2015 metų brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo pagrindinių sesijų rezultatai

Parašyta: 2015-07-17 | Kategorija: Aukštadvaris, Dusmenys, Lentvaris, Mokyklos, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Rūdiškės, Savivaldybė, Senieji Trakai, Seniūnijos, Tiltai, Trakai |

2015 m. liepos 7 d. baigėsi pakartotinė brandos egzaminų sesija, pagrindinė sesija vyko nuo gegužės 9 d. iki birželio 19 d. Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas mokyklose buvo organizuojamas nuo vasario 9 d. iki birželio 9 d.

Neseniai pasidžiaugėme, kad iš 456 Trakų rajono  abiturientų, laikiusių valstybinius brandos egzaminus, 7 darbai įvertinti 100 balų (2014 m.– 3, 2013 m.–10, 2012 m.– 6, 2011 m.–2, 2010 m.– 3, 2009 m.– 2, 2008 m.–7, 2007 m.–7, 2006 m. –4): dviejų Rūdiškių gimnazijos abiturienčių ir penkių Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos. Rūdiškių gimnazijos dvyliktos klasės mokinių Julijos Božičko, Redos Vaisėtaitė (mokytoja Vita Patinskienė) ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturienčių Ramunės Malčiūtės (mokytoja Sigita Misevičienė) ir Eleonoros Vilkancaitės (mokytoja Sandra Valentienė) lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino darbai buvo įvertinti 100 balų. Dar 5-ių Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos dvyliktokų valstybinių brandos egzaminų darbai įvertinti 100 balų: Simonos Karpičiūtės geografijos (mokytoja Vidmantė Kalvaitienė), Patricijos Kalkytės istorijos (mokytoja Daiva Janutaitienė) ir Tautvydo Mažrimo informacinių technologijų (mokytojas Albinas Grygelis).

Šiais metais rajono mokyklas baigė 18 (3,79 %) abiturientų mažiau nei 2014 metais. Daugiausiai kandidatų rinkosi ir laikė šiuos valstybinius brandos egzaminus: privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros 194 kandidatai (2014 m.–189), pasirenkamuosius: istorijos 135 (2014 m.–164), anglų kalbos 200 (2014 m.–131), matematikos 134 (2014 m.–114) ir rusų (užsienio) kalbos 96 (2014 m.–88). Mažai kandidatų laikė: chemijos – 9 (2014 m.– 6), informacinių technologijų – 20 (2014 m.–11) ir fizikos – 19 (2014 m.–17).

 Trakų rajono savivaldybės 2015 metų abiturientų laikytų valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagal lygius:

Eil. Nr. Valstybinio brandos egzamino pavadinimas Kandidatų darbų skaičius Neišlaikė

%

Pasiekusių patenkinamą lygį (16-35 balai) % Pasiekusių pagrindinį lygį (36-85 balai) % Pasiekusių aukštesnįjį lygį (86-100 balai) %
1. Lietuvių kalba ir literatūra 194 17,01 42,27 32,47 8,25
2. Anglų kalba 200 0,5 15 68,5 16
3. Rusų (užsienio) kalba 96 1,04 11,46 75 12,37
4. Matematika 134 9,7 47,76 38,81 3,73
5. Istorija 135 0,74 35,56 54,81 8,89
6. Chemija 9 11,11 33,33 55,56 0
7. Biologija 61 4,92 37,7 50,82 6,56
8. Fizika 19 0 63,16 36,84 0
9. Geografija 34 0 26,47 70,59 2,94
10. Informacinės technologijos 20 10 65 10 15
11. Iš viso Trakų rajone: 902 6,10 32,71 51,77 9,42
12. Iš viso Lietuvoje 91126 4,68 31,46 48,81 15,16

 Darytina išvada, kad šalies ir mūsų rajono kandidatų dauguma, laikiusių lietuvių kalbos ir literatūros privalomąjį brandos egzaminą ir kitus pasirenkamuosius egzaminus, savo rezultatais pasiekė patenkinamą ar pagrindinį lygį. Tačiau Lietuvoje mažesnis kandidatų procentas už mūsų rajono mokinių, kurie neišlaikė valstybinių brandos egzaminų ir mokinių, kurių egzaminų rezultatai pasiekė aukštesnįjį lygį.

Palyginimui pateikiame 2014 metų valstybinių brandos egzaminų kandidatų darbų rezultatus:

Eil. Nr. Valstybinio brandos egzamino pavadinimas Kandidatų darbų skaičius Neišlaikė

%

Pasiekusių patenkinamą lygį (16-35 balai) % Pasiekusių pagrindinį lygį (36-85 balai) % Pasiekusių aukštesnįjį lygį (86-100 balai) %
1. Lietuvių kalba ir literatūra 189 13,23 38,62 41,8 6,35
2. Anglų kalba 131 0 28,24 64,12 7,63
3. Rusų (užsienio) kalba 88 1,14 9,09 76,14 13,64
4. Matematika 114 10,53 66,67 20,18 2,63
5. Istorija 164 12,2 61,59 25,61 0,61
6. Chemija 6 0 33,33 66,67 0
7. Biologija 59 5,08 47,46 47,46 0
8. Fizika 17 11,76 35,29 52,94 0
9. Geografija 43 2,33 39,53 58,14 0
10. Informacinės technologijos 11 9,09 18,18 54,55 18,18
11. Iš viso Trakų rajone: 822 7,91 42,58 44,65 4,86
12. Iš viso Lietuvoje 93713 7,37 38,85 42,80 10,97

Šiais metais Trakų rajono savivaldybės abiturientams geriau sekėsi laikyti anglų kalbos, istorijos ir rusų (užsienio) kalbos pasirenkamuosius valstybinius brandos egzaminus. Anglų kalbos iš 200 laikiusiųjų tik vienas mokinys neišlaikė, 68,5 % įvertinti nuo 36 iki 85 balų ir 16 % – virš 86 balų. Palyginus su kitais mokomaisiais dalykais kitų dviejų brandos egzaminų istorijos ir rusų (užsienio) kalbos neišlaikiusių mokinių brandos egzaminų procentas nėra didelis ir daugiau procentų mokinių pasiekė aukštesnįjį lygį. Nors lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino 4 kandidatų darbai įvertinti 100 balų, 12 kandidatų (6,19%) – 86–99 balais, tačiau šio egzamino neišlaikė 33 (17,01%) kandidatai, t. y. septyniais procentais daugiau viršytas šalies rodiklis. Matematikos valstybino brandos egzamino neišlaikė 13 kandidatų (9,7 %). Minėto dalyko egzamino 86 ir daugiau balo pavyko gauti tik 5 savivaldybės kandidatams. Žymiai sunkiau sekėsi laikyti abiturientams geografijos, chemijos ir fizikos valstybinius brandos egzaminus. Nors minėtų dalykų neišlaikiusiųjų procentas neviršija Lietuvos rodiklio, tačiau šių mokomųjų dalykų virš 86 balų įvertinimą gavo tik 1 kandidatas (geografijos brandos egzamino –100 balų).

Daugiausia valstybinių brandos egzaminų 2015 metais rinkosi ir laikė Trakų Vytauto Didžiojo, Lentvario Motiejaus Šimelionio, Rūdiškių ir Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijų dvyliktų klasių mokiniai, mažiausiai – Aukštadvario žemės ūkio mokyklos, Trakų suaugusiųjų mokyklos ir Paluknio vidurinės mokyklos. Lentvario „Versmės“, Lentvario Motiejaus Šimelionio, Onuškio Donato Malinausko, Trakų gimnazijų ir Paluknio vidurinės mokyklos neišlaikytų egzaminų procentas viršijo savivaldybės. Aukštadvario, Lentvario „Versmės“ gimnazijų ir Aukštadvario žemės ūkio mokyklos nė vieno mokinio darbas nebuvo įvertintas 86 ir daugiau balų, tai yra nepasiektas aukštesnysis lygis. Tik po vieną Paluknio „Medeinos“, Trakų gimnazijų ir Paluknio vidurinės mokyklos mokinių darbą komisija įvertino aukštesniuoju lygiu. Didžiausias aukštesniuoju lygiui įvertintų abiturientų darbų skaičius yra  Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje (41 darbas,14,38 %) ir Rūdiškių gimnazijoje (17 darbų, 13,60 %).

Lyginant su 2013 ir 2014 m. rajono mokyklose 2015 m. sumažėjo dešimtokų skaičius (2012 m. – 418 mokiniai, 2013 m. – 478 mokiniai, 2014 m. – 410 mokinių, 2015 m. – 364). Pagal NEC duomenis, matematikos pasiekimų patikrinime turėjo dalyvauti 348 mokiniai, tačiau pasiekimus atvyko pasitikrinti 319 mokinių, lietuvių kalbos – 347 mokiniai, tačiau atvyko 334 mokiniai.  Gimtosios kalbos (rusų) pasiekimus pasitikrino visi, t. y. 11 Lentvario „Versmės“ gimnazijos mokinių, tik 1 iš 34 mokinių nepasitikrino gimtosios kalbos (lenkų) pasiekimų. Didžiausias neatvykusių  mokinių skaičius, kaip ir praėjusiais metais, Trakų suaugusiųjų mokykloje. Iš 64 užsiregistravusiųjų į matematikos PUPP atvyko 38 mokiniai.

Skiriasi atskirų mokomųjų dalykų Trakų rajono mokinių pasiekimų įvertinimai Trakų rajone ir Lietuvoje.

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas Įvertinimas
1–3 balai (%) 4–7 balai (%) 8-10 balų (%)
Rajone Lietuvoje Rajone Lietuvoje Rajone Lietuvoje
Lietuvių kalba (gimtoji) 13,3 4,6 62,5 68,5 24,1 27
Lietuvių kalba (valstybinė) 4,2 3,2 39,6 47,9 56,2 48,9
Gimtoji kalba (lenkų) 0 0,4 39,4 41,2 60,6 58,4
Gimtoji kalba (rusų) 0 0,6 72,7 38,1 27,3 61,3
Matematika 30,4 22,1 48,3 50,5 21,3 27,4

Iš pateiktų duomenų galima daryti išvadą, kad rajone ir toliau geriausiai vertinamos gimtosios kalbos (lenkų) mokinių žinios, prasčiausiai – matematikos. Šiais metais net 22,4 proc. daugiau mokinių gavo 1–3 balų įvertinimus matematikos PUPP. Prastesni matematikos rezultatai ir visoje Lietuvoje (6,1 proc. padaugėjo mokinių, gavusių 1–3 balų įvertinimus). Daugumos mokinių lietuvių kalbos ir matematikos žinios vertinamos 4–7 balais. Nors Lietuvos mastu lietuvių kabos (gimtosios) rezultatai nežymiai gerėja, t. y. mažėja 1–3 balus gaunančiųjų mokinių skaičius, didėja 8–10 balų gaunančių mokinių skaičius, tačiau Trakų rajone vyksta atvirkštinis procesas: daugėja mokinių, gaunančių 1–3 balų įvertinimus (2 proc. daugiau nei praėjusiais metais), nežymiai mažėja 8–10 balų gaunančių mokinių skaičius (1,1 proc. mažiau nei praėjusiais metais). Daugumos mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) ir matematikos žinios vertinamos 4–7 balais ir šis rezultatas nedžiugina, tačiau panašūs rezultatai jau antrus metus išlieka ir visoje Lietuvoje.

Rajone gerėja lietuvių kalbos (valstybinės) rezultatai. Džiugu, kad 8,5 procentais sumažėjo mokinių, gavusių 1–3 balų įvertinimus, net 13,2 proc. padidėjo mokinių, gaunančių 8–10 balų įvertinimus. Daugiau nei 56 proc. mokinių lietuvių kalbos (valstybinės) žinios vertinamos 8–10 balų. Šis džiuginantis rajono mokinių rodiklis viršija bendrą Lietuvos tautinių mažumų mokyklose besimokančių mokinių rodiklį.

Įvertinimai Trakai Lietuva
2014 m. 2015 m. 2014 m. 2015 m.
1–3 balai (%) 9,1 19,7 10,4 12,9
4–7 balai (%) 61,7 53,5 60 58,3
8–10 balų (%) 29,2 26,8 29,6 28,8

Bendrieji įvertinimų rodikliai liudija, kad tiek Lietuvoje, tiek Trakų rajone daugėja mokinių, gaunančių 1–3 balų įvertinimus. Didžiosios mokinių dalies pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo  žinios vertinamos 4–7 balais.

Šiuo metu rajono mokyklų abiturientams įteikiami brandos atestatai. Visiems, kurie užbaigė mokyklinio gyvenimo etapą, linkime sėkmės verčiant naują savo gyvenimo puslapį.

Natalija ŠIDLAUSKIENĖ

Regina ŽUKIENĖ

Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *