2016 m. balandžio 9 d. prasidėjo Seimo rinkimų politinė kampanija

Parašyta: 2016-04-11 | Kategorija: Aukštadvaris, Dusmenys, Lentvaris, Lietuva, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Politika, Rūdiškės, Seimas, Senieji Trakai, Tiltai, Trakai |

article

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją, eilinius Seimo rinkimus skelbia Respublikos Prezidentas. Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2016 m. balandžio 7 d. pasirašė dekretą Nr. 1K–618 „Dėl eilinių Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų“, kuris įsigalioja nuo 2016 m. balandžio 9 d. Eiliniai Seimo rinkimai vyks 2016 m. spalio 9 d. Seimo rinkimų politinė kampanija prasideda nuo 2016 m. balandžio 9 d.

Nuo šios dienos:

1.Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) priima dokumentus dėl savarankiškų politinės kampanijos dalyvių registravimosi (kadangi politinės kampanijos pradžia yra ne darbo diena, dokumentai priimami nuo 2016 m. balandžio 11 d.). Tik registruoti politinės kampanijos dalyviai galės dalyvauti rinkimuose. Užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu, leidžiama rinkti aukas, įgyti turtinių prievolių dėl politinės kampanijos finansavimo. Visos išlaidos, skirtos politinei kampanijai finansuoti, gali būti apmokamos tik iš politinės kampanijos sąskaitoje esančių lėšų. Dokumentų pateikimas registruotis politinės kampanijos dalyviu baigiamas tą dieną, kai prasideda pareiškinių dokumentų pateikimas (likus ne mažiau kaip 85 dienos iki rinkimų dienos), tai yra 2016 m. liepos 16 d.

2. Politinės kampanijos laikotarpiu politinė reklama, įskaitant ir socialiniuose tinkluose skelbiama politinė reklama, turi būti teisės aktų nustatyta tvarka pažymėta nurodant lėšų šaltinį ir aiškiai atskirta nuo kitos skleidžiamos informacijos. Politinė reklama, politinės kampanijos laikotarpiu nepažymėta pagal teisės aktų reikalavimus arba pažymėta nesilaikant teisės aktų reikalavimų, laikoma paslėpta politine reklama ir yra draudžiama. Už nepažymėtos politinės reklamos skleidimą, taip pat kitus pažeidimus taikoma įstatymų nustatyta atsakomybė.

3. Draudžiama skleisti politinę reklamą:

Ø  pirmame periodinio spaudos leidinio puslapyje;

Ø  jeigu jos paskleidimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams;

Ø  neatlygintinai, išskyrus diskusijų laidas;

Ø per televiziją, išskyrus diskusijų laidas ir ne trumpesnius kaip 30 sekundžių agitacinius siužetus, kuriuose politinės kampanijos dalyvis informuoja apie politinę programą arba kalba aktualiais visuomenei klausimais.

4. Politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas, pateiktus VRK iki 2016 m. balandžio 9 d. Prasidėjus politinei kampanijai, jai taikytini politinės reklamos įkainiai ir sąlygos VRK negali būti teikiami arba keičiami.

5. Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai pirkti rinkėjų balsus, dovanomis ar kitokiu atlyginimu skatinti rinkėją dalyvauti arba nedalyvauti rinkimuose ir (arba) balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį, kurį numatoma kelti kandidatu, kandidatą arba kandidatų sąrašą, taip pat žadėti už balsavimą atsilyginti rinkėjams po rinkimų turint tikslą paveikti rinkėjų valią dėl konkrečių politinių partijų ar kandidatų arba asmenų, kuriuos numatoma kelti kandidatais, ir taip trukdyti piliečiams įgyvendinti rinkimų teisę.

Vyriausioji rinkimų komisija sveikina rinkėjus su prasidėjusiu politinės kampanijos laikotarpiu ir kviečia būsimus rinkimų dalyvius registruotis politinės kampanijos dalyviais.

Daugiau informacijos apie registraciją politinės kampanijos dalyviais galite rasti www.vrk.lt. Dėl detalesnės informacijos taip pat kreipkitės el. paštu: finkontrole@vrk.lt.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *