2017 metų brandos egzaminų vykdymo centrai

Parašyta: 2017-03-24 | Kategorija: Aukštadvaris, Dusmenys, Lentvaris, Mokyklos, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Rūdiškės, Savivaldybė, Senieji Trakai, Tiltai, Trakai |

Asociatyvinė nuotr.

Informuojame, kad Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. P2-214 patvirtinti šių metų brandos egzaminų pagrindinės sesijos vykdymo centrai. Juose bus vykdomi 8 mokomųjų dalykų valstybiniai ir 6 mokomųjų dalykų mokykliniai brandos egzaminai.

2017 METŲ TRAKŲ RAJONO BRANDOS EGZAMINŲ PAGRINDINĖS SESIJOS VYKDYMO CENTRAI

Eil.

Nr.

Egzaminų pavadinimai, data

Egzaminų tipai

Egzaminų centrai (kandidatų skaičius egzamino centre)

Kandidatų, laikančių egzaminus egzaminų centruose, mokyklų pavadinimai (kandidatų skaičius)

1

2

3

4

1.

Anglų kalba,
2017-04-10, 11
(kalbėjimo dalis) pirmadienis, antradienis ir 2017-05-20 šeštadienis
Valstybinis 1. Trakų Vytauto Didžiojo gimnaziją(66),(100):
1.1. Aukštadvario ž. ū. mokykla (5);
1.2. Aukštadvario gimnazija (11);
1.3. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (1);
1.4. Trakų gimnazija (11);
1.5. Trakų gimnazija (eksternai) (4); 1.6.Trakų suaugusiųjų mokymo centras (2).

2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija(52),(77):
2.1. Lentvario „Versmės“ gimnazija (2);
2.2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (2);
2.3. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (2);
2.4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (8);
2.5. Rūdiškių gimnazija (11).

2.

Rusų (užsienio) kalba, 2017-04-11, 12 (kalbėjimo dalis) antradienis, trečiadienis ir 2017-05-27, šeštadienis Valstybinis Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (16), (68):
1. Aukštadvario ž. ū. mokykla (2).
2. Aukštadvario gimnazija (1).
3. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (4).
4. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (5).
5. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (1).
6. Rūdiškių gimnazija (3).
7. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (6). 8. Trakų gimnazija (11).
9. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (5).
10. Trakų suaug. mokymo centras (buvę mokiniai) (1).
11. Elektrėnų „Versmės“ gimnazija (6).
12. Elektrėnų sav. Vievio gimnazija (4).
13. Elektrėnų profesinio mokymo centras (3).

3.

Geografija,
2017-06-03, šeštadienis
Valstybinis Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (8) (20):

1. Aukštadvario gimnazija (2).
2. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (2).
3. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (3).
3. Rūdiškių gimnazija (2).
4. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (3).

4.

Lietuvių kalba ir literatūra,
2017-06-05, pirmadienis
Valstybinis

Mokyklinis

1.Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (63), (89):
1.1. Aukštadvario ž. ū. mokykla (1);
1.2. Aukštadvario gimnazija (10); 1.3. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (4);
1.4. Trakų gimnazija (11).
2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (42), (73):

2.1. Lentvario „Versmės“ gimnazija (6);
2.2. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (4);
2.3. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (4);
2.4. Rūdiškių gimnazija (17).

1 Aukštadvario žemės ūkio mokykla (45), (58):
1.1. Aukštadvario ž. ū. mokykla (buvę mokiniai) (4);
1.2. Aukštadvario gimnazija (6); 1.3. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (3).

Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (10), (39):
2.1. Lentvario „Versmės“ gimnazija (3);
2.2. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (19);
2.3. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (6);
2.4. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (1).

3. Trakų gimnazija (4), (123): 3.1. Rūdiškių gimnazija (2); 3.2. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (6);
3.3. Trakų suaugusiųjų mokykla (107);
3.4. Trakų suaugusiųjų mokykla (buvę mokiniai) (4).

5.

Matematika, 2017-06-09, penktadienis Valstybinis 1. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (50),(66): 1.1. Lentvario „Versmės“ gimnazija (7);
1.2. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (3);
1.3. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (1);
1.4. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (5).
2. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (57), (96):
2.1. Aukštadvario ž. ū. mokykla (1);2.2. Aukštadvario gimnazija (11); 2.3. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (4);
2.4. Rūdiškių gimnazija (13).
2.3. Trakų gimnazija (7);
2.4. Trakų gimnazija (eksternai) (3).

6.

Istorija, 2017-06-12,
pirmadienis
Valstybinis Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (39), (94):
1. Aukštadvario gimnazija (5).
2. Aukštadvario žemės ūkio mokykla (1).
3. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (24).
4. Lentvario „Versmės“ gimnazija (5). 5. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (5). 6. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (1).
7. Rūdiškių gimnazija (11).
8. Trakų gimnazija (3).

7.

Informacinės technologijos,
2017-06-16, penktadienis
Valstybinis Aukštadvario gimnazija (1), (13): 1. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (5).
2. Rūdiškių gimnazija (2).
3. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (5).

8.

Biologija, 2017-06-19, pirmadienis Valstybinis Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (22), (59):
1. Aukštadvario gimnazija (3).
2. Aukštadvario žemės ūkio mokykla (2).
3. Lentvario „Versmės“ gimnazija (1). 4. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (4).
5. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (11).
6. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (3).
7. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (2).
8. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (1). 9. Rūdiškių gimnazija (6).
10. Trakų gimnazija (2).
11. Trakų gimnazija (eksternai) (1).12. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (1).

9.

Lenkų (gimtoji) kalba, 2017-04-03, 2017-05-18, 2017-06-21, trečiadienis Mokyklinis

I dalis

II,III dalys

Trakų gimnazija (15), (30):
1. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija (10).
2. Paluknio Longino Komolovskio gimnazija (5).

10.

Rusų (gimtoji) kalba,
2017-04-03 – 2017-05-18,
2017-06-21, trečiadienis
Mokyklinis

I dalis

II,III dalys

Lentvario „Versmės“ gimnazija (4), (5):

Trakų suaugusiųjų mokymo centras (1).

11.

Technologijos
Iki 2017-05-26
(vertinimo centrų vadovų patvirtintomis dienomis)
Mokyklinis 1. Aukštadvario gimnazija (6).
2. Aukštadvario ž. ū. mokykla (41).
3. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija (14).
4. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (3).
5. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (1). 6. Rūdiškių gimnazija (9).
7. Trakų suaugusiųjų mokymo centras (106).

12.

Menai (Muzikos ir kompiuterių muzikos technologijos)
Iki 2017-05-26
(vertinimo centro vadovo patvirtintomis dienomis)
Mokyklinis Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija (1)

13.

Menai (dailė),
Iki 2017-05-26
(vertinimo centro vadovo patvirtintomis dienomis)
Mokyklinis 1. Onuškio Donato Malinausko gimnazija (2).
3. Paluknio „Medeinos“ gimnazija (3).

Šiais metais Trakų rajono savivaldybės mokyklų mokinių registre ir Nacionalinio egzaminų centro KELTO sistemoje įregistruoti 388 (2016 m.–429) dvyliktokai. Jie pasirinko laikyti 757 valstybinius ir 441 mokyklinius brandos egzaminus. Pagrindinės egzaminų sesijos metu laikys privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį 162 (2016 m.–184), mokyklinį 191 (2016 m.–245) kandidatai (mokiniai, buvę mokiniai, eksternai) brandos egzaminą. Kitų mokomųjų dalykų brandos egzaminus laikys pasirinktinai.

Dauguma kandidatų šiemet rinkosi be privalomojo dar 3–4 pasirenkamuosius egzaminus. Mūsų savivaldybėje daugiausiai pasirinko anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą 177 (pernai 167) kandidatai, kurio klausymo, skaitymo ir rašymo dalį laikys 2 egzaminų centruose, t. y. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijoje.

Taip pat nemažas skaičius rajono mokyklų kandidatų rinkosi: matematikos valstybinį brandos egzaminą 162 (2016 m.–145), istorijos 94 (2016 m.–119), biologijos 59 (2016 m.–61), užsienio (rusų) kalbos 55 (2016 m.–54) kandidatai. Mažiausias pasirinkusiųjų skaičius mokyklinių brandos egzaminų: menų (muzikos ir kompiuterių muzikos technologijų srities) 3, menų (dailės srities) 3, rusų gimtosios kalbos 5 (2016 m.–6), o valstybinių brandos egzaminų: chemijos 5 (2016 m.–9), fizikos 10 (2016 m.–11) ir informacinių technologijų 13 (2016 m.–14). Nė vienas Trakų rajono savivaldybės kandidatas nepasirinko laikyti užsienio prancūzų ir vokiečių kalbos brandos egzaminų.

Balandžio 10–11 dienomis savivaldybėje ir Lietuvoje vyks užsienio kalbos (anglų, prancūzų, vokiečių, rusų) valstybinio brandos egzamino (VBE) kalbėjimo dalis. Užsienio kalbos VBE kalbėjimo dalyje bus tikrinami svarbiausi kalbinės komunikacijos gebėjimai. Kandidatai atsakinės poromis, atlikdami monologo ir dialogo užduotis. Jų kalbėjimą vertins mokinių nemokę mokytojai, kandidatų atliktys bus įrašomos į kompiuterines laikmenas. Kandidatai šios dalies rezultatus žinos po viso užsienio kalbos VBE egzamino dalies raštu įvertinimo – preliminariai birželio mėnesį.

Nuo 2016 metų vykdomas užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinis brandos egzaminas pagal savo struktūrą, tikrinamus mokinių gebėjimus, atnaujintus vertinimo kriterijus, vykdymo ir vertinimo procedūras atitinka Bendruosiuose Europos kalbų mokėjimo, mokymo ir vertinimo metmenyse apibrėžtus reikalavimus egzaminams, kurie tikrina B1 ir B2 kalbos mokėjimo lygius.

Linkime sėkmės visiems kandidatams, pasirinkusiems ir jau greitai laikysiantiems užsienio anglų ir rusų kalbų brandos egzaminų kalbėjimo dalis, vyresniesiems vykdytojams, administratoriams ir vykdytojams, organizuojantiems ir vykdysiantiems egzaminus bei vertintojams, vertinantiems mokinių žinias ir pasiekimus.
 

Informaciją parengė
Trakų rajono savivaldybės administracijos
 Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
 Regina Žukienė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *