Aktualu verslininkams, norintiems gauti paramą

Parašyta: 2020-08-07 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė |

Informuojame, kad vadovaujantis LR valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Trakų rajono savivaldybės 2020 m. biudžete skirta 286 tūkst. Eur verslo plėtros sąlygoms gerinti. Lėšos bus naudojamos Trakų rajono savivaldybės teritorijų planavimo dokumentuose numatytų pramonės ir sandėliavimo funkcinių zonų susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros objektų plėtrai, kurie prisideda prie geresnių sąlygų plėtoti verslą. Iš jų bus skirta keliams, vedantiems į teritorijas, kuriose kuriamos darbo vietos:

  1. Senųjų Trakų seniūnijos Guopstų kaimo vietinės reikšmės keliui (Pramonės ir Verslo gatvėms) kapitališkai remontuoti;
  2. Trakų rajono savivaldybės Lentvario m. Pramonės gatvės rekonstravimui.

Taip pat primename, kad vadovaujantis tarybos 2016 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. S1-59 „Dėl Trakų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo naujos redakcijos nuostatų patvirtinimo“, fiziniai ir juridiniai asmenys, įstatymų nustatyta tvarka įregistravę savo verslą Trakų rajono įmonių registre, išsipirkę patentą Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Trakų skyriuje ir kuriantys ar plečiantys savo verslą Trakų rajone, gali teikti prašymus gauti paramą iš smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo. Finansinė parama teikiama:

  1. Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo sistemai kurti; paramai naujoms smulkiojo verslo įmonėms, steigiančioms darbo vietas, teikti; veikiančių rajono įmonių potencialui išsaugoti; sukurtoms darbo vietoms išsaugoti; verslo plėtros ir investicijų pritraukimui skatinti.
  2. Daliai palūkanų už banko kreditus padengti (iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 600 (šešis šimtus eurų) vienam verslo subjektui vieneriems metams).
  3. Palūkanoms už banko kreditus padengti pradedantiesiems savo verslą bedarbiams, pateikus Trakų darbo biržos rekomendaciją (iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 600 (šešis šimtus eurų) vienam verslo subjektui vieneriems metams).
  4. Verslininkams konsultuoti, verslininkų dalyvavimo parodose išlaidoms padengti, šviečiamajai veiklai, verslui propaguoti.
  5. Kompensuoti sumokėtą įmonės registravimo mokestį ir kitas registravimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 150 (vieną šimtą penkiasdešimt eurų) vienam verslo subjektui. Šioms išlaidoms kompensuoti skiriama iki 10 proc. Fondo lėšų.
  6. Pateikus įsigijimo dokumentus, kompensuoti įrangos ir įvairių darbui reikalingų medžiagų išlaidas, jeigu sukuriama nauja darbo vieta, bet ne daugiau kaip 300 (tris šimtus eurų) vienai naujai sukurtai darbo vietai.
  7. Pirmenybė gauti paramą iš Fondo teikiama smulkioms įmonėms, įkūrusioms naujų darbo vietų.

Visa informacija dėl smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondo yra viešinama Trakų rajono savivaldybės administracijos internetinėje svetainėje www.trakai.lt, skiltyje Verslininkams, Smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo fondas. Taip pat papildomą informaciją teikia Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Karolina Ustilaitė (tel. 8 528 58 323, el. paštas: karolina.ustilaite@trakai.lt, 305 kab.).

Trakų rajono savivaldybės informacija


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *