Aukštadvario gatvės rekonstrukcija

Parašyta: 2016-01-08 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |
Naujai įrengta pėsčiųjų perėja kelyje Vilnius-Prienai-Marijampolė

Naujai įrengta pėsčiųjų perėja kelyje Vilnius-Prienai-Marijampolė

Per Trakus iš Aukštadvario į Vilnių nutiestas magistralinis kelias Vilnius-Prienai-Marijampolė. Baigta šio kelio rekonstrukcija Trakų miesto ribose. Apie ją tikriausiai teks dar parašyti. O dabar redakcija kreipėsi į Vilniaus regiono kelių direkciją dėl kelio atkarpos apšvietimo ir pėsčiųjų perėjos iš Senkelio g. į Naujasodį apšvietimą, prieigų sutvarkymą. Gavome du atsakymus, kuriuos atsiuntė Vilniaus regiono kelių direkcija (Paulius Kairiūkštis, direktoriaus pavaduotojas) ir Trakų savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys. Žemiau juos spausdiname.

Vilniaus regiono kelių direkcija

VĮ „Vilniaus regiono keliai“ išnagrinėjo Trakų rajono laikraščio „Trakų žemė“ redaktorės raštą, gautą 2015 metų lapkričio 16 dieną, dėl valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius – Prienai-Marijampolė rekonstrukcijos sprendinių (Trakų miesto ribose).
Atkreipiame dėmesį, kad Kelių priežiūros tvarkos aprašo (Žin., 2008, Nr. 142-5651.) 8 punktas skelbia, jog gyvenamosiose vietovėse gatvių, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa, važiuojamąją dalį nuo borto iki borto (kur jų nėra – kelkraščius ir kelio griovius), pėsčiųjų ir (ar) dviračių takus, tiltus, viadukus ir estakadas, technines eismo reguliavimo priemones prižiūri bei jų vertę apskaito Susisiekimo ministerijos įsteigtos valstybės įmonės. Visus kitus elementus (šaligatvius, želdinius, apsauginius atitvarus, autobusų, važiuojančių vietinio (miesto ir priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, stoteles ir apsisukimo aikšteles, lietaus kanalizaciją ir kitus inžinerinius, taip pat ir gatvių apšvietimo tinklus) prižiūri ir jų vertę apskaito savivaldybės.
Atsižvelgiant į rašte pateiktus klausimus ir vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (TAR 2014-06-26, Nr. 2014-09160) 23 straipsnio 4 dalimi, persiunčiame Jums „Trakų žemė“ redaktorės paklausimą nagrinėti pagal kompetenciją.

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius Jonas Liesys

Informuojame Jus, kad Trakų rajono savivaldybės užsakymu yra parengtas techninis projektas „Trakų miesto Vilniaus, Gedimino, Aukštadvario gatvių (automagistraliniame kelyje A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė) važiuojamosios dalies, šaligatvių, gatvių apšvietimo rekonstravimas, lietaus nuotekų tinklų bei dviračių takų įrengimas“. Trakų miesto Vilniaus, Gedimino, Aukštadvario gatvių rekonstravimo tikslas – pagerinti eismo sąlygas visiems eismo dalyviams. Vadovaujantis techninio projekto sprendiniais Trakų miesto Aukštadvario, Vilniaus, Gedimino, Aukštadvario gatvėse užtikrinant saugų pėsčiųjų perėjimą per gatvę, planuojama įrengti kryptinį apšvietimą, kuris išryškins perėjų ir jų prieigose arba pačioje perėjose esančius pėsčiuosius. Gatvių rekonstravimo darbus planuojama pradėti 2016 metais.
Taip pat pranešame, kad Trakų rajono savivaldybės 2016-2025 metų strateginiame plėtros plane numatytas Trakų rajono savivaldybės plėtros priemonių planas, kuriame viena iš priemonių gerinti susisiekimo sąlygas rajone yra modernizuoti ir naujai įrengti apšvietimo sistemas panaudojant viešos ir privačios partnerystės modelį bei dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir (ar) trasų bei susijusios infrastruktūros plėtra ir modernizavimas.
Atkreipiame dėmesį, kad remiantis strateginiu plėtros planu, kiekvienais metais yra planuojami darbai ir lėšos, tačiau lėšų poreikis gerinti susisiekimo sąlygas rajone yra gerokai didesnis, negu lėšų yra skiriama ir jų nepakanka.

„Trakų žemės“ skaitytojai tiki savivaldybės pažadais ir laukia, kada jie virs tikrove. Apie tai rašysime šiemet.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ,
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *