Bažnyčia

Apaštalinis nuncijus  lankėsi Trakuose
2018-01-15

Apaštalinis nuncijus lankėsi Trakuose

Kiekvieno mėnesio 4 dieną Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje aukojamos šv. Mišios Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo vainikavimo garbei. Beje, jas transliuoja Marijos radijas, todėl jų ...

Trakų Madona tiesia naujus kultūrinio turizmo kelius
2018-01-11

Trakų Madona tiesia naujus kultūrinio turizmo kelius

Naujųjų išvakarėse susirinkusieji Vilniuje, Katedros aikštėje, ir išvydę įtraukiantį, spalvingą spektaklį, lig šiol kupini įspūdžių. Įdomu tai, kad šis spektaklis atspindėjo ir svarbų Trakų istorijos akimirksnį, nes ...

Kalėdos Vytautavoje
2018-01-02

Kalėdos Vytautavoje

Vytautavos bažnytkaimis išgarsintas Lietuvoje Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko dovanotu 20 ha žemės sklypu iš buv. Stanislavovos palivarko 1934 m. ir 1939 m. pastatyta bažnyčia. Paties Vytautavos ...