Bažnyčia

Dievo palaimos
2014-04-18

Dievo palaimos

Garbingo penkiasdešimties metų jubiliejaus proga  sveikiname Trakų Švč. .M.Marijos Apsilankymo bažnyčios kleboną, dekaną Joną VARANECKĄ. Būdamas vienos iš seniausių Lietuvoje bažnyčių  klebonu, jis  rūpinasi ne tik ...

Mons.Vytautas Pranciškus Rūkas lankėsi bažnytinio paveldo muziejuje
2014-04-18

Mons.Vytautas Pranciškus Rūkas lankėsi bažnytinio paveldo muziejuje

2013 m.gruodžio 17 d.- 2014 m.kovo 29d . Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje veikė  paroda-hipotezė „Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas, šitiek metų stebuklingai stovi“, skirta pirmajam Trakų ...

Arkivyskupas S. Tamkevičius kviečia padėti šeimoms
2014-03-25

Arkivyskupas S. Tamkevičius kviečia padėti šeimoms

Šiandien startuoja nauja Lietuvos „Carito“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama pagalbos Šeimoms socialinė akcija „Įžiebkime viltį kartu“. Jos globėjas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas Kauno ...

Naujas 2014 metų Trakų bažnyčios kalendorius
2014-01-11

Naujas 2014 metų Trakų bažnyčios kalendorius

2014 metų spalvotas sieninis Trakų bažnyčios kalendorius „Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja“ šiemet išleistas 1000 egzempliorių tiražu, jo tekstai spausdinami net penkiomis kalbomis: lietuvių, lenkų, anglų, ...