Bažnyčia

Pamokslas Trakų bažnyčią skelbiant bazilika
2017-09-04

Pamokslas Trakų bažnyčią skelbiant bazilika

Brangieji, šiandien džiugi diena, šiandien Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia pasipuošia bazilikos titulu ir kilnumu. Kai prieš tris šimtus metų buvo vainikuotas čia gerbiamas Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, ...

Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai
2017-08-31

Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai

Rugsėjo 1 d. drauge su Trakinių atlaidais prasideda Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. 2018 m. rugsėjo 4 d. sueis 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos ...

Trakų bažnyčia sulaukė ypatingo popiežiaus dėmesio
2017-08-29

Trakų bažnyčia sulaukė ypatingo popiežiaus dėmesio

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia sulaukė popiežiaus Pranciškaus dėmesio – jai bus suteiktas garbingas bazilikos titulas. Trakuose rugsėjo 3 d., 12 val. atlaidų Mišiose, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas perskaitys ...

Varpai Trakų Dievo  Motinos garbei
2017-08-14

Varpai Trakų Dievo Motinos garbei

Liepos 16-ąją Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje pirmąkart užgaudė du naujieji varpai. Papuoštus ąžuolo lapų vainikais varpus pašventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. „Trakų žemės“ pokalbis su ...

Marijos atvaizdams vis dar tenka konkuruoti
2017-08-12

Marijos atvaizdams vis dar tenka konkuruoti

Apie pamaldumą Marijai, kurios dangun ėmimo diena siejama su Žoline, bei apie pačius svarbiausius, garsiausius jos atvaizdus Lietuvoje kalbamės su meno istorike, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto direktore dr. Tojana ...

Palaimintojo arkiv. Teofiliaus Matulionio pėdsakais
2017-08-04

Palaimintojo arkiv. Teofiliaus Matulionio pėdsakais

Liepos 29 d., šeštadienį, Trakų ir Senųjų Trakų parapijiečiai vyko į piligriminę kelionę, siekiant aplankyti vietas, susijusias su ką tik paskelbtu Palaimintuoju arkiv. Teofiliu Matulioniu. Kelionę organizavo parapijiečiai Milda ...

Degė senoji Lentvario miesto klebonija
2017-07-19

Degė senoji Lentvario miesto klebonija

Praėjusio šeštadienio naktį, apie 4 valandą, kilo gaisras Lentvario bažnyčios  senojoje klebonijoje.  Atskubėjusiems ugniagesiams teko daug paplušėti, nes  jiems reikėjo ugnį nuslopinti, dviejų aukštų mediniame pastate. Klebonijoje ...

Pas Viešpatį iškeliavo Marytė Grušienė
2017-06-27

Pas Viešpatį iškeliavo Marytė Grušienė

Marytė Petrušytė-Grušienė gimė 1919 m. balandžio 1 d. Dainavos kaime, Varėnos r. Baigė lietuvišką Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje. Tapusi pradinių klasių mokytoja Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto kaimuose slapta mokė lietuvių ...

Rengiama knyga apie Kazokiškių Dievo Motinos stebuklus
2017-05-24

Rengiama knyga apie Kazokiškių Dievo Motinos stebuklus

VšĮ „Vorutos“ fondas rengia knygą „Kazokiškių Dievo Motinos stebuklai“. Šią knygą galime leisti tik tam pritarusios Elektrėnų savivaldybės vadovybės – mero Kęstučio Vaitukaičio, mero pavaduotojo Arvydo Vyšniausko, administracijos ...

Atliktas Garbingojo Teofiliaus palaikų perkėlimas
2017-04-28

Atliktas Garbingojo Teofiliaus palaikų perkėlimas

Vadovaudamasis Šventųjų skelbimo kongregacijos leidimu bei Instrukcija dėl garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio palaikų perkėlimo, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 2017 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 26 sudarė garbingojo ...

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje
2017-04-20

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje

Brangūs broliai ir seserys, Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai ...

VELYKŲ TRIDIENIO IR ATVELYKIO PAMALDŲ TVARKA TRAKŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIOJE
2017-04-08

VELYKŲ TRIDIENIO IR ATVELYKIO PAMALDŲ TVARKA TRAKŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIOJE

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (balandžio 13 d.) Paskutinės Vakarienės šv. Mišios: 17.00 val. (lenkų k.) 19.00 val. (lietuvių k.) DIDYSIS PENKTADIENIS (balandžio 14 d.) Kristaus Kančios pamaldos: 17.00 val. (lenkų k.) 19.00 val. (lietuvių k.) ...

Seimas paskelbė 2018 metus Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais
2017-04-06

Seimas paskelbė 2018 metus Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais

Seimas, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, šios iškilios ir reikšmingos sukakties minėjimą pritaikant pažintinei, kultūrinei, ...

Seimas svarstys siūlymą 2018 metus paskelbti Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais
2017-04-01

Seimas svarstys siūlymą 2018 metus paskelbti Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais

Seimas nusprendė svarstyti nutarimo projektą, kuriuo siūloma 2018 metus paskelbti Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais (projektas Nr. XIIIP-371(2). Po pateikimo projektui pritarė ...

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybės pristatymas
2017-03-24

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybės pristatymas

2017 m. birželio 25 d. Lietuvoje pirmą kartą vyks beatifikacijos iškilmės – garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis bus  paskelbtas palaimintuoju. Popiežiaus Pranciškaus įgaliota Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė dekretą, ...

PAGRINDINĖS PASIRENGIMO  GARBINGOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO  BEATIFIKACIJAI  GAIRĖS
2017-03-24

PAGRINDINĖS PASIRENGIMO GARBINGOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJAI GAIRĖS

Beatifikacija, arba skelbimas palaimintuoju, – tai ir asmens dorybių pripažinimas, ir Dievo darbų, atliktų per tą asmenį, atpažinimas. Palaimintasis – išskirtinė Dievo dovana visai Bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų. Arkivyskupas ...

Užgavėnės suvienijo dvi bendruomenes
2017-03-06

Užgavėnės suvienijo dvi bendruomenes

Praėjusį savaitgalį visuose Lietuvos kampeliuose plačiai nuskambėjo Užgavėnių šventė. Ir maži, ir dideli vijo žiemą lauk – buvo sudeginta ne viena Morė, skambėjo linksmos dainos, šokiai, muzika, sklido gardžių blynų kvapas, o nuo mugės ...

Graudūs verksmai ir Kryžiaus kelio apmąstymai Gavėnios metu
2017-03-01

Graudūs verksmai ir Kryžiaus kelio apmąstymai Gavėnios metu

Kovo 1 d., Pelenų trečiadieniu prasideda Gavėnia. Svarbiausias šios dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti ...

Kviečiame kovo 10 – 12 d. į Gavėnios rekolekcijas Senųjų Trakų vienuolyne!
2017-02-24

Kviečiame kovo 10 – 12 d. į Gavėnios rekolekcijas Senųjų Trakų vienuolyne!

Kviečiame dalyvauti Trakų parapijos rekolekcijose, kurios vyks kovo 10 – 12 d. Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo vienuolyne. Rekolekcijas ves sesuo Jolita Šarkaitė PAMI (Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacija). ...

Seime – siūlymas išskirtinai pagerbti Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo metines
2017-02-20

Seime – siūlymas išskirtinai pagerbti Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo metines

Seime registruota iniciatyva kitus metus paskelbti Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių metais. Nutarimo projektą teikiantys Seimo nariai pažymi, kad paveikslo karūnavimas atspindi „Lietuvos ...

Pedagogė, subūrusi  parapijiečius kilniems darbams
2017-02-10

Pedagogė, subūrusi parapijiečius kilniems darbams

Prieš metus, 2016 m. vasario 3 d., Trakų parapijoje savo veiklą pradėjo Šv. Faustinos savanorių grupė, kurios tikslas – atsiliepti į sergančių, neįgaliųjų, vyresniojo amžiaus žmonių bei jų artimųjų vienišumą ir kančią, lankyti juos, ...

Kardinolo Audrio Juozo Bačkio kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime
2017-01-13

Kardinolo Audrio Juozo Bačkio kalba iškilmingame Laisvės gynėjų dienos minėjime

Gerbiamieji, atmintis yra duota žmogui, kad jis išmoktų svarbią gyvenimo pamoką: esame sukurti drauge gyventi, mylėti, kovoti ir saugoti vienas kitą. Tik atminties dėka, kaupdamas patirtį ir išskleisdamas geriausias kūrybines galias ...

Popietė su sielovados atstovais – laukiama ir svarbi
2016-12-23

Popietė su sielovados atstovais – laukiama ir svarbi

Rajono savivaldybės vadovai į tradicinę prieškalėdinę popietę sukvietė rajone dirbančius dvasininkus. Bendra malda, susikaupimas ir rimtis paskatino susimąstyti apie nuveiktus bei ateityje laukiančius darbus, naujus lūkesčius, ...

Kūčių valgiai
2016-12-23

Kūčių valgiai

Artėjančios šventės dovanoja artimųjų šilumą ir jautriausias emocijas. Jas lydi ne tik neišdildomi šventiniai įspūdžiai, gera nuotaika, tačiau ir smulkūs, bet tikriausiai malonūs rūpesčiai – kaip savo namus užlieti jaukia Kalėdų ...

A†A kunigas Marek Butkevič (1982–2008–2016)
2016-12-19

A†A kunigas Marek Butkevič (1982–2008–2016)

  Šių metų gruodžio 14 dieną, vėlai vakare, mirė sunkiai sirgęs kunigas, Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos vikaras Marek Butkevič. Marek Butkevič gimė 1982 m. balandžio 10 d. Trakuose. Augo Vilniuje tikinčioje ...

Unikalaus leidinio egzempliorius Trakų viešosios  bibliotekos fonde
2016-11-28

Unikalaus leidinio egzempliorius Trakų viešosios bibliotekos fonde

SOLENNITAS CORONATIONIS BEATISSIMAE VIRGINIS MARIAE IN ANTIQUISSIMA SUA AD PRAEPOSITALEM PALATINO TROCENSIS CIVITATIS BASILICAM, À TEMPORIBUS ALEXANDRI VITOLDI MAGNI LITVANIAE DUCIS, GRATIIS ET MIRACULIS CLARA ICONE… VILNAE: TYPIS ...

Kviečiame prisijungti prie Europos piliečių iniciatyvos
2016-11-14

Kviečiame prisijungti prie Europos piliečių iniciatyvos

Europos piliečių iniciatyva santuokai ir šeimai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“  Kas tai? Europos Komisijoje yra užregistruota Europos piliečių iniciatyva šeimai ir santuokai apsaugoti „Mama, tėtis ir vaikai“. Visoje Europos ...

Piligriminė kelionė į amžinąjį miestą – Romą
2016-11-06

Piligriminė kelionė į amžinąjį miestą – Romą

Piligrimystė yra daugiau nei paprasta kelionė. Tai – pasitraukimas nuo įprasto gyvenimo, padedantis įprasminti kasdieninius rūpesčius ir kreipiantis mintis prie dieviškų dalykų. Piligrimų kelio tikslas – tai šventa vieta, kurioje ...

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje
2016-10-31

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje

Spalio 30 d. (sekmadienis)   10.00 val. – Šv. Mišios (lenkų k.) 12.00 val.– Šv. Mišios (lietuvių k.)   Pamaldos su kunigu vyks šiose parapijos kapinėse: 13.30 val. – Meiluškių kap. 14.00 val.– Padvarionių kap. 14.00 val.– ...

Jaunimo žygis iš Aušros Vartų į Trakus
2016-09-15

Jaunimo žygis iš Aušros Vartų į Trakus

Šeštadienį rugsėjo 10 d. gausus Vilniaus  arkivyskupijos jaunimo būrys tradiciškai keliavo pėsčiomis iš Aušros Vartų į Trakų šventovę, kuri garsėja stebuklingu švč. Mergelės Marijos paveikslu. Jau nuo 2006 m. Vilniaus arkivyskupijos ...

Rekolekcijos „Nes jo gailestingumas tveria per amžius“ (Dan. 12,89)  14-18 lapkričio 2016 Romoje
2016-09-14

Rekolekcijos „Nes jo gailestingumas tveria per amžius“ (Dan. 12,89) 14-18 lapkričio 2016 Romoje

14 d. pirmadienis 20:05                                            atvykimas į Fiumicino aerouostą 22:00                      atvykimas į Villa Lituania                       22:30                                  vakarienė (arbata, ...

Dėkoju visai Trakų parapijai, kuri skleidžia žinią apie Dievo Motiną – Lietuvos globėją
2016-09-12

Dėkoju visai Trakų parapijai, kuri skleidžia žinią apie Dievo Motiną – Lietuvos globėją

Taip kalbėjo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas rugsėjo 4 d. Trakinių atlaiduose Rugsėjo 1–8 d. Trakuose vyko tradiciniai Švč. Mergelės Marijos Gimimo dienos atlaidai – Trakinės. Jau nuo rugsėjo 1-osios Trakų Dievo ...

Keisk sofą į žygio batus!
2016-09-05

Keisk sofą į žygio batus!

Jau 10-ą kartą vyks tradicinis jaunimo piligriminis žygis nuo Aušros Vartų į Trakus, pro Lentvarį. Šių metų tema: „Esu nuostabiai padarytas“ (Ps 139, 14). Lauksime Jūsų rugsėjo 10 dieną, 8:00 valandą, šalia Aušros Vartų, Vilniuje. ...

2016-05-27
2016-04-12