Bažnyčia

Kalėdos Vytautavoje
2018-01-02

Kalėdos Vytautavoje

Vytautavos bažnytkaimis išgarsintas Lietuvoje Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko dovanotu 20 ha žemės sklypu iš buv. Stanislavovos palivarko 1934 m. ir 1939 m. pastatyta bažnyčia. Paties Vytautavos miestelio įkurti ...

Kazokiškių Dievo Motinos stebuklai nugulė į knygą „Kazokiškių Marija – Dievo Malonės Pilnoji“
2017-12-28

Kazokiškių Dievo Motinos stebuklai nugulė į knygą „Kazokiškių Marija – Dievo Malonės Pilnoji“

„Vorutos“ fondas (buv. Juozo Vercinkevičiaus leidykla „Voruta“) išleido ypač vertingą knygą „Kazokiškių Marija – Dievo Malonės Pilnoji“ – leidinį apie Kazokiškių Dievo Motinos stebuklus. Knyga yra trikalbė – lietuvių, lenkų, lotynų ...

Šv. Mišios iš Trakų  tiesiogiai per Marijos radiją
2017-12-27

Šv. Mišios iš Trakų tiesiogiai per Marijos radiją

Ketvirtadienį, gruodžio 28 d., 12 val. šv. Mišios bus transliuojamos per Marijos radiją iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos. 11:30 val. – rožinio malda. Kviečiame dalyvauti.

Visi mes vieno Tėvo vaikai
2017-11-27

Visi mes vieno Tėvo vaikai

Baigiantis Gailestingumo jubiliejui Popiežius Pranciškus padovanojo Bažnyčiai Pasaulinę vargšų dieną, kuri šiais metais buvo švenčiama lapkričio 19 d., 33-ąjį eilinį sekmadienį. Popiežius pakvietė krikščionių bendruomenes visame ...

Minint Prancūzijos lietuvių bendruomenės 70-metį, Paryžiuje įamžintas lietuvio kunigo Jono Petrošiaus atminimas
2017-11-23

Minint Prancūzijos lietuvių bendruomenės 70-metį, Paryžiuje įamžintas lietuvio kunigo Jono Petrošiaus atminimas

Praėjęs lapkričio 19 d. sekmadienis įrėžė naują įrašą į Paryžiaus lietuvių bendruomenės metraštį. Ši diena buvo pažymėta dviem be galo svarbiais ivykiais: memorialinės lentos prelatui Jonui Petrošiui atidengimu bei PrLB 70-mečio ...

Popiežius Pranciškus kitąmet lankysis Lietuvoje
2017-11-22

Popiežius Pranciškus kitąmet lankysis Lietuvoje

Popiežius Pranciškus kitąmet rudenį lankysis Lietuvoje, trečiadienį patvirtino Prezidentūra. „2018 metų rudenį numatomas Popiežiaus Pranciškaus vizitas į Lietuvą. Vatikanas artimiausiu metu turėtų paskelbti tikslią vizito datą ir ...

Mariologinis kongresas Trakuose gruodžio 8-10 dienomis
2017-11-21

Mariologinis kongresas Trakuose gruodžio 8-10 dienomis

Gruodžio 8 d. – Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmė Jaunimo vakaras 16:00  Katechezė Bazilikoje 16:45  Šviesos rožinis mieste 18:15  Šv. Mišios jaunimui Bazilikoje. Vadovauja vysk. Arūnas Poniškaitis 19:30  Vakarienė ir ...

„Magnificat vaikams“ leidinys vaikams „Dvi karūnos“
2017-11-21

„Magnificat vaikams“ leidinys vaikams „Dvi karūnos“

Pradedant Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metus, paskelbtus LR Seimo ir Lietuvos vyskupų, leidykla ,,Magnificat vaikams“ pristato interaktyvią 7–12 metų vaikams skirtą istorinę ...

Vyskupai kviečia susitikti su vargstančiais
2017-11-19

Vyskupai kviečia susitikti su vargstančiais

Sekmadienį Vilniuje, Antakalnyje, socialinės integracijos centre „Betanija“ prie bendro pietų stalo susėdo ir vargstantieji, ir vyskupai. Taip šiemet lapkričio 19-ąją pirmą kartą minima popiežiaus Pranciškaus paskelbta Pasaulinė ...

ALFA kursai Trakuose jau prasidėjo!
2017-11-06

ALFA kursai Trakuose jau prasidėjo!

Alfa kursas – tai evangelizacinis kursas, kurio metu susipažįstama su pamatinėmis krikščionybės tiesomis ir kviečiama rasti vis artimesnį santykį su Jėzumi. Jis yra skirtas visiems, kurie nori geriau pažinti Jėzaus Kristaus mokymą: ...

Visų Šventųjų ir Vėlinių  pamaldų tvarka Trakų bazilikoje
2017-10-27

Visų Šventųjų ir Vėlinių pamaldų tvarka Trakų bazilikoje

Spalio 29 d. (sekmadienį) vyks pamaldos parapijos kapinėse: 14:00 – Meiluškių kap. 14:30 – Padvarionių kap. 14:00 – Bražuolės kap. 14:30 – Maušiškių kap. 15:00 – Markutiškių kap. Lapkričio 1 d. (trečiadienį) – Visų Šventųjų šventė ...

Šiaulių vyskupas Trakuose
2017-10-06

Šiaulių vyskupas Trakuose

Spalio 4 d., trečiadienį, Trakų Dievo Motinos vainikavimo dieną (1718), 12 val. šv. Mišias, kurios buvo transliuojamos per Marijos radiją, aukojo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kaip ir ankstesniais metais, vyskupas Eugenijus ...

Vyskupu nominuotas kun. Darius Trijonis
2017-10-02

Vyskupu nominuotas kun. Darius Trijonis

2017 m. rugsėjo 29 d. Šventasis Tėvas Pranciškus nominavo teologijos mokslų daktarą kunigą Darių Trijonį Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir suteikė jam Fissianos vyskupo titulą. Darius Trijonis gimė 1973 m. balandžio 21 d. ...

Pasauliečiai pranciškonai Trakuose
2017-10-02

Pasauliečiai pranciškonai Trakuose

Rugsėjo 10 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai brolijos nariai Tadas ir Laura Ringiai davė amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine. Jų pasveikinti atvyko ...

Informacija dėl pasiruošimo Pirmosios komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams 2017-2018 m.
2017-09-18

Informacija dėl pasiruošimo Pirmosios komunijos ir Sutvirtinimo sakramentams 2017-2018 m.

Susitikimas dėl pasiruošimo Pirmajai komunijai vyks 2017 m. rugsėjo 17 d. 12.00 val., kuris prasidės šv. Mišiomis. Visi norintys ruoštis Pirmajai komunijai po Šv. Mišių lieka bazilikoje. Susitikimas dėl pasiruošimo Sutvirtinimo ...

Vienuoliktoji jaunimo piligrimystė į Trakus
2017-09-08

Vienuoliktoji jaunimo piligrimystė į Trakus

Rugsėjo 2 d., šeštadienį, įvyko jau XI piligriminis jaunimo žygis Aušros vartai–Lentvaris–Trakai, kuriame dalyvavo per 200 jaunų žmonių iš Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų. Šiųmetinio žygio tema „Mylėk ir daryk, ką ...

Pamokslas Trakų bažnyčią skelbiant bazilika
2017-09-04

Pamokslas Trakų bažnyčią skelbiant bazilika

Brangieji, šiandien džiugi diena, šiandien Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia pasipuošia bazilikos titulu ir kilnumu. Kai prieš tris šimtus metų buvo vainikuotas čia gerbiamas Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, ...

Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai
2017-08-31

Rugsėjo 1-ąją prasideda Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai

Rugsėjo 1 d. drauge su Trakinių atlaidais prasideda Lietuvos vyskupų paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai. 2018 m. rugsėjo 4 d. sueis 300 metų nuo stebuklais garsėjančio Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos ...

Trakų bažnyčia sulaukė ypatingo popiežiaus dėmesio
2017-08-29

Trakų bažnyčia sulaukė ypatingo popiežiaus dėmesio

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia sulaukė popiežiaus Pranciškaus dėmesio – jai bus suteiktas garbingas bazilikos titulas. Trakuose rugsėjo 3 d., 12 val. atlaidų Mišiose, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas perskaitys ...

Varpai Trakų Dievo  Motinos garbei
2017-08-14

Varpai Trakų Dievo Motinos garbei

Liepos 16-ąją Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje pirmąkart užgaudė du naujieji varpai. Papuoštus ąžuolo lapų vainikais varpus pašventino Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. „Trakų žemės“ pokalbis su ...

Marijos atvaizdams vis dar tenka konkuruoti
2017-08-12

Marijos atvaizdams vis dar tenka konkuruoti

Apie pamaldumą Marijai, kurios dangun ėmimo diena siejama su Žoline, bei apie pačius svarbiausius, garsiausius jos atvaizdus Lietuvoje kalbamės su meno istorike, Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros instituto direktore dr. Tojana ...

Palaimintojo arkiv. Teofiliaus Matulionio pėdsakais
2017-08-04

Palaimintojo arkiv. Teofiliaus Matulionio pėdsakais

Liepos 29 d., šeštadienį, Trakų ir Senųjų Trakų parapijiečiai vyko į piligriminę kelionę, siekiant aplankyti vietas, susijusias su ką tik paskelbtu Palaimintuoju arkiv. Teofiliu Matulioniu. Kelionę organizavo parapijiečiai Milda ...

Degė senoji Lentvario miesto klebonija
2017-07-19

Degė senoji Lentvario miesto klebonija

Praėjusio šeštadienio naktį, apie 4 valandą, kilo gaisras Lentvario bažnyčios  senojoje klebonijoje.  Atskubėjusiems ugniagesiams teko daug paplušėti, nes  jiems reikėjo ugnį nuslopinti, dviejų aukštų mediniame pastate. Klebonijoje ...

Pas Viešpatį iškeliavo Marytė Grušienė
2017-06-27

Pas Viešpatį iškeliavo Marytė Grušienė

Marytė Petrušytė-Grušienė gimė 1919 m. balandžio 1 d. Dainavos kaime, Varėnos r. Baigė lietuvišką Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje. Tapusi pradinių klasių mokytoja Lenkijos okupuoto Vilniaus krašto kaimuose slapta mokė lietuvių ...

Rengiama knyga apie Kazokiškių Dievo Motinos stebuklus
2017-05-24

Rengiama knyga apie Kazokiškių Dievo Motinos stebuklus

VšĮ „Vorutos“ fondas rengia knygą „Kazokiškių Dievo Motinos stebuklai“. Šią knygą galime leisti tik tam pritarusios Elektrėnų savivaldybės vadovybės – mero Kęstučio Vaitukaičio, mero pavaduotojo Arvydo Vyšniausko, administracijos ...

Atliktas Garbingojo Teofiliaus palaikų perkėlimas
2017-04-28

Atliktas Garbingojo Teofiliaus palaikų perkėlimas

Vadovaudamasis Šventųjų skelbimo kongregacijos leidimu bei Instrukcija dėl garbingojo Dievo tarno Teofiliaus Matulionio palaikų perkėlimo, Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas 2017 m. balandžio 19 d. dekretu Nr. 26 sudarė garbingojo ...

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje
2017-04-20

Kaišiadorių vyskupo kvietimas dalyvauti beatifikacijoje

Brangūs broliai ir seserys, Su dideliu džiaugsmu sulaukėme žinios, jog 2016 m. gruodžio 1 d. popiežius Pranciškus pripažino Garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atvėrė kelią jo paskelbimui Palaimintuoju. Tai ...

VELYKŲ TRIDIENIO IR ATVELYKIO PAMALDŲ TVARKA TRAKŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIOJE
2017-04-08

VELYKŲ TRIDIENIO IR ATVELYKIO PAMALDŲ TVARKA TRAKŲ ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO BAŽNYČIOJE

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (balandžio 13 d.) Paskutinės Vakarienės šv. Mišios: 17.00 val. (lenkų k.) 19.00 val. (lietuvių k.) DIDYSIS PENKTADIENIS (balandžio 14 d.) Kristaus Kančios pamaldos: 17.00 val. (lenkų k.) 19.00 val. (lietuvių k.) ...

Seimas paskelbė 2018 metus Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais
2017-04-06

Seimas paskelbė 2018 metus Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais

Seimas, siekdamas puoselėti Lietuvos ir Europos kultūros paveldą per Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejų, šios iškilios ir reikšmingos sukakties minėjimą pritaikant pažintinei, kultūrinei, ...

Seimas svarstys siūlymą 2018 metus paskelbti Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais
2017-04-01

Seimas svarstys siūlymą 2018 metus paskelbti Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais

Seimas nusprendė svarstyti nutarimo projektą, kuriuo siūloma 2018 metus paskelbti Lietuvos Globėjos, Trakų Dievo Motinos, paveikslo karūnavimo 300-ųjų metinių minėjimo metais (projektas Nr. XIIIP-371(2). Po pateikimo projektui pritarė ...

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybės pristatymas
2017-03-24

Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybės pristatymas

2017 m. birželio 25 d. Lietuvoje pirmą kartą vyks beatifikacijos iškilmės – garbingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis bus  paskelbtas palaimintuoju. Popiežiaus Pranciškaus įgaliota Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbė dekretą, ...

PAGRINDINĖS PASIRENGIMO  GARBINGOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO  BEATIFIKACIJAI  GAIRĖS
2017-03-24

PAGRINDINĖS PASIRENGIMO GARBINGOJO ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO BEATIFIKACIJAI GAIRĖS

Beatifikacija, arba skelbimas palaimintuoju, – tai ir asmens dorybių pripažinimas, ir Dievo darbų, atliktų per tą asmenį, atpažinimas. Palaimintasis – išskirtinė Dievo dovana visai Bažnyčiai ir kiekvienam iš mūsų. Arkivyskupas ...

Užgavėnės suvienijo dvi bendruomenes
2017-03-06

Užgavėnės suvienijo dvi bendruomenes

Praėjusį savaitgalį visuose Lietuvos kampeliuose plačiai nuskambėjo Užgavėnių šventė. Ir maži, ir dideli vijo žiemą lauk – buvo sudeginta ne viena Morė, skambėjo linksmos dainos, šokiai, muzika, sklido gardžių blynų kvapas, o nuo mugės ...

2016-12-23