Bažnyčia

Kviečiame į  šv. Antano atlaidus Vytautavoje
2014-06-12

Kviečiame į šv. Antano atlaidus Vytautavoje

Š. m. birželio 15 dieną, sekmadienį, 13.30 val., vyks kasmetiniai didieji šv. Antano atlaidai Vytautavos  šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Šv. Mišias aukos Aukštadvario kleb. mons. Vytautas Kazys Sudavičius bei kiti kunigai. Šiais ...

Vyskupas Arūnas Poniškaitis Trakuose
2014-05-23

Vyskupas Arūnas Poniškaitis Trakuose

Šeštadienį Trakų Švč.Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje Šv. Mišias aukojo  Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras teol.dr. Arūnas Poniškaitis. Šv. Mišias kartu aukojo mons.Vytautas Prančiškus Rūkas ir kleb.dek.Jonas ...

Pasveikino monsinjorą V. P. Rūką
2014-05-16

Pasveikino monsinjorą V. P. Rūką

Su gėlėmis ir nuotaikingu karpinių paveikslu, kuriame pavaizduotas linksmas paukštelis medyje, gražaus gimtadienio proga pasveikintas monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas. Trakų garbės pilietį, savo ilgamete tarnyste žmonėms, kraštui ...

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje  paminėtos kleb. dek. Jono Varanecko 50-čio jubiliejus
2014-05-02

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje paminėtos kleb. dek. Jono Varanecko 50-čio jubiliejus

  Balandžio 27 d., per popiežių Jono Pauliaus II ir Jono XXIII kanonizaciją Vatikane, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje parapijiečiai paminėjo savo kleb. dek. Jono Varanecko 50-ies metų jubiliejų. Po šv. Mišių ...

Pasirinkimą tarnauti žmonėms lydi  ir simboliai, ir didelė prasmė
2014-04-18

Pasirinkimą tarnauti žmonėms lydi ir simboliai, ir didelė prasmė

Simboliška, kad per šiųmetes Velykas savo jubiliejinį gimtadienį – 50-metį mini Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo ir  Senųjų Trakų Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai ir Šv. Benedikto bažnyčių klebonas, Vilniaus ...

Dievo palaimos
2014-04-18

Dievo palaimos

Garbingo penkiasdešimties metų jubiliejaus proga  sveikiname Trakų Švč. .M.Marijos Apsilankymo bažnyčios kleboną, dekaną Joną VARANECKĄ. Būdamas vienos iš seniausių Lietuvoje bažnyčių  klebonu, jis  rūpinasi ne tik gausios parapijos ...

Mons.Vytautas Pranciškus Rūkas lankėsi bažnytinio paveldo muziejuje
2014-04-18

Mons.Vytautas Pranciškus Rūkas lankėsi bažnytinio paveldo muziejuje

2013 m.gruodžio 17 d.- 2014 m.kovo 29d . Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje veikė  paroda-hipotezė „Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas, šitiek metų stebuklingai stovi“, skirta pirmajam Trakų parapinės bažnyčios ...

Arkivyskupas S. Tamkevičius kviečia padėti šeimoms
2014-03-25

Arkivyskupas S. Tamkevičius kviečia padėti šeimoms

Šiandien startuoja nauja Lietuvos „Carito“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama pagalbos Šeimoms socialinė akcija „Įžiebkime viltį kartu“. Jos globėjas Lietuvos Vyskupų Konferencijos Pirmininkas Kauno arkivyskupas Sigitas  ...

Naujas 2014 metų Trakų bažnyčios kalendorius
2014-01-11

Naujas 2014 metų Trakų bažnyčios kalendorius

2014 metų spalvotas sieninis Trakų bažnyčios kalendorius „Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja“ šiemet išleistas 1000 egzempliorių tiražu, jo tekstai spausdinami net penkiomis kalbomis: lietuvių, lenkų, anglų, vokiečių ir rusų. ...

Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje
2014-01-11

Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje

„Didžiulis mūras, vos per du uolekčius žemėn įgilintas, šitiek metų stebuklingai stovi“: Trakų parapinė bažnyčia XV amžiuje 2013 m. gruodžio 17 d. Vilniuje, Bažnytinio paveldo muziejuje, atidaryta paroda –hipotezė, skirta Trakų ...

Gerumo užteks visiems
2013-12-27

Gerumo užteks visiems

Gruodžio 1 d. katalikų bažnyčia paskelbė Advento – susikaupimo, apmąstymo ir rimties pradžią. Tai pats gražiausias laikotarpis, kai žmogus sulėtina gyvenimo tempą, pamąsto apie metų darbus, kreipia mintis į Dievą. Tai laikas, kai ...

Aukštadvario parapija išugdė naują kunigą
2013-11-22

Aukštadvario parapija išugdė naują kunigą

Lapkričio 17-sios sekmadienis. Aukštadvario parapijos tikintiesiems – atmintina diena, nes Aukštadvario Kristaus Atsimanymo bažnyčioje buvo švenčiamos šiame krašte gimusio kunigo Sauliaus Kristapavičiaus primicijos (t.y. pirmosios šv. ...

217 gyvybių – tiek šįmet nutrūko eismo įvykiuose Lietuvos keliuose
2013-11-20

217 gyvybių – tiek šįmet nutrūko eismo įvykiuose Lietuvos keliuose

217 žvakelių – tiek šeštadienio vakarą nušvito Vilniuje, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Tiek pat jų buvo uždegta sekmadienį Kaune, Sobore. Kiekviena šių liepsnelių yra skirta šįmet Lietuvos keliuose žuvusiems atminti. ...

Trakų Marijos stebuklų kelionė  Vilnius–Krokuva–Trakai*
2013-11-15

Trakų Marijos stebuklų kelionė Vilnius–Krokuva–Trakai*

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia – viena reikšmingiausių lietuvių tautos kultūros istorijoje. Ši bažnyčia ir joje esančios vertybės patraukė ne vieno tyrinėtojo dėmesį. Ir šių eilučių autorė, 1987 m. pradėjusi rengti ...

Minint palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetį…
2013-11-14

Minint palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Lietuvoje dvidešimtmetį…

  Šių metų lapkričio 8-17 dienomis Trakų rajono kultūros rūmuose eksponuojama paroda ,,Liudykite Kristų“, skirta palaimintojo Popiežiaus Jono Pauliaus II apaštalinės kelionės į Lietuvą dvidešimtosioms metinėms. Maloniai kviečiu visus ...

Tai tik pradžia, mūsų dar laukia dideli darbai!
2013-11-08

Tai tik pradžia, mūsų dar laukia dideli darbai!

Mirusiųjų paminėjimo dienai Jungtinės kaimų bendruomenės „Bražuoliečiai“ jaunimo bendraminčių klubo „Svajokliai“ nariai suorganizavo Vėlinių žygį. Jaunimas susirinko Bražuolės pilkapyne, uždegė žvakučių liepsneles piliakalnyje ir ant ...

Trakuose buvo uždegtos žvakutės už negimusias gyvybes
2013-11-08

Trakuose buvo uždegtos žvakutės už negimusias gyvybes

Spalio 30 d., 17 val. Trakuose, Reinės al., prie Trakų parapijos namų, vyko pilietinė akcija „Uždekime žvakutę už kiekvieną negimusį vaiką“. Gausus būrys Trakų parapijiečių susirinko širdyje pasimelsti už negimusias gyvybes ir garsiai ...

KLEMENSAS MALIUKEVIČIUS –  Trakų dekanas, kunigas, kanauninkas ir visuomenininkas
2013-09-23

KLEMENSAS MALIUKEVIČIUS – Trakų dekanas, kunigas, kanauninkas ir visuomenininkas

  Nemuno dešiniojo kranto Druskininkų apylinkių bei gretimi Varėnos rajono kaimai yra XX a. Lietuvos katalikų bažnyčios istorijoje bent kelių gerai žinomų kunigų gimtosios vietos. Vie-nas iš tokių dvasininkų – tai 1886 m. ...

Popiežius Jonas Paulius II – didžiojo piligrimo pavyzdys
2013-09-06

Popiežius Jonas Paulius II – didžiojo piligrimo pavyzdys

  Šventas mišias aukoja Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, prel. Edmundas Putrimas, kleb. del. Jonas Varaneckas, mons. Vytautas Pranciškus Rūkas. Viktoro Kiero nuotr.   Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos ...

Naujieji mokslo metai pradedami malda prie Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos
2013-08-30

Naujieji mokslo metai pradedami malda prie Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos

  Vilniaus šv. Juozapo seminarijos vadovybė Trakų bažnyčioje. Iš kairės: diak. Robertas Moisevič (propedeutinio kurso ugdytojas), kun dr. Kęstutis Dailydė (studijų prefektas), kun. Andžej Šuškevič (vicerektorius ir generalinis ...