DĖL TURIZMO IR KULTŪROS IŠTEKLIŲ TRAKŲ MIESTE TVARIOS PLĖTROS GALIMYBIŲ (VI)

Parašyta: 2017-08-14 | Kategorija: "Gelbėkim Trakus", Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Trakų rajono savivaldybės merei,

Trakų rajono įvaizdžio formavimo ir

investicijų pritraukimo

darbo grupės vadovei Editai Rudelienei

ŽINIAI:

Lietuvos Respublikos Seimo nariui Nagliui Puteikiui

Kultūros ministrei Lianai Ruokytei Jonsson

Aplinkos ministrui Kęstučiui Navickui

Valstybinės kultūros paveldo komisijos

pirmininkei Evelinai Karalevičienei

Atsižvelgdama į 2017 metais atsinaujinusį nepateisinamą Lietuvos Respublikos valstybės įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais numatyta aiški kultūros ir gamtos paveldo apsauga bei tvari turizmo ir kultūros išteklių plėtra, ignoravimą ir viešą neigimą, Trakų istorinio nacionalinio parko (toliau –TINP) direkcija Trakų rajono įvaizdžio formavimo ir investicijų pritraukimo darbo grupei (toliau – Trakų įvaizdžio grupei) nuo 2017-06-12 pateikė penkis būtinus išaiškinimus ir realius siūlymus tvariai Trakų miesto plėtrai įgyvendinti.

2017-07-24 Lietuvos Respublikos Valstybinė kultūros paveldo komisija (toliau – Komisija) raštu Nr. V11-218(1.12.) „Dėl turizmo ir kultūros išteklių Trakų mieste tvarios plėtros galimybių“ informavo Trakų rajono savivaldybės merę, kad palaiko TINP direkcijos iniciatyvą ir siūlymus dėl tvarios turizmo ir kultūros išteklių Trakų mieste plėtros bei atkreipė dėmesį, kad kultūros paveldo sektorius daro didžiulę teigiamą įtaką bendrojo vidaus produkto ir darbo vietų augimui.

Trakų rajono merė Edita Rudelienė 2017-07-31 raštu Nr. MP3-219 „Dėl turizmo ir kultūros išteklių Trakų mieste tvarios plėtros galimybių“ informavo, kad TINP direkcijos pasiūlymai bus įtraukti į Trakų įvaizdžio grupės 2017-08-29 14 val. posėdžio darbotvarkę.

Šiuo raštu TINP direkcija teikia šeštąjį pasiūlymą dėl turizmo ir kultūros išteklių Trakų mieste tvarios plėtros, atsižvelgiant į tai, kad iki šiol nėra duomenų apie tai, kokių veiksmų Trakų rajono savivaldybė ėmėsi, kad būtų įgyvendinta Komisijos rekomendacija, pateikta 2017-04-07 raštu Nr.V11-99(6.3) „Dėl planuojamos plėtros Trakų istoriniame nacionaliniame parke“.

Primename, kad 2017-04-07 Komisija raštu Nr.V11-99(6.3) konstatavo, kad nepaisant Trakų išskirtinumo yra stokojama aiškios šio istorinio miesto tapatumo idėjos ir konkrečios įgyvendinimo vizijos.

Komisija, išnagrinėjusi konkretų planuojamos naujos statybos atvejį Trakų senamiesčio urbanistiniame draustinyje pažymėjo, kad „Pasaulio kultūros paveldo vietų bei vietovių priežiūros gairės nurodo, kad intarpų statiniai (šiuolaikinė architektūra) turi atsižvelgti į istorinio konteksto formą: turėti ritmą, masę ir siluetą, atitinkantį vietos charakterį. Šių kriterijų neatitinkančios planuojamos statybos yra agresyvi fizinė ir destruktyvi regimoji svetimybė, pakeisianti ne tik urbanistinę, bet ir gamtinę senamiesčio aplinką. Numatomas erdviškai agresyvus užstatymas prieštarauja įsteigto nacionalinio parko koncepcijai, urbanistinio draustinio tikslams, Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatoms, Pasaulio kultūros paveldo vietų bei vietovių priežiūros gairėms.“ Komisija paragino atsižvelgti į visuotinai pripažintą Trakų senamiesčio planinės erdvinės struktūros vertingumą ir didžiuosius prekybos centrus planuoti už vertingos teritorijos ribų.

Trakų rajono savivaldybei buvo rekomenduota „vykdant Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 26 punktą, plėtrą planuoti atsižvelgiant į visuomenės interesus, poveikį kultūros paveldui, jo pritaikymui ir naudojimui bei kooperuojant savivaldos ir valstybės biudžetų, tarptautinių fondų, kitų šaltinių lėšas“.

Todėl TINP direkcija siūlo, remiantis Komisijos rekomendacijomis, inicijuoti platų Trakų miesto tapatumo idėjos aptarimą ir aiškios miesto vizijos rengimą, kurioje būtu numatyta ir kontekstualios šiuolaikinės architektūros bei miesto plėtros vystymo galimybės ir kryptys. Tikslinga būtų Trakų miesto tapatumo idėją ir ilgalaikę įgyvendinimo viziją aptarti, parengti, patvirtinti ir pradėti realizuoti dar iki naujų vietos savivaldos rinkimų, tokiu būdu užtikrinant darbų tęstinumą bei resursų naudojimo trakiečių ir plačiosios visuomenės gerovei skaidrumą.

Pažymėtina, kad tik tokiu būdu Trakų miestas prisijungtų prie sektinų Zamostės, Veronos, Tartų ir daugybės kitų Europos miestų investicijų skatinimo pavyzdžių, kai viešai ir su realia nauda vietos bendruomenei investuotojams savivaldybės pristato vietovės patrauklumą ir infrastruktūros galimybes, konkrečius siūlymus verslo plėtrai, teikia konsultacijas teisiniais, mokesčių, marketingo, verslo valdymo ir kt. klausimais.

Gintaras ABARAVIČIUS,

Trakų istorinio nacionalinio parko direktorius


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *