DIDELI DARBAI PRASIDEDA NUO MAŽŲ!

Parašyta: 2015-02-20 | Kategorija: Aukštadvaris, Dusmenys, Lentvaris, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Rūdiškės, Savivaldybė, Senieji Trakai, Tiltai, Trakai |

Darbo partijos Trakų rajono skyriaus rinkimų į savivaldybės tarybą programos gairės

koliazas i traku zeme

Mes subūrėme stiprią komandą, žinančią kaip atsakingai dirbti ir viešai priimti sprendimus rajono žmonių labui. Sąžiningai, jautriai, visada atsiklausiant žmonių nuomonės. Skubiai ir geranoriškai spręsti iškylančias problemas ir nuoširdžiai siekti pagerinti savivaldybės teritorijoje gyvenančių žmonių gyvenamąją aplinką, užtikrinti jų poreikių tenkinimą. Motyvuoti bendruomenes būti aktyviais savivaldos nariais, vadovautis tolerancijos principais, nediskriminuojant žmonių dėl priklausymo politinėms partijoms ir demokratijos principais, sprendžiant kiekvienam žmogui ir bendruomenei svarbius klausimus.

Mes pasisakome griežtai prieš:

– žmonių ignoravimą ir jų problemų sprendimų vilkinimą!

– slaptus, korupcinius sandėrius!

– Trakų rajono autoriteto žeminimą!

– aplaidų savivaldybės turto valdymą ir nepagrįstai aukštas paslaugų kainas!

– politinę veidmainystę ir duoto žodžio nesilaikymą!

 

DARBO PARTIJOS TRAKŲ SKYRIAUS

SVARBIAUSI VEIKLOS PRINCIPAI

 

Tarnystė žmonėms – svarbiausia savivaldybės funkcija.

Dirbsime viešai, skaidriai, kad gyventojai pasitikėtų savivaldybe.

Valdančiosios koalicijos sutartis, gerbiant Trakų rajono bendruomenę, turi būti skelbiama viešai, o valdančiųjų partijų bendra programa Trakų rajono vystymuisi, turi būti pateikta svarstyti visuomenei ir patvirtinta taryboje.

Valdininkai turi būti kompetentingi, iniciatyvūs ir atsakingai vykdyti savo pareigas.

Politikai turi būti atsakingi už savo sprendimus, įstatymų nustatyta tvarka turi asmeniškai  atsiskaityti rinkėjams, tarybos narių asmeninis balsavimas dėl kiekvieno sprendimo turi būti viešas ir skelbiamas savivaldybės tinklalapyje.

Informacija apie ruošiamus savivaldybės projektus turi būti vieša ir lengvai prieinama kiekvienam gyventojui.

Savivaldybės tinklalapyje turi būti prašymų, skundų, pageidavimų, pranešimų skiltis gyventojams.

Įkursime Trišalę tarybą iš bendruomenių, visuomeninių organizacijų ir verslo atstovų svarbiausiems sprendimams aptarti: biudžeto projektas, socialinės programos strateginiai planai, rajono vystymosi perspektyvos, turistinio sezono aptarimas ir naujojo pristatymas, mokesčių pasikeitimai bei kiti visiems aktualūs klausimai.

Inicijuosime seniūnijų gyventojų apklausas, siekiant vykdyti savivaldybės bei jos įmonių teikiamų paslaugų kokybės stebėseną, kitais aktualiais klausimais ir visada remsimės žmonių nuomone.

Peržiūrėsime visuomeninio transporto grafikus, siekiant palankaus susisiekimo gyventojams.

 

SVARBIAUSI SIEKIAI

 •   Skatinsime naujų investicijų pritraukimą, valstybės biudžeto ir ES fondų lėšų panaudojimą pagal bendruomenių poreikius naujiems projektams.
 •  Sieksime, kad savivaldybės turtas būtų naudojamas visuomenės reikmėms, o neišparduotas.
 • Inicijuosime šilumos tiekėjų bei kitų komunalinių paslaugų ir savivaldybės sutarčių auditą, siekiant užtikrinti kokybišką šilumos tiekimą pačiomis optimaliausiomis kainomis. Savivaldybės sudarytas sutartis griežtai kontroliuosime, ginant viešą interesą, spręsime dėl jų tikslingumo.
 • Įkursime internetinę prieigą savivaldybės tinklalapyje, kad gyventojai galėtų kreiptis tiesiogiai.
 • Inicijuosime, kad Trakų istorinio nacionalinio parko vienas iš steigėjų būtų Trakų rajono savivaldybė.
 • Stiprinsime vietos bendruomenes, skatinant verslumą, teikiant konkrečią metodinę, finansinę paramą.
 • Nauja kokybė turi būti suteikta aplinkai – renovuoti namai, įrengti dviračių takai, poilsio, pramogų ir aktyvaus sporto zonos, vaikų žaidimų aikštelės, paplūdimiai, įrengtos naminių gyvūnų vedžiojimo vietos.
 • Parengsime Trakų kraštovaizdžio ir mažosios architektūros programą, aptarę Trišalėje taryboje, sieksime įgyvendinti miesto įvaizdžiui ir patrauklumui gerinti.

Skatinsime ir remsime:

socialinius projektus senjorams;

kultūrines iniciatyvas, bibliotekas bei meno kolektyvus;

visuomenės fizinį aktyvumą, sveiką gyvenseną, sporto klubus;

nevyriausybines organizacijas;

socialines iniciatyvas prieš smurtą artimoje aplinkoje, savižudybių prevencines priemones;

neįgaliųjų integracijos ir užimtumo projektus;

šeimos, tautodailės, amatų, netradicinių verslų plėtrą;

vaikų darželių plėtrą;

žemės ūkio sektorių, ūkininkų iniciatyvas ir tinkamai juos atstovausime;

kitas bendruomenių ir gyventojų iniciatyvas, naudingas rajonui.

 •  Stiprinsime medicinos, švietimo įstaigų tinklą, teikiant kokybiškas paslaugas, pritraukiant reikiamus specialistus į Trakų rajoną. Norint sumažinti eiles pas gydytojus, sieksime įkurti būtinosios pagalbos kabinetą. Pagal poreikį organizuosime mobilias paslaugas.
 •  Sudarysime palankias sąlygas moksleiviams dalyvauti neformaliame ugdyme, remsime gabius mokinius bei turiningą jaunimo užimtumą.
 • Deramas dėmesys kelių priežiūrai ir jų būklės gerinimui, atsižvelgiant į bendruomenių prioritetus.

MIELI TRAKŲ KRAŠTO ŽMONĖS,

Visas geras idėjas galima įgyvendinti, visus tikslus galima pasiekti dirbant kartu!

Jei Jums priimtinos mūsų idėjos ir trokštate kitokios gyvenimo Trakų rajone kokybės –

suteikite DARBO PARTIJOS komandai pasitikėjimo mandatą –

MES TAI PADARYSIME!

MŪSŲ PRIESAIKA JUMS: VIEŠAS, SĄŽININGAS DARBAS, ATSAKINGI SPRENDIMAI!

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Darbo partijos Trakų rajono rinkimų apygardoje Nr. 52 kandidatų sąrašo sąskaitos. Užs. Nr. 172

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *