Dusmenyse naujas viešosios erdvės akcentas

Parašyta: 2015-06-05 | Kategorija: Dusmenys, Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

 

n2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dusmenų gyvenvietėje baigtas rekonstruoti buv. Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastatas

IMG_1145

Taip atrodo rekonstruotas Dusmenų pastatas

20150324_104609

Taip atrodo rekonstruotas Dusmenų pastatas

Projektas  Nr.VP3-1.2-VRM-01-R-01-024  „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams“  ( toliau – Projektas) pradėtas vykdyti 2010 m. gruodžio 30 d. ir numatomas baigti iki 2015 m. liepos 31 d.

Projektas įgyvendinamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ uždavinio „Sudaryti prielaidas spartesnei  ūkinės veiklos diversifikacijai “ priemonę „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“.

Projekto tikslas ­ sudaryti sąlygas diversifikuoti gyventojų ūkinę veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą Trakų rajone.

Įgyvendinus projektą rekonstruotas Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastatas bei kompleksiškai atnaujintas pastato sklypas, pritaikant pastatą ir jo sklypą bendruomeninės infrastruktūros gerinimui bei sudarant gyventojams tinkamą viešųjų paslaugų prieinamumą. Projekto vertė – 274 748, 37 Eur. iš jų 246 526, 84 Eur. Europos Sąjungos lėšos ir 28 221, 53 Eur. Trakų rajono savivaldybės lėšos.

 Suremontuotose patalpose įsikurs Dusmenų kaimo bendruomenė bei Trakų kultūros rūmų Dusmenų filialas. Į naujas  patalpas perkeltas viešųjų interneto prieigos taškų centras,  salė sportui. Taip pat planuojami   kultūriniai renginiai, t.y. koncertai, šventės; įvairūs mokymai, skatinantys kaimo žmonių verslumą. Dusmenų krašto žmonių pagalba yra įrengtas nedidelis etnografinis muziejus, kuriame yra daugiau kaip 200 eksponatų. Jį taip pat planuojama perkelti į suremontuotas patalpas.

Projekto tikslas atitinka priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ tikslą „Didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą“ – kadangi projekto metu modernizuota Dusmenų kaimo viešoji infrastruktūra, sutvarkyta aplinka, kas leidžia praplėsti teikiamų viešųjų paslaugų asortimentą bei jų kokybę, o tuo pačiu ir didinti teikiamų paslaugų efektyvumą, sumažinant atskirtį tarp miesto ir kaimo bei sudarant geresnes sąlygas vietos gyventojams, jų veiklos diversifikavimui.

Iki projekto įgyvendinimo pradžios aktyvi Dusmenų kaimo bendruomenė ir Trakų kultūros rūmų filialas neturėjo patalpų veiklai. Baigus įgyvendinti projektą, tokios patalpos atsirado, taip pat  sutvarkyta aplinka, įrengtas apšvietimas, o tai užtikrina didesnį kaimo gyventojų saugumą. Užtikrinus saugesnę Dusmenų kaimo aplinką, Dusmenų kaimas tapo patrauklesnis potencialiems investuotojams. Projekto metu rekonstruotas Dusmenų bendruomenės pastatas (bendras plotas 418.51 m2, tūris 1358 m3) bei sutvarkyta aplinka (sklypo plotas  0,2410 ha).

Visus rangos darbus atliko UAB „Versina“, techninę priežiūrą vykdė UAB „Statybų Koordinatoriai“. Projekto metu sukurtos palankesnes sąlygas bendruomenės veiklai pagerėjo gyvenamoji aplinka, gyvenimo kokybė, kaimiškosios vietovės įvaizdis, mažės šios gyvenvietės atotrūkis nuo labiau išsivysčiusių bei geresnę gyvenimo aplinką ir kokybe pasižyminčių rajono gyvenviečių. Projekto metu sutvarkytose Dusmenų bendruomenės pastato patalpose bus sudarytos sąlygos bendruomenei turiningai leisti laisvalaikį, dalyvauti meno kolektyvų veikloje bei teikti kitas viešąsias paslaugas. Rekonstravus pastato išorę  prisidėta prie energijos panaudojimo efektyvumo didinimo.

Dusmenų bendruomenės pirmininkė Rima Korsakienė:

IMG_1148

Šioje salėje vyks įvairūs renginiai, šventės, vakarai. Dešinėje Dusmenų kaimo bendruomenės pirmininkė Rima Korsakienė

„Labai džiaugiuosi naujomis patalpomis ir sutvarkyta aplinka. Šildymas, apšvietimas, vanduo, tualetai, kabinetai – sudarytos visos sąlygos normaliaim darbui, ko iki šiol nėra buvę. Iiškilmingą  atidarymą organizuosime  liepos 26 d. , per Šv. Onos atlaidus. Tai tradicinė mūsų krašto šventė, kur susirenka daug žmonių, suvažiuoja čia gyvenančių giminės ir draugai“.

IMG_1153

Čia yra numatyta vasaros renginių scena

Zita Aniulienė Onuškio seniūnė:

„Labai džiaugiamės rekonstruotu pastatu, nes tokio Dusmenys neturėjo. Jis patenkins visus Dusmenų bendruomenės poreikius.  Kartu su Dusmenų bendruomene užtikriname pastato  ir aplinkos priežiūrą bei užimtumą jame. O dabar visus kviečiame atvyktį į atidarymą“.

Edita Rudelienė, Trakų rajono savivaldybės merė:

Projektas  „Buvusio Dusmenų pradinio ugdymo skyriaus pastato rekonstravimas ir kompleksinis aplinkos sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams“ gerokai užsitęsė dėl įvairiausių priežasčių, tačiau  viskas jau praeity, projekte numatyti darbai padaryti,  o dabar jau ruošiamasi  įkurtuvėms. Džiugu, kad rekonstruotame pastate vyks įvairios veiklos tiek vaikams, tiek jaunimui, tiek vyresnio amžiaus žmonėms. Dėkojame visiems,  įgyvendinusiems projektą.“.

 

Trakų rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus informacija

 

Užs. Nr. 624

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *