Dvasininkai ir piligrimai iš Telšių vyskupijos – Trakų bazilikoje

Parašyta: 2018-06-22 | Kategorija: Naujienos, Trakai |

Birželio 20 d., trečiadienį, Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo vainikavimo 300-ųjų metinių proga Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika sulaukė J. E. Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo ir jo bendradarbių kunigų bei piligrimų iš visos Telšių vyskupijos.

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje meldėsi Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas ir kunigai iš Telšių vyskupijos

Telšių vyskupas K. Kėvalas pakvietė kunigus iš Telšių vyskupijos atvykti į Trakus ir šiais jubiliejiniais metais pagerbti bei pasveikinti Trakų Dievo Motiną, Lietuvos Globėją. Iš pradžių buvo kalbamas Švč. Mergelės Marijos rožinis, o po to šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas K. Kėvalas. Visiems susirinkusiesiems sveikinimo žodį tarė atvykęs Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Po to vyko šv. Mišios – vadovavo Telšių vyskupas K. Kėvalas. Pasibaigus pamaldoms buvo sukalbėta Lietuvos paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai malda. Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras D. Trijonis ir Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas svečiui K. Kėvalui įteikė Trakų Dievo Motinos paveikslo kopiją.
Šv. Mišios ir rožinio malda buvo transliuojamos per „Marijos radiją“.

Žemaitija ir Trakai

Atvykusiems dvasininkams ir piligrimams iš Telšių vyskupijos Trakų bazilikoje kultūrologė dr. Lina Leparskienė priminė istorines sąsajas tarp Žemaitijos ir Trakų. Žemaičių vyskupijos istorijos pradžia – 1413 m., kai Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas ir Lenkijos karalius Jogaila su lenkų kunigais atvyko krikštyti žemaičių. 1417 m. spalio 23 d. Vytauto aktu patvirtintas vyskupijos įsteigimo faktas, o spalio 24 d. Konstanco susirinkimo atstovas Vilniaus katedros kleboną Motiejų Vilnietį (Trakiškį) konsekravo vyskupu ir paskyrė į Žemaitiją. Vyskupijos centru buvo pasirinkti Medininkai (dab. Varniai), vyskupijai suteiktas Medininkų vardas. Vėliau ji pavadinta Žemaičių vyskupija. „Žinome, kad žemaičiai paskutiniai priėmė krikštą Europoje, – kalbėjo dr. Lina Leparskienė. – Galiausiai Kęstutaičių atstovas Vytautas Didysis turėjo įtakos jų apsi­sprendimui įsilieti į krikščioniškų Europos tautų šeimą. Dar vienas įdomus faktas, parodantis mums Trakų ir Žemaitijos istorinius bažnytinius ryšius, yra tas, kad vieni pirmųjų Žemaičių vyskupų turėjo pavardę Trakiškis,  t. y. minėtasis Motiejus Trakiškis (1417 m. spalio 24 d.–1422 m. gegužės 4 d.), Mikalojus I Trakiškis (1423 m. liepos 25 d–1434 m.), Jokūbas Trakiškis (1436 m. gegužės 18 d.–1439 m. birželio 8 d.). Tai reiškia, kad iš Trakų krašto dvasininkai buvo siunčiami atlikti savo pareigų Žemaitijoje.“
XVIII a. pabaigoje Žemaičių vyskupiją sudarė 10 dekanatų: Alsėdžių, Joniškio, Kražių, Rietavo, Skuodo, Šeduvos, Šiluvos, Varnių, Veliuonos ir Viekšnių. Caro valdžia dar 1840 m. Žemaičių vyskupiją pavadino Telšių, tačiau primestas pavadinimas, buvęs oficialiu iki 1915 m., neprigijo. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Žemaičių vyskupija administraciniu požiūriu priklausė Mogiliavo arkivyskupijai, o Klaipėdos katalikai – Varmijai. 1926 m. įkurta atskira Lietuvos bažnytinė provincija. Tuo pat metu Žemaičių vyskupija panaikinta, o jos vietoje įkurtos Telšių ir Panevėžio vyskupijos bei Kauno arkivyskupija.
Žemaičių vyskupija gyvavo apie 500 metų. Visą tą laiką ji darė didelę įtaką šio krašto kultūriniam, dvasiniam gyvenimui, švietimui.

Svečiai Trakų bazilikoje

Birželio 20-oji buvo prisod­rinta įvairių renginių Trakų parapijoje. Antroje dienos pusėje buvo surengta dvasininkų konferencija, kuriai vadovavo Telšių vyskupas K. Kėvalas. Konferencijos dalyvius pasveikino atvykęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. O vakare įvyko Vilniaus arkivyskupijos katechetų suvažiavimas. Trakų parapijos namuose juos pasveikino metropolitas G. Grušas ir Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas.  Vėliau Trakų bazilikoje vyko šlovinimo vakaras ir Švč. Sakramento adoracija.
Primename, kad Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metai, prasidėję 2017 m. rugsėjo 1 d., baigsis 2018 m. rugsėjo 8 d. Dar Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika sulauks daug įvairių renginių ir svečių.

Jolanta ZAKAREVIČIŪTĖ
Danos Buinickaitės nuotr.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *