Iki kovo 3 d. kandidatai turi apsispręsti, kokius brandos egzaminus laikys 2015 metais

Parašyta: 2015-02-23 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

image descriptionŠvietimo ir mokslo ministras 2014 m. gruodžio 22 dieną pasirašytu įsakymu Nr. V-1231 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Kalbų įskaitų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtino šių dokumentų pakeitimus.

2015 metais kandidatai, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip 6 dalykų brandos egzaminus. Abiturientai jau pasirinko menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus iki sausio 14 dienos, o kitus brandos egzaminus mokiniai, buvę mokiniai ir eksternai turi pasirinkti iki kovo 3 dienos.

Prašymus dėl brandos egzaminų pasirinkimo pateikia: mokinys – savo mokyklos vadovui; buvęs mokinys – mokyklos, išdavusios mokymosi pasiekimų pažymėjimą, vadovui; eksternas – bazinės mokyklos vadovui (Trakų vidurinės mokyklos direktoriui). Kartu su prašymu buvęs mokinys privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar leidimą gyventi Lietuvoje) arba vairuotojo pažymėjimą, mokymosi pasiekimų pažymėjimą. Eksternas bazinės mokyklos vadovui privalo pateikti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba vairuotojo pažymėjimą; vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą; kvitą, patvirtinantį pinigų įmoką už pasirinktus brandos egzaminus. Eksternai užsienio kvalifikacijų atveju privalo pateikti bent vieną iš dokumentų ar patvirtintą jo kopiją: švietimo ir mokslo ministro įsakymą dėl vidurinio išsilavinimo pripažinimo; studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria vidurinį išsilavinimą liudijanti kvalifikacija įvertinta lygiaverte arba su sąlyga lygiaverte, kad bus išlaikyti brandos egzaminai; studijų kokybės vertinimo centro pažymą, kuria užsienio kvalifikacija pripažinta lygiaverte Lietuvos Respublikoje teikiamam viduriniam išsilavinimui; užsienio šalies mokyklos išduotą dokumentą, liudijantį, kad asmuo mokosi vidurinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje (užsienio šalies mokyklos mokinys).

Brandos atestatui gauti mokinys ir buvęs mokinys turi išlaikyti 2 brandos egzaminus: privalomą lietuvių kalbos ir literatūros ir dar vieną dalyko brandos egzaminą (išskyrus tuos atvejus, kai nuo pasirinkto brandos egzamino direktoriaus įsakymu bus atleistas). Kandidatai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino tipą – valstybinį ar mokyklinį – renkasi laisvai. Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo vėliau keisti negalima. Organizuojamos dvi brandos egzaminų sesijos – pagrindinė ir pakartotinė. Pagrindinė sesija vyks gegužės 2–birželio 17, pakartotinė – birželio 22–liepos 7 dienomis. Per pakartotinę sesiją galės laikyti kandidatai, kuriems dėl pateisinamų priežasčių iš pagrindinės sesijos atidėti valstybiniai ar mokykliniai brandos egzaminai, mokiniai ir buvę mokiniai mokyklinį lietuvių kabos ir literatūros brandos egzaminą, jei per pagrindinę sesiją neišlaikys mokyklinio ar valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino.

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys kandidatai pateikia prašymus pritaikyti brandos egzaminus ir pedagoginės psichologinės tarnybos (švietimo pagalbos tarnybos) pažymą apie brandos egzaminų užduoties formos, vykdymo ir vertinimo instrukcijų pritaikymo pobūdį.

Mokinys ir buvęs mokinys, negalintys laikyti brandos egzaminų dėl ligos, iki kovo 7 d. pateikia mokyklos vadovui prašymą atleisti nuo egzaminų ir medicininę pažymą su ligos pavadinimu, kuri yra Ligų, galinčių būti pagrindu atleisti asmenis nuo brandos egzaminų, sąraše.

Informaciją parengė Trakų rajono savivaldybės

administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Regina ŽUKIENĖ

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *