Informacija miškų savininkams

Parašyta: 2020-05-14 | Kategorija: Gamta, Naujienos, Trakai |

Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius informuoja miškų savininkus ir naudotojus, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. įsigaliojo Miškų priešgaisrinių apsaugos taisyklių (patvirtintų LR Vyriausybės 1995-04-07 nutarimu Nr. 500  2020-04-29 nutarimo Nr. 431 redakcija) nauja redakcija.

Sausų orų laikotarpiu miškuose išlieka didelė gaisrų tikimybė, todėl atkreipiame dėmesį į taisyklėse nurodytus draudimus gaisrams palankiu laikotarpiu, miško kirtimo liekanų sandėliavimą, transporto priemonių miškuose naudojimą ir laužų kūrenimą.

Taisyklėse nustatyta ir naujų reikalavimų miškų savininkams ir naudotojams. Tai draudimas sandėliuoti degias medžiagas, deginti nenupjautus, nesugrėbtus ar kitaip nesurinktus augalus ar jų dalis, sandėliuoti miško kirtimo liekanas prie jaunesnių kaip 30 metų spygliuočių medynų arčiau kaip 50 metrų atstumu ir prie įrengtų poilsiaviečių, stovyklaviečių, atokvėpio vietų arčiau kaip 200 metrų atstumu.

Taisyklės papildytos miškų gaisringumo klasėmis, pagal kurias organizuojamas miškų gaisrų stebėjimas, taikomos profilaktinės priešgaisrinės saugos priemonės.  Miškų gaisringumo klasė kasdien skelbiama VMU ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetinėse svetainėse nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d.

Naujosios taisyklės reglamentuoja institucijų veiksmus ir bendradarbiavimą organizuojant miškų gaisrų gesinimą bei juos gesinant ir vykdant miško gaisrų prevencinę veiklą.

   Taip pat primename, kad už priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimus gali būti taikoma administracinė atsakomybė. Pagal  Administracinių nusižengimų kodekso 279 straipsnį už  miško naikinimą arba žalojimą jį padegant arba nerūpestingai elgiantis su ugnimi, taip pat kitoks miško gaisrą arba jo išplitimą sukėlęs priešgaisrinės miškų apsaugos reikalavimų pažeidimas užtraukia baudą asmenims nuo penkių šimtų šešiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno tūkstančio dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių trijų šimtų eurų.

Valstybinė miškų tarnyba taip pat atkreipia miško savininkų dėmesį į vis blogėjančią miškų sanitarinę būklę. 2018 – 2019 metų orai buvo išskirtinai kaitrūs ir sausi. Dėl tokių sąlygų medžiai miškuose nusilpo. Be  to 2019 – 2020 metų žiema buvo šilta, dėl šalčio ir sniego nebūvimo pavasarį dirva galėjo greitai perdžiūti. Vegetacijos pradžioje trūkstant drėgmės medžiai greitai nusilpsta, susidaro palankios sąlygos įvairiems kenkėjams plisti. Praėjusios šiltos žiemos buvo palankios kenkėjų vabzdžiams peržiemoti. Pastaruoju metu išplito medžių lajų ir liemenų kenkėjai. Pušynuose išplito viršūninis žievėgraužis, eglynuose- žievėgraužis tipografas. Todėl labai svarbus savalaikis apniktų medžių, šakų ir kirtimo atliekų pašalinimas iš miško arba jų susmulkinimas iki vabalų išskridimo. Norint sustabdyti kenkėjų plitimą būtina kuo skubiau sutvarkyti miškuose esančias vėjovartas ir vėjolaužas. Be to Miško sanitarinės apsaugos taisyklėse nurodyta, kad  visose kirtavietėse nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. negali būti palikta žalių spygliuočių kirtimo atliekų su žieve, kurių skersmuo storiausioje dalyje didesnis kaip 8 cm ir ilgesnių kaip 1 m, išskyrus skirtas medienos kuro ruošai ar kitoms reikmėms, jei jos sukrautos į aukštesnes kaip 1,5 m krūvas, taip pat pavienes šakas (iki 0,1 m3/ha).

Miško savininkų ir naudotojų prašome pastebėjus  miško valdose džiūstančių ir išdžiūvusių medynų židinius apie tai pranešti ir konsultuotis su  Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus specialistais.

Vienintelė veiksminga priemonė – savalaikis sanitarinių kirtimų vykdymas, kai kertami medžiai su juose besivystančiais kenkėjais. Kad pagaminta mediena neplatintų kenkėjų, ji turi būti pašalinama iš medynų arba nulupama žievė. Kenkėjų apniktos kirtimo atliekos turi būti išvežtos iš kirtaviečių, arba susmulkinamos.

Miško sanitarinės apsaugos taisyklės nustato miško sanitarinės apsaugos nuo kenksmingų veiksnių pagrindinius reikalavimus, siekiant reguliuoti ligų ir kenkėjų skaičių. Jos yra privalomos visiems  miško valdytojams, savininkams, naudotojams, miško dauginamosios medžiagos tiekėjams, taip pat fiziniams bei juridiniams asmenims, ruošiantiems, sandėliuojantiems ir perdirbantiems apvaliąją medieną bei kitus miško išteklius.

Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyrius šių metų gegužės mėnesį organizuoja specialistų reidus Trakų rajono savivaldybės ir Elektrėnų savivaldybės teritorijose, kurių metu bus stebima miškų sanitarinė būklė ir fiksuojami kenkėjų pažeisti medynų plotai ir židiniai.

 

Valstybinės miškų tarnybos Miškų ūkio priežiūros skyriaus inf.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *