Integralios pagalbos namuose plėtra

Parašyta: 2016-06-14 | Kategorija: Aukštadvaris, Dusmenys, Lentvaris, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Rūdiškės, Savivaldybė, Senieji Trakai, Tiltai, Trakai |

 bologoviatezenklasTrakų globos ir socialinių paslaugų centras pradėjo įgyvendinti Projektą Nr.  08.4.1-ESFA-V-418-01-0002 „Integralios pagalbos (socialinės globos ir slaugos) namuose paslaugų plėtra Trakų rajono savivaldybėje“. Centras vienas pirmųjų 2016 m. gegužės 16 d. VšĮ Europos socialinio fondo agentūroje pasirašė sutartį, tai pirmas žingsnis projekto įgyvendinimo link. Šis projektas yra tęstinis, jo vykdymo trukmė – 45 mėnesiai. Centras 2013-2015 metais dalyvavo Integralios pagalbos namuose projekte ir įgijo patirties tiek organizuojant integralios pagalbos namuose paslaugų teikimą, tiek administruojant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą.

Projekto tikslas

Demografinio senėjimo požymiai lemia sveikatos ir socialinių paslaugų poreikio didėjimą. Vis daugiau žmonių pasirenka senatvę savo namuose. Projekto tikslas – plėtoti socialinės globos ir slaugos namuose paslaugas, skirtas neįgaliesiems ir senyvo amžiaus žmonėms. Tokiu būdu, sunkiai sergantys asmenys galės gauti kompleksinę pagalbą savo namuose, taip išvengdami gydymo stacionare ar apgyvendinimo globos namuose. Šis projektas bus didelė pagalba ir artimiesiems – iki šiol daugeliui šeimos narių, kuriems tenka slaugyti neįgalųjį ar senyvo amžiaus žmogų, tenka atsisakyti darbo.

Projekto įgyvendinimo metu bus tobulinamas 2013-2015 metais suformuotas integralios pagalbos modelis, bendradarbiaujama su sveikatos priežiūros įstaigų specialistais ir, žinoma, su Vokietijos Reinės Carito draugija, su kuria mus sieja tamprūs ryšiai slaugos namuose teikimo klausimais.

Projekto sutartį 2016 m. gegužės 16 d. pasirašė VšĮ Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir Trakų globos ir socialinių paslaugų centro l. e. direktoriaus pareigas Virginija Narkevičienė

Projekto sutartį 2016 m. gegužės 16 d. pasirašė VšĮ Europos socialinio fondo agentūros direktorius Povilas Česonis ir Trakų globos ir socialinių paslaugų centro l. e. direktoriaus pareigas Virginija Narkevičienė

 

Integralios pagalbos namuose gavėjai

 

Projekto tikslinės grupės – neįgalūs asmenys (suaugusieji ir vaikai) ir senyvo amžiaus žmonės. Kasdien integralios pagalbos namuose paslaugas gaus 40 asmenų, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės pagalbos (priežiūros) poreikis ir didelių specialiųjų poreikių lygis.  Projekto vykdymo metu gavėjų skaičius gali didėti. Nauja tai, kad integralios pagalbos namuose paslaugas galės gauti ir neįgalūs vaikai  iki 18 m. amžiaus, kurių tėvai dirba ir neturi galimybių integruotis į darbo ranką. Šeimos nariams, prižiūrintiems savo artimuosius,  slaugytojai teiks konsultacijas įvairiomis formomis (paslaugų teikimo metu, lankant klientus namuose, artimiesiems atėjus į centrą, telefonu ir el. paštu). Atsižvelgiant į darbo patirtį, konsultacijų efektyvumą ir operatyvumą, bus teikiamos individualios konsultacijos, kurių metu artimieji sužinos, kaip tinkamai ir teisingai prižiūrėti sergančiuosius, slaugomus namuose.

Integralios pagalbos namuose paslaugų teikimas pradėtas nuo š. m. gegužės 18 d.

 

Integralios pagalbos namuose paslaugų gavėja Kristina Dubovska (kairėje), slaugytojo padėjėja Rima Ravinskienė (dešinėje) ir slaugytoja Anžela Labanova (viduryje).

Integralios pagalbos namuose paslaugų gavėja Kristina Dubovska (kairėje), slaugytojo padėjėja Rima Ravinskienė (dešinėje) ir slaugytoja Anžela Labanova (viduryje).


Darbuotojų kompetencijų ugdymas
 

Centre dirba kvalifikuoti socialinių paslaugų srities ir slaugos specialistai. Didžioji dalis buvo perkvalifikuota 2013 m. ir įgijo slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją. Siekiant, kad būtų teikiamos kokybiškos integralios pagalbos namuose paslaugos, mobilių komandų darbuotojai dalyvaus įvairiuose mokymuose. Slaugytojai gilins savo žinias pagyvenusių žmonių, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, klausimais. Socialinio darbuotojo padėjėjai mokysis socialinio darbo pagrindų. Labiau patyrę  darbuotojai dalyvaus supervizijos mokymuose. Taip pat bus organizuoti mokymai  savanoriams, kurie tobulinsis savo žinias bendradarbiavimo ir asmeninių galių stiprinimo srityje.

Optimizuojant integralią pagalbą, teritoriniu principu bus sudarytos 3 mobilios komandos. Komandinis darbas sutelkia skirtingų sričių specialistus. Todėl mobiliose komandose dirbs slaugytojai ir jų padėjėjai, socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai.

 

Projekto finansavimas

 

Visam projekto įgyvendinimo laikotarpiui slaugos namuose paslaugų finansavimui skirta 279.000,0 eurų. Socialinės globa bus finansuojama iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų.  Mokėjimas teisės aktais nustatyta tvarka reglamentuotas tik už suteiktas socialinės globos namuose paslaugas. Projekto vykdymo metu slaugos namuose paslaugos klientui teikiamos nemokamai.

 

Dalinimasis sukaupta patirtimi ir žiniomis

 

Trakų globos ir socialinių paslaugų centro darbuotojai pasirengę dalintis sukaupta patirtimi ir žiniomis su kitais integralios pagalbos namuose teikėjais. Centre sukaupta daug integralios pagalbos namuose paslaugų teikimo organizavimą reglamentuojančios ir kitos informacinės medžiagos, dokumentų, iš kurių galima spręsti apie projekto veiklas, jų tęstinumą bei efektyvumą. Dar iki projekto įgyvendinimo centre lankėsi Birštono miesto, Šalčininkų, Vilniaus, Prienų ir kitų rajonų savivaldybių Socialinės paramos skyrių ir socialinių paslaugų įstaigų atstovai, daug informacijos projekto veiklos klausimais teikiame telefonu ir atsakinėjame elektroniniu paštu.

2016 m. birželio 9 d. svečiuose lankėsi Druskininkų miesto socialinių paslaugų srities specialistų komanda – Ligita Baranauskienė, Druskininkų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja ir šio skyriaus vyriausioji specialistė Bronė Petrikienė, Asta Aleksienė – Druskininkų socialinių paslaugų centro direktorė. Susitikime taip pat dalyvavo Trakų rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Anželika Vunš ir šio skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vedėja Irina Markevičienė. Savo ruožtu centro administracija ir specialistai supažindino svečius su centro veikla bei projekto įgyvendinimo patirtimi, naujais iššūkiais ir kitais integralios pagalbos namuose paslaugų teikimo organizavimo procesais.

Pasidalinome abipuse socialinių paslaugų teikimo praktika, geraisiais pavyzdžiais, opiomis socialinėmis problemomis. Pasidžiaugėme tuo, kad abiejų savivaldybių socialinės veiklos specialistams svarbus vertybių puoselėjimas, abipusė pagarba, kliento supratimas, žinių pasidalinimas ir nuolatinis tobulėjimas. Tikime, kad mūsų bendradarbiavimas turės didelę  įtaką sėkmingam projekto vykdymui, bendrai įstaigų veiklai ir padės tapti patikimais partneriais socialinių paslaugų srityje, sugebančiais profesionaliai teikti paslaugas.

Iš kairės:Regina Bologovienė, projekto vadovė ir Anželika Vunš, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Ligita Baranauskienė – Druskininkų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja ir šio skyriaus vyr. specialistė Bronė Petrikienė susitikimo metu Trakų globos ir socialinių paslaugų centre

Iš kairės:Regina Bologovienė, projekto vadovė ir Anželika Vunš, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, Ligita Baranauskienė – Druskininkų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja ir šio skyriaus vyr. specialistė Bronė Petrikienė susitikimo metu Trakų globos ir socialinių paslaugų centre

Projekto vadovė

Regina Bologovienė

Nuotraukos iš Trakų globos ir socialinių paslaugų centro archyvo

 

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *