ISSN 2538-6581

IŠ „TRAKŲ  ŽEMĖS“ LAIKRAŠČIO ISTORIJOS
2017-10-04

IŠ „TRAKŲ ŽEMĖS“ LAIKRAŠČIO ISTORIJOS

SĄJŪDŽIO PERIODIKA Sąjūdžio periodika buvo svarbus įrankis kovoje už Lietuvos  nepriklausomybę, skleidžiant Sąjūdžio idėjas. Kaip teigia Romas Batūra, Lietuvos sąjūdžio spauda kartu su gausiais mitingais bei kita ...