Jei norite išsaugoti santuoką – išsikelkite gyventi iš Joniškio, Jonavos, Kaišiadorių, Pakruojo ir Zarasų savivaldybių.

Parašyta: 2016-04-21 | Kategorija: Naujienos, Trakai |

Vilnius, 2016-04-18

imagesJei norite išsaugoti santuoką – išsikelkite gyventi iš Joniškio, Jonavos, Kaišiadorių, Pakruojo ir Zarasų savivaldybių.

 

Dėl skyrybų mes visi, kaip mokesčių mokėtojai kasmet  patiriame apie 200-240 milijonų eurų nuostolių kasmet.

Kada atsisuksime veidu į Šeimą?

 

Skyrybų tendencija Lietuvoje

Lietuvos statistikos departamentui paskelbus 2015 metų skyrybų rezultatus pagal savivaldybes išryškėjo, kad didžiausias skyrybų intensyvumas buvo Zarasų raj. Savivaldybėje – 60,3%, mažiausias – 26,3% Skuodo raj. Savivaldybėje.  Šalies vidurkis – 42,6%..

Per 2015 metus mūsų šalyje išsiskyrė 9 371 porų. Remiantis JAV apskaičiuota vienų skyrybų kaina, galime teigti, kad dėl 2015 metais įvykusių skyrybų mes visi (Lietuvos mokesčių mokėtojai) patirsime 221,3 milijono Eurų nuostolių.  Skaičiuojant pastarųjų 5 metų skyrybų mastą – patyrėme 1,1 milijardo eurų nuostolio. Kadangi skyrybų nuostoliai išsidėsto per dešimtmečius, o per vienerius metus patiriame žalą dėl skyrybų, įvykusių įvairiais metais, tai neapsiriksime sakydami, kad kasmet dėl skyrybų patiriame apie 200-240 milijonų eurų nuostolių.

Tokie nuostoliai susidaro dėl to, kad išsiskyrę žmonės patenka į skurdą. Dalis jų emigruoja., o likusiems reikia socialinės paramos. Vaikai, išgyvenę skyrybas ir likę be rimtos  tėvų priežiūros bei dėmesio, pasuka nusikalstamais keliais taip sukeldami mums papildomas problemas:  rūkymą, alkoholio, narkotikų vartojimą, plėšikavimą, smurtą…  (JAV atliktas tyrimas nustatė, kad yra tiesioginis ryšys tarp skyrybų ir nusikalstamumo lygio!)  Tokie vaikai  yra blogesnės sveikatos prasčiau mokosi, įgauna prastesnį išsilavinimą, jiems sunku integruotis į darbo rinką, jie mažiau uždirba, mažiau sumoka mokesčių ir t.t.  Daugiau apie skyrybų žalą vaikams, tėvams bei visuomenei  sužinokite straipsnyje  „Kiek kainuoja  skyrybos Lietuvai“.

Jei galėtume sumažinti skyrybų skaičių, sumažintume ir nuostolius, kuriuos patiriame dėl neigiamų skyrybų pasekmių ir visi galėtume gyventi geriau bei turtingiau. Galėtume pakelti atlyginimus mokytojams, gydytojams, policininkams, padidinti pensijas ir t.t.

 

Skyrybų tendencija savivaldybėse

Remiantis Lietuvos statistikos departamento  paskutinių 5 metų skyrybų duomenimis visos 60 savivaldybių buvo suskirstytos po 15 savivaldybių į 4 ketvirčius: Didžiausią, Didelį, Vidutinį ir Mažiausią skyrybų intensyvumą turinčios savivaldybės. I ketvirtyje  – 15 didžiausią skyrybų procentą turėjusios savivaldybės, paskutiniame IV ketvirtyje – mažiausią skyrybų procentą turėjusios savivaldybės.  Pagal šiuos reitingus savivaldybės suskirstytos į daugiausiai ir mažiausiai besiskiriančių šeimų savivaldybes.

I ketvirtis: Dažniausiai besiskiriančių šeimų savivaldybės – Silpniausios šeimos (1 lentelė)

Joniškio raj. savivaldybei nėra lygių – ji per paskutinius 5 metus kasmet buvo tarp didžiausią skyrybų procentą  turinčių savivaldybių. 4 kartus I ketvirtyje buvo: Jonavos, Kaišiadorių, Pakruojo ir Zarasų rajonų savivaldybės.

IV ketvirtis: Mažiausiai besiskiriančių šeimų savivaldybės – Stipriausios šeimos (2 lentelė)

Mažiausiai skiriasi Vilniaus miesto savivaldybės šeimos. Visus 5 metus Vilniaus savivaldybė pateko į IV- mažiausiai besiskiriančių savivaldybių ketvirtį. Tačiau tai greičiausiai yra dėl to, kad dideliame mieste daugiau žmonių gyvena susidėję, nei rajoniniame miestelyje. Mano skaičiavimais apie 20% Lietuvos porų gyvena susidėjusios, tad tokių porų susiėjimas ir išsiskyrimas nepatenka į statistiką. Toliau pagal santuokų stiprumą seka Šalčininkų savivaldybė, Šilalės rajono, Palangos miesto ir Skuodo rajono savivaldybės.

 

1 Lentelė.  Savivaldybės, kuriose 5 metus iš eilės didžiausias  skyrybų procentas, Silpniausios šeimos (vietos reitinge nuo 1 iki 15 vietos)

Eil. Nr. pagal apskritis

Savivaldybė

Eilės numeris, 2011

Eilės numeris, 2012

Eilės numeris, 2013

Eilės numeris, 2014

Eilės numeris, 2015

Kiek kartų buvo I ketvirtyje

33

Joniškio r. sav.

6

6

7

2

4

5

7

Jonavos r. sav.

4

13

3

27

13

4

8

Kaišiadorių r. sav.

5

22

14

1

10

4

35

Pakruojo r. sav.

9

12

5

21

3

4

52

Zarasų r. sav.

7

7

32

5

1

4

 

2 Lentelė. Savivaldybės, kuriose 5 metus iš eilės mažiausias  skyrybų procentas Stipriausios šeimos (vietos reitinge nuo 46 iki 60 vietos)

Eil. Nr. pagal apskritis

Savivaldybė

Eilės numeris, 2011

Eilės numeris, 2012

Eilės numeris, 2013

Eilės numeris, 2014

Eilės numeris, 2015

Kiek kartų buvo IV ketvirtyje

59

Vilniaus m. sav.

56

53

53

55

57

5

54

Šalčininkų r. sav.

59

54

21

57

51

4

41

Šilalės r. sav.

54

49

60

60

40

4

18

Palangos m. sav.

60

55

54

56

34

4

19

Skuodo r. sav.

47

58

27

49

60

4

 

 

Išsivysčiusių šalių patirtis rodo, kad skyrybos yra susijusios su skurdu ir nusikaltimais. Statistika apie skurdo lygį savivaldybėse nėra skelbiama, tad to negalime patikrinti.  Statistinio ryšio tarp skyrybų intensyvumo ir nusikaltimų nepavyko nustatyti. Greičiausiai todėl, kad savivaldybėse gyvena mažas žmonių skaičius. Pvz. JAV yra nustatytas teigiamas ryšys tarp mažesnio skyrybų intensyvumo ir nusikaltimų miestuose, kuriuose yra daugiau, nei 100 tūkst. gyventojų.

Klausimų daugiau, nei atsakymų, tačiau aišku viena – mes visi per mažai skiriame dėmesio šeimos stiprinimui.

Mes leidžiame tuoktis žmonėms, neturintiems gebėjimų kurti lygiaverčius, partneriškus ir darnius tarpusavio santykius. Mes neformuojame gebėjimų tėvams parengti sėkmingam gyvenimui vaikus. Mes leidžiame „greitas skyrybas“, net nepabandžius išspręsti santykių sunkumus.

Jei mes neatsisuksime veidu į Šeimą, tai kasmet patirsime po 200-240 milijonų eurų nuostolių.

 

Esame protingi ir kovojame su pasekmėmis. Ar jau atėjo laikas tapti išmintingais ir pašalinti priežastis, kurios sukelia mums nepageidaujamas pasekmes – skyrybas?

 

 

Mykolas Truncė,

Konsultantas, psichologas,

Šeimų išsaugojimo specialistas

+370 659 54009

skyrybupsichologas@gmail.com

www.skyrybupsichologas.lt

 

Priedas Nr. 1

 

Savivaldybių rangavimo pagal skyrybų  intensyvumą, metodika.

Duomenys apie santuokas, skyrybas  buvo paimti iš Lietuvos Statistikos departamento duomenų  bazės, paskelbus 2015 metų skyrybų duomenis  2016-04-04 dieną.  Analizei buvo imami duomenys už 5 pastaruosius metus: nuo 2011 iki 2015 metų.

Pagal šiuos duomenis buvo suskaičiuotas skyrybų intensyvumas (dalinant skyrybų skaičių iš santuokų skaičiaus toje pat savivaldybėje).

Vertinant skyrybų intensyvumą pagal savivaldybes buvo analizuojami pastarųjų 5 metų duomenys.  Kiekvienais metais visos savivaldybės buvo sureitinguojamos pagal skyrybų intensyvumą. Vėliau visos savivaldybės buvo paskirstytos į 4 ketvirčius (žiūr. Lentelę)

 

Lentelė. Savivaldybių suskirstymas į ketvirčius

Ketvirtis

Pavadinimas

I (nuo 1 iki 15 vietos) Didžiausias skyrybų procentas,
II (nuo 16 iki 30 vietos) Didelis skyrybų procentas,
III (nuo 31 iki 45 vietos) Vidutinis skyrybų procentas,
IV (nuo 45 iki 60 vietos) Mažiausias skyrybų procentas.

 

Sekančiame etape buvo skaičiuojame, kurios savivaldybės dažniausiai buvo tarp Didžiausią skyrybų procentą  (I ketvirtis) ir Mažiausią skyrybų procentą  (IV ketvirtis) turinčių vertinant pastaruosius 5 metus.

Taip buvo sureitinguotos savivaldybės, kurios dažniausiai pakliūdavo į Didžiausią skyrybų procentą turintį ketvirtį bei Mažiausią skyrybų procentą turintį ketvirtį.

 

Skaičiavimus atliko

Mykolas Truncė,

Konsultantas, psichologas,

Šeimų išsaugojimo specialistas

+370 659 54009

skyrybupsichologas@gmail.com

www.skyrybupsichologas.lt

Priedas Nr. 2

Skyrybų, pagal savivaldybes  statistika 2011-2015 metais

Lentelė. Savivaldybių pozicijos pagal didžiausią skyrybų procentą 2011-2015 metais

Eil. Nr. pagal apskritis

Savivaldybė

Eilės numeris, 2011

Eilės numeris, 2012

Eilės numeris, 2013

Eilės numeris, 2014

Eilės numeris, 2015

Kiek kartų buvo I ketvirtyje

33

Joniškio r. sav.

6

6

7

2

4

5

7

Jonavos r. sav.

4

13

3

27

13

4

8

Kaišiadorių r. sav.

5

22

14

1

10

4

35

Pakruojo r. sav.

9

12

5

21

3

4

52

Zarasų r. sav.

7

7

32

5

1

4

1

Alytaus m. sav.

11

5

19

9

46

3

11

Kėdainių raj. Sav.

21

10

15

7

20

3

50

Utenos r. sav.

26

25

4

4

12

3

32

Akmenės r. sav.

20

8

1

36

5

3

27

Kupiškio r. sav.

16

2

36

13

2

3

21

Kalvarijos sav.

1

14

16

6

36

3

55

Širvintų r. sav.

53

4

43

8

39

2

6

Birštono sav.

18

11

39

3

48

2

31

Rokiškio r. sav.

3

24

12

17

59

2

37

Šiaulių m. sav.

19

17

13

12

25

2

23

Marijampolės sav.

43

23

22

11

11

2

58

Ukmergės r. sav.

23

1

38

32

6

2

22

Kazlų Rūdos sav.

44

15

10

30

22

2

25

Vilkaviškio r. sav.

10

16

26

15

16

2

48

Ignalinos r. sav.

2

18

6

18

41

2

4

Lazdijų r. sav.

57

52

58

24

7

1

45

Rietavo sav.

8

57

25

59

58

1

43

Mažeikių r. sav.

51

42

11

44

56

1

17

Neringos sav.

27

60

48

38

8

1

46

Telšių r. sav.

14

20

50

37

55

1

30

Pasvalio r. sav.

13

27

56

52

23

1

2

Alytaus r. sav.

15

45

51

48

27

1

39

Jurbarko r. sav.

31

51

17

10

45

1

26

Biržų r. sav.

40

37

9

23

54

1

12

Prieno raj. sav.

42

47

2

22

17

1

5

Varėnos r. sav.

24

44

31

58

9

1

47

Anykščių r. sav.

32

3

20

25

52

1

29

Panevėžio r. sav.

12

48

24

41

29

1

9

Kauno m. sav.

38

33

23

14

18

1

36

Radviliškio r. sav.

17

32

28

16

14

1

13

Raseinių raj. sav.

28

41

30

28

15

1

53

Elektrėnų sav.

35

21

8

20

19

1

49

Molėtų r. sav.

30

9

34

31

43

1

59

Vilniaus m. sav.

56

53

53

55

57

0

54

Šalčininkų r. sav.

59

54

21

57

51

0

41

Šilalės r. sav.

54

49

60

60

40

0

18

Palangos m. sav.

60

55

54

56

34

0

19

Skuodo r. sav.

47

58

27

49

60

0

60

Vilniaus r. sav.

48

46

45

50

44

0

20

Šilutės r. sav.

36

50

57

54

37

0

44

Plungės r. sav.

52

30

46

35

47

0

34

Kelmės r. sav.

41

59

42

51

50

0

16

Kretingos r. sav.

49

39

47

53

28

0

42

Tauragės r. sav.

50

26

33

47

32

0

3

Druskininkų sav.

37

36

55

42

53

0

51

Visagino sav.

45

56

29

46

21

0

40

Pagėgių sav.

46

28

59

43

38

0

10

Kauno raj. sav.

34

43

49

45

24

0

15

Klaipėdos r. sav.

33

35

37

33

49

0

57

Trakų r. sav.

58

38

44

34

42

0

38

Šiaulių r. sav.

22

34

52

39

30

0

56

Švenčionių r. sav.

55

40

18

40

35

0

14

Klaipėdos m. sav.

39

31

40

19

26

0

28

Panevėžio m. sav.

25

19

35

29

33

0

24

Šakių r. sav.

29

29

41

26

31

0

 

 

Priedas Nr. 3

 

Skyrybų, pagal savivaldybes  statistika 2011-2015 metais

Lentelė. Savivaldybių pozicijos pagal mažiausią skyrybų procentą 2011-2015 metais

Eil. Nr. pagal apskritis

Savivaldybė

Eilės numeris, 2011

Eilės numeris, 2012

Eilės numeris, 2013

Eilės numeris, 2014

Eilės numeris, 2015

Kiek kartų buvo IV ketvirtyje

59

Vilniaus m. sav.

56

53

53

55

57

5

54

Šalčininkų r. sav.

59

54

21

57

51

4

41

Šilalės r. sav.

54

49

60

60

40

4

18

Palangos m. sav.

60

55

54

56

34

4

19

Skuodo r. sav.

47

58

27

49

60

4

4

Lazdijų r. sav.

57

52

58

24

7

3

60

Vilniaus r. sav.

48

46

45

50

44

3

20

Šilutės r. sav.

36

50

57

54

37

3

44

Plungės r. sav.

52

30

46

35

47

3

34

Kelmės r. sav.

41

59

42

51

50

3

16

Kretingos r. sav.

49

39

47

53

28

3

45

Rietavo sav.

8

57

25

59

58

3

43

Mažeikių r. sav.

51

42

11

44

56

2

17

Neringos sav.

27

60

48

38

8

2

46

Telšių r. sav.

14

20

50

37

55

2

42

Tauragės r. sav.

50

26

33

47

32

2

30

Pasvalio r. sav.

13

27

56

52

23

2

2

Alytaus r. sav.

15

45

51

48

27

2

3

Druskininkų sav.

37

36

55

42

53

2

51

Visagino sav.

45

56

29

46

21

2

40

Pagėgių sav.

46

28

59

43

38

2

1

Alytaus m. sav.

11

5

19

9

46

1

55

Širvintų r. sav.

53

4

43

8

39

1

6

Birštono sav.

18

11

39

3

48

1

31

Rokiškio r. sav.

3

24

12

17

59

1

39

Jurbarko r. sav.

31

51

17

10

45

1

26

Biržų r. sav.

40

37

9

23

54

1

12

Prieno raj. sav.

42

47

2

22

17

1

5

Varėnos r. sav.

24

44

31

58

9

1

47

Anykščių r. sav.

32

3

20

25

52

1

10

Kauno raj. sav.

34

43

49

45

24

1

15

Klaipėdos r. sav.

33

35

37

33

49

1

57

Trakų r. sav.

58

38

44

34

42

1

38

Šiaulių r. sav.

22

34

52

39

30

1

29

Panevėžio r. sav.

12

48

24

41

29

1

56

Švenčionių r. sav.

55

40

18

40

35

1

33

Joniškio r. sav.

6

6

7

2

4

0

11

Kėdainių raj. Sav.

21

10

15

7

20

0

50

Utenos r. sav.

26

25

4

4

12

0

7

Jonavos r. sav.

4

13

3

27

13

0

8

Kaišiadorių r. sav.

5

22

14

1

10

0

35

Pakruojo r. sav.

9

12

5

21

3

0

32

Akmenės r. sav.

20

8

1

36

5

0

27

Kupiškio r. sav.

16

2

36

13

2

0

52

Zarasų r. sav.

7

7

32

5

1

0

37

Šiaulių m. sav.

19

17

13

12

25

0

23

Marijampolės sav.

43

23

22

11

11

0

58

Ukmergės r. sav.

23

1

38

32

6

0

21

Kalvarijos sav.

1

14

16

6

36

0

22

Kazlų Rūdos sav.

44

15

10

30

22

0

9

Kauno m. sav.

38

33

23

14

18

0

36

Radviliškio r. sav.

17

32

28

16

14

0

13

Raseinių raj. sav.

28

41

30

28

15

0

25

Vilkaviškio r. sav.

10

16

26

15

16

0

53

Elektrėnų sav.

35

21

8

20

19

0

49

Molėtų r. sav.

30

9

34

31

43

0

48

Ignalinos r. sav.

2

18

6

18

41

0

14

Klaipėdos m. sav.

39

31

40

19

26

0

28

Panevėžio m. sav.

25

19

35

29

33

0

24

Šakių r. sav.

29

29

41

26

31

0

 

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *