KALĖDINIŲ ŽIBINTŲ KOMPOZICIJŲ KONKURSO „TRAKAI – SENOVINIŲ ŽIBINTŲ MIESTAS 2015“ N U O S T A T A I

Parašyta: 2015-11-19 | Kategorija: Naujienos, Projektai, Renginiai, Trakai |
Trakų pradinė mokykla. Astos Lisauskaitės nuotr.

Trakų pradinė mokykla. Astos Lisevičiūtės  nuotr.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kalėdinių žibintų kompozicijų konkursas „Trakai – senovinių žibintų miestas 2015“ (toliau – konkursas) reglamentuoja konkurso tikslus, dalyvius, organizavimo tvarką ir terminus.

2. Konkursą organizuoja Trakų rajono savivaldybės mero institucija.

3. Trakų rajono savivaldybės mero apdovanojimų „Trakai – senovinių žibintų miestas 2015“  tikslas – skatinti gyventojų, įmonių, įstaigų ir organizacijų kūrybinį aktyvumą, saviraiškos ir kūrybiškumo ugdymą bei stiprinti estetinį suvokimą, meninę ir pažinimo kompetencijas.

4. Apdovanojimas skiriamas 2016 m. sausio 9 d.

5. Apdovanojimą „Trakai – senovinių žibintų miestas 2015“ sudaro konkurso laimėtojų diplomai ir atminimo dovanos.

6. Yra skiriami šie konkurso apdovanojimai :

6. 1. „Ekologiška žibintų kompozicija“;

6. 2. „Originali žibintų kompozicija“;

6. 3. „Daugiausiai „patinka“ surinkusi  žibintų kompozicija“;

6. 4. „Kūrybiška žibintų kompozicija“;

6. 5. „Novatoriška žibintų kompozicija“.

7. Visos nominacijos yra lygiavertės ir turi vienodą reikšmę.

8. Visos nominacijos teikiamos pagal dvi kategorijas: fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys (toliau – konkurso dalyviai).

II. NOMINACIJOS

 

9. Nominacija „Ekologiška žibintų kompozicija“ skiriama konkurso dalyviui, sukūrusiam darnią su aplinka, tausojančią išteklius dviejų ir daugiau žibintų kompoziciją, nenaudojant aplinkai kenksmingų medžiagų.

10. Nominacija „Originali žibintų kompozicija“ skiriama konkurso dalyviui, sukūrusiam originalią, analogų neturinčią dviejų ir daugiau žibintų kompoziciją.

11. Nominacija „Daugiausiai „patinka“ surinkusi žibintų kompozicija“ skiriama konkurso dalyviui, kurio dviejų ir daugiau žibintų kompozicija surinks daugiausia „patinka“ Trakų rajono savivaldybės „Facebook“ profilyje.

12. Nominacija „Kūrybiška žibintų kompozicija“ skiriama konkurso dalyviui, sukūrusiam išradingą, įdomią, meninių gebėjimų reikalaujančią dviejų ir daugiau žibintų kompoziciją.

13. Nominacija „Novatoriška žibintų kompozicija“ skiriama konkurso dalyviui, sukūrusiam kompleksinę, naujovišką, išskirtinę dviejų ir daugiau žibintų kompoziciją.

III. NOMINACIJŲ SKYRIMAS IR PRETENDENTŲ ATRANKA

 

14. Nominacijas skiria ir pretendentus vertina Trakų rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Kalėdinių žibintų konkurso komisija (toliau – Komisija).

15. Konkursas skelbiamas Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt, spaudoje, Trakų rajono savivaldybės paskyrose socialiniuose tinkluose.

16. Konkurse gali dalyvauti fiziniai ar juridiniai asmenys (gyventojai, įmonės, įstaigos, organizacijos, bendruomenės ir kiti).

17. Konkurso dalyvis pateikia užpildytą dalyvio anketą, parengtą pagal 1 priede pateiktą formą, ir vieną žibintų kompozicijos nuotrauką. Šie konkurso dokumentai atsiunčiami paprastu paštu į Trakų rajono savivaldybę adresu Vytauto g. 33, Trakai arba el. paštu eleonora.kravcun@trakai.lt iki 2015 m. gruodžio 23 d.

18. Konkursui vienas dalyvis gali pateikti tik vieną dalyvio anketą į kiekvienai iš nurodytų nominacijų.(Konkurso dalyvio anketą rasite www.trakai.lt).

 

IV. KONKURSO DARBŲ VERTINIMAS IR NUGALĖTOJŲ PASKELBIMAS

19. Konkurso darbus vertina Komisija.

20. Vertinant žibintų kompozicijas bus atsižvelgiama į turinio ir formos originalumą, temos atskleidimą, kūrybiškumą, meniškumą, naudojamų medžiagų įvairovę.

21. Žibintų kompozicijų vertinimo ir apdovanojimo tvarka:

21.1. Žibintų kompozicijos vertinamos balais: kiekvienas kriterijus vertinamas balais nuo 1 iki 5 (5 – didžiausia balų suma) (nugalėtojais bus pripažinti tie, kuriems bus skirtas maksimalus 25 balų skaičius).

21.2. Komisija įvertina žibintų kompozicijas ir išrenka nugalėtojus iki 2016 m. sausio 6 d., pasirašydama Komisijos posėdžio protokolą.

21.3. Nugalėtojai apie rezultatus bus informuojami iki 2016 m. sausio 9 d.

21.4. Žibintų kompozicijos, neatitinkančios konkurso reikalavimų, pateikti konkursui ne pagal nurodytus terminus, nebus vertinamos.

22. Organizatoriai turi teisę keisti Konkurso nugalėtojų apdovanojimo laiką ir vietą.

23. Pateikdami darbus, Konkurso dalyviai visam autorių teisių apsaugos laikotarpiui neatlygintinai suteikia Konkurso organizatoriams neišimtines teises atgaminti, išleisti, viešai skelbti, platinti Konkursui pateiktus kūrinius ar jų kopijas Lietuvoje ir užsienyje.

24. Papildoma informacija teikiama tel. (8 528) 52 059, el. p. eleonora.kravcun@trakai.lt.

25. Konkurso rezultatai paskelbiami Trakų rajono savivaldybės tinklapyje www.trakai.lt.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

26. Gali būti skiriamos ne visos konkurso „Trakai – senovinių žibintų miestas 2015“ nominacijos, jeigu nėra pateiktų kandidatų į nominaciją arba Komisija nusprendžia, kad pateikti kandidatai neatitinka nominacijos temos.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *