Kalėdos Vytautavoje

Parašyta: 2018-01-02 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos, Onuškis |

Bendra vytautaviečių nuotrauka po šv. Mišių

Vytautavos bažnytkaimis išgarsintas Lietuvoje Vasario 16-osios akto signataro Donato Malinausko dovanotu 20 ha žemės sklypu iš buv. Stanislavovos palivarko 1934 m. ir 1939 m. pastatyta bažnyčia. Paties Vytautavos miestelio įkurti nespėta, nes Vilnius buvo grąžintas Lietuvai ir nebuvo būtinybės prie demarkacinės linijos įkurti miestelį. Tačiau bažnyčia buvo pastatyta ir ji stovi iki šiol. Nors aplinkui atsirado kitų naujakurių: buv. sodybų vietoje įsikūrė poilsiautojai, pastatė naujus pastatus, o bažnyčia priklauso Onuškio parapijai ir aptarnaujama Onuškio kleb. Algimanto Gaidukevičiaus ir kun. emerito Igno Kavaliausko, kuriam šią savaitę sukako 86 metai.
Šių metų Kalėdų pirmąją dieną, aštuntą valandą, čia atvyko zakristijonas Henrikas Andriulionis iš Ismonių kaimo su žmona, visą savaitę Vytautavoje buvo tradicinė prakartėlė ir kalėdinė eglutė, todėl visi, kas atvažiavo, rado jaukią bažnyčią, alsuojančią kalėdine dvasia. Atvykęs kleb.  A. Gaidukevičius su kun. emeritu I. Kavaliausku pradėjo šv. Mišias, pašventino prakartėlę, pasveikino susirinkusiuosius, šventės proga klebonas perskaitė Kaišiadorių vyskupo sveikinimą, padėkojo visiems parapijiečiams, kurie atvyksta į pamaldas, aukoja bažnyčiai savo lėšas ir ištikimai laikosi parapijos tradicijų – lankytis šv. Mišiose ir metiniuose atlaiduose. Beje, klebonas visiems padovanojo gražų 2018 metų kalendorių, kuriame iliustruotos visos jo aptarnaujamos bažnyčios: Vytautavos Šv. Antano Paduviečio bažnyčia, Panošiškių koplyčia, Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bei Žilinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčios. Graži kalėdinė dovana. O baigiantis šv. Mišioms visi sustojo bendrai nuotraukai, kurią ir spausdiname laikraštyje.
Žinoma, klebonui nėra lengva aptarnauti keturias parapijas, tačiau mažėjant gyventojų skaičiui, kito pasirinkimo nėra. Todėl iš Vytautavos klebonas pasuko į Panošiškes, o iš ten į Onuškį, vėliau – į Žilinus. Vytautaviečiai dėkingi klebonui, o taip pat Kaišiadorių kurijai, kuri remia jų parapiją. 2009 m. buvo atliktas bažnyčios pastato remontas. Svarbiausia – pakeistas stogas į skardinį. Kai kurios stogo konstrukcijos pakeistos, nudažytos. Tam Vyriausybė skyrė per 80 tūks. litų. Kleb.  A. Gaidukevičius visiems parapijiečiams ir svečiams linkėjo linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.

„Trakų žemės“inf.
Juozo Vercinkevičiaus nuotr.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *