KONKURSAS „2015 METŲ KRAŠTIETIS“

Parašyta: 2015-11-04 | Kategorija: Naujienos, Renginiai, Trakai |
Konkurso "2014 metų kraštietis" dalyviai ir komisijos nariai

Konkurso „2014 metų kraštietis“ dalyviai ir komisijos nariai

Septintus metus LR Seimo narės Dangutės Mikutienės iniciatyva organizuojamas konkursas, skirtas Trakų krašto istoriniams įvykiams paminėti. Šiais metais konkursas skirtas kunigaikščiui Vytautui Didžiajam atminti. Tai yra puiki proga prisiminti praeitį, iškilų kunigaikštį ir dvaro istoriją.

Džiaugiamės, kad šiuo konkursu domisi ir suaugusieji, ir moksleiviai.

Tradicinio konkurso nugalėtojai bus apdovanoti rėmėjų ir organizatorių prizais finalinio renginio metu 2016 metų sausio 6 dieną.

Konkursas vyks keliais etapais: Pirmojo etapo metu pateikiame klausimyną, į kurį atsakydami galite naudotis visais informacijos šaltiniais.

Anketas iki š.m. lapkričio mėn. 27 d. prašome įmesti į specialiai šiam konkursui skirtas dėžutes, kurios bus pastatytos: Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 69, Trakai) ir jos filialuose, Trakų rajono gimnazijose, vidurinėse ir pagrindinėse mokyklose. Anketas taip pat galite atnešti arba siųsti paštu: Vytauto g. 19, Trakai, LR Seimo narei D. Mikutienei arba el. p.: dangute@vti.lt

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 528) 51153, mob. tel. 8 625 04509.

20 konkurso dalyvių, teisingiausiai atsakiusių  į pirmojo etapo klausimus, bus pakviesti į antrąjį etapą, kuris vyks š. m. gruodžio 12 dieną Trakų rajono viešoje bibliotekoje.

Antrojo etapo metu per nustatytą laiką reikės atsakyti į naujus testo klausimus, nesinaudojant jokiais informacijos šaltiniais.

Konkurso vertinimo komisijos nariai:

Virgilijus Poviliūnas (komisijos pirmininkas) – Trakų istorijos muziejaus direktorius,

Dangutė Mikutienė – LR Seimo narė,

Akademikas prof. dr. Eugenijus JovaišaLietuvos archeologas, LEU profesorius, humanitarinių mokslų daktaras.

Jadvyga Lisevičiūtė – LR Kultūros ministerijos Regionų kultūros skyriaus vyr. specialistė,

Danguolė Banevičienė – Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė,

Tomas Petrauskas – Trakų istorijos muziejaus muziejininkas,

Vydas Narvidas – Trakų istorijos muziejaus direktoriaus pavaduotojas,

Edvard Mackevič – ilgametis konkurso „Metų kraštetis“ nugalėtojas,

Jolanta Zakarevičiūtė – Trakų rajono laikraščio ,,Trakų žemė“ redaktorė.

 

1. Europos valdovų dvaro ir pareigybinės organizacijos pavyzdžiu Lietuvoje institucinę dvaro struktūrą ėmė kurti:

                      A. Kęstutis;

                      B. Mindaugas;

                      C. Švitrigaila;

                      D. Vytautas.

2. XV a. viena svarbiausių Vytauto dvaro pareigybių buvo maršalas. Pradinė šio termino reikšmė (frankų marescalcus) buvo:

                      A. Arklininkas;

                      B. Iždininkas;

                      C. Sargas;

                      D. Sakalininkas.

3. Valdovo dvare buvo pareigūnas, kurio viena iš pagrindinių funkcijų buvo simboliškai ragauti gėrimus, taip apsaugant valdovą ir puotos dalyvius nuo užnuodyto maisto. Tas pareigūnas vadinosi:

                      A. Maršalas;

                      B. Raikytojas;

                      C. Taurininkas;

                      D. Vynininkas.

4. Pasak lenkų istoriko Jono Dlugošo, Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas mėgo leisti laisvalaikį:

                      A. gerdamas vyną;

                      B. priiminėdamas užsienio pasiuntinius;

                      C. prie šachmatų lentos;

                      D. skaitydamas romanus.

5. 1413 ir 1414 m. Vytauto dvare lankėsi ir įdomių liudijimų paliko:

                      A. Erazmas Roterdamietis;

                      B. Jonas Glovačas Olesnickis;

                      C. Said Achmedas;

                      D. Žiliberas de Lanua.

6. Lietuvos metraštis mini, kad Vytauto laidotuvių Vilniuje metu:

                      A. Grojo vargonai;

                      B. Giedotos giesmės;

                      C. Pirmą kartą Lietuvoje atlikta arija „Ave Marija“;

                      D. Pučiamųjų orkestras grojo gedulingus maršus.

7. 1412 m. savo rezidencijoje Trakų salos pilyje Vytautas priėmė:

                      A. Balgos komtūrą grafą Frydrichą fon Colerną;

                      B. Didįjį Ordino magistrą Konradą fon Jungingeną;

                      C. Šv. Romos imperatoriaus pasiuntinį Vengrijos didiką Benediktą Makrą;

                      D. Venecijos ambasadorių Ambrozijų Kontarinį.

8. 1429 m. Šv. Romos imperatorius Zigmantas priėmė Vytautą į:

                      A. Drakono ordiną;

                      B. Karalių broliją;

                      C. Masonų ložę;

                      D. Rotary klubą.

9. Horodlėje 1413 m. lenkų bajorai suteikė savo herbus lietuvių bajorams. Trakų vaivadai Jauniui Valimantaičiui savo Zadoros herbą suteikė:

                      A. Gniezno arkivyskupas Mikalojus Tronba;

                      B. Krokuvos kaštelionas Kristinas iš Ostrovo;

                      C. Lenkijos Karūnos maršalas Zbignevas iš Bžezios;

                      D. Sieradzės pakamaris Jokūbas iš Rogožno.

10. Lietuvoje dvaras (curia) pirmą kartą šaltiniuose paminėtas:

                      A. XIII a. viduryje;

                      B. XIV a. pradžioje;

                      C. XIV ir XV a. sandūroje;

                      D. XVI a.

11. Pilių ir dvarų gyventojai viduramžiais turėjo vadovautis šūkiu:

                      A. „Melskis, dirbk, kariauk!“

                      B. „Prižadinkit geležį!“

                      C. „Su Dievo pagalba, mes norim kautis!“

                      D. „Tiesa yra laiko duktė“.

12. Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas, kaip įprasta viduramžių valdovams, nuolat lankydavo svarbiausius valstybės centrus. Kiek per dieną vidutiniškai kilometrų jis nukeliaudavo?

                      A. Apie 10 km;

                      B. Apie 25 km;

                      C. Apie 35 km;

                      D. Apie 50 km.

13. Lenkijos karalius Jogaila pagal susiklosčiusią tradiciją lankydavo pusbrolį Vytautą su dvariškiais ir užsienio svečiais:

                      A. Per Velykas;

                      B. Per Jonines;

                      C. Per Žolinę;

                      D. Per Kalėdas.

14. Vytauto valdymo metu archainį viešpatavimą keliaujant pamažu keitė:

                      A. Respublikinis valdymas;

                      B. Reprezentacinis valdymas;

                      C. Rezidencinis valdymas;

                      D. Represinis valdymas.

15. Nuolatinės valdovo bei jo dvaro kelionės iš vienos šalies vietos į kitą, iš vieno dvaro ar pilies – į kitą reikalavo specifinių, keliaujančiam dvarui pritaikytų realijų. Tokia specifine realija buvo:

                      A. Iš popiežiaus gaunamos specialios privilegijos naudoti kilnojamą altorių;

                      B. Iš Šv. Romos imperatoriaus gaunamas leidimas suvartoti dvaruose sukauptas maisto atsargas;

                      C. Iš Lenkijos karaliaus gaunama privilegija rengti iškilmes ir suvažiavimus;

                      D. Valdovo prisiskirta privilegija neturėti pastovios sostinės.

16. Kokią didžiojo kunigaikščio dvaro gyventojų grupę apibūdina terminas dvarionys?

                      A. Dvaro sargybiniai;

                      B. Dvaro patarnautojai;

                      C. Valdovo šeimos nariai;

                      D. Lietuvių ir užsienio didikų sūnūs atsiųsti į valdovo dvarą lavintis.

17. 1408 m. Ordino didysis magistras Ulrichas fon Jungingenas Vytauto žmonai Onai padovanojo muzikos instrumentą. Koks tai buvo instrumentas?

                      A. Trimitas;

                      B. Klavikordas;

                      C. Liutnia;

                      D. Arfa.

18. Vytauto valdymo laikais buvo pradėtas rašyti Lietuvos metraštis. Kurioje pilyje metraštis buvo saugomas pirmiausia?

                      A. Vilniaus;

                      B. Trakų salos;

                      C. Kauno;

                      D. Medininkų.

19. Kuris valdovas, pasak legendos, padovanojo Vytautui garsųjį Trakų Dievo Motinos paveikslą?

                      A. Lenkijos karalius Jogaila;

                      B. Romos karalius Zigmantas Liuksemburgas;

                      C. Vokiečių ordino didysis magistras Paulius Rusdorfas;

                      D. Bizantijos imperatorius Emanuelis II Paleologas.

20. 1400 m. Vytauto žmona kunigaikštienė Ona lankėsi Prūsijoje esančiose šventose vietose. Šios kelionės metu ji gavo dovanų kelias knygeles su vienos šventosios moters gyvenimo aprašymu. Kokia tai buvo šventoji?

                      A. Šv. Brigita;

                      B. Šv. Dorotėja;

                      C. Šv. Agota;

                      D. Šv. Elena.

Konkurso organizatoriai ir rėmėjai: LR Seimo narė Dangutė Mikutienė, Trakų istorijos muziejus, Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Trakų krašto moterų veiklos centras.

Informaciniai rėmėjai: Trakų rajono laikraštis ,,Trakų žemė“, UAB „Galvok“, Trakų ir Elektrėnų krašto laikraštis „Galvė“, naujienų ir informaciniai portalai: www.voruta.lt; www.traku-zeme.lt; www.klevualeja.lt; www.trakietis.lt; www.galve.lt; www.trakubiblioteka.lt

PRAŠOME PATEIKTI DUOMENIS APIE SAVE :

(informacijos konfidencialumą garantuojame)

VARDAS………………………………………………………………………………………………….

PAVARDĖ……………………………………………………………………………………………….

AMŽIUS…………….TEL.NR.………………………………………………………………………

EL.P.………………………………………………………………………………………………………..

ADRESAS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *