Kreipkitės dėl socialinės paramos mokiniams

Parašyta: 2016-08-16 | Kategorija: Aukštadvaris, Dusmenys, Lentvaris, Mokyklos, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Rūdiškės, Senieji Trakai, Tiltai, Trakai |

gimnazi

Raginame kreiptis dėl socialinės paramos mokiniams į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, esantį Birutės g. 28, Trakuose, 1 kab., arba skyriaus specialistą socialiniam darbui seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą.

Socialinės paramos mokiniams rūšys:
1. Mokinių nemokamas maitinimas – tai pusryčiai ir (ar) pavakariai, pietūs bei maitinimas mokyklose organizuojamose dieninėse vasaros poilsio stovyklose.
2. Parama mokinio reikmenims įsigyti.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmėms įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių šeimos narių per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų dydžio, t.y. – 153 Eur. Savivaldybės nustatyta tvarka  mokiniai turi teisę į nemokamus pusryčius.

Parama mokinio reikmenims įsigyti – tai pinigų suma, skirta būtiniausioms mokyklinėms reikmenims. Vienam mokiniui per kalendorinius metus skiriama 1,5 bazinės socialinės išmokos dydžio suma – 57 Eur.
 
Pareiškėjais gali būti:

1. vienas iš mokinio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų;
2. globėjai (rūpintojai), jeigu jiems nemokama globos (rūpybos) išmoka;
3. pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas;
4. mokykla, jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams.

Jeigu pareiškėjas kreipiasi pirmą kartą dėl socialinės paramos mokiniui, reikia užpildyti  nustatytos formos prašymą-paraišką bei pateikti šiuos dokumentus:

1. vaiko (įvaikio) gimimo liudijimą;
2. nustatytos formos pažymą apie visų šeimos narių gaunamas pajamas už 3 mėnesius iki kreipimosi;
3. santuokos, ištuokos, mirties liudijimai arba kompetentingos institucijos dokumentas, patvirtinantis santuokos, ištuokos, mirties faktą, kai nėra duomenų, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose;
4. pažymą iš kompetentingos įstaigos (Vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, Krašto apsaugos ministerijos, ambasados, konsulinio skyriaus ir kt.) apie gaunamas pareigūnų ir karių valstybines pensijas ir kitų valstybių mokamas pensijas, išmokas;
5. pažymą apie individualios įmonės savininko pajamas, gautas iš šios įmonės apmokestinto pelno, ir mažosios bendrijos narių, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrųjų narių pajamas ir iš šių įmonių asmeniniams poreikiams gautas lėšas;
6. asmens, įsigijusio verslo liudijimą ar individualios veiklos vykdymo pažymą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalus;
7. įmonės, įstaigos, organizacijos, vaikų išlaikymo fondo ar antstolio išduotą pažymą apie lėšas vaikui išlaikyti (kai nėra galimybės pateikti išvardytų pažymų, galima pateikti banko išrašą, atspausdintą iš internetinės bankininkystės, apie gaunamas lėšas vaikui išlaikyti);
8. teismo nutartis dėl išlaikymo vaikui priteisimo arba teismo patvirtinta sutartis dėl vaiko išlaikymo;
9. pažymą iš bendrojo lavinimo mokyklos ar ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kurioje mokinys mokosi;
10.  pažymą, kad asmuo studijuoja aukštojoje mokykloje, įskaitant akademines atostogas dėl ligos ar nėštumo laikotarpį, ar mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą antrai kvalifikacijai įgyti ir apie tai, ar gauna (negauna) stipendiją;
11. kitus dokumentus pagal Socialinės paramos skyriaus pareikalavimą.
Dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti galima kreiptis nuo liepos 1 d. iki spalio 5 d.
Dėl nemokamo maitinimo galima kreiptis nuo liepos 1 d. iki mokslo metų pabaigos.

Danutė Zalieckienė,
Trakų rajono savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos skyriaus vedėja

www.trakai.lt

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *