Kvietimas teikti paraiškas

Parašyta: 2016-05-19 | Kategorija: Naujienos, Seimas, Trakai |
LR Seimo nare

LR Seimo narė Dangutė Mikutienė

Po ketverių metų svarstymo 2015 balandžio 21 dieną Seime buvo priimti Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimai, įteisinantys Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo sukūrimą. Šią idėją dar 2011 m. pasiūlė Seimo Darbo partijos frakcijos nariai.

Įstatyme numatyta, kad Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas sudaromas siekiant kaupti lėšas ir naudoti jas visuomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo veikloms, įskaitant prevencinius projektus, socialinę reklamą, mokslinius tyrimus, remti. Didžiąją dalį Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšų sudaro akcizo pajamos, gautos už parduotus alkoholinius gėrimus. Pajamų dydį nustato Vyriausybė.

Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė teigė, kad veiksmingų priemonių kovai su žalingais įpročiais valstybė neturėjo, todėl ne tik sparčiai augo bendras alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimas, bet ir didėjo kitų socialinių problemų skaičius, visuomenėje augo socialinė įtampa.

„Fondo lėšas galima bus panaudoti socialiai naudingam švietimui, t.y. ne tik alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo mažinimui, bet ir sveikos mitybos bei fizinio aktyvumo propagavimui, aktualių socialinių ir sveikatos problemų sprendimui. Nesant galimybės vykdyti tinkamą žalingų įpročių prevenciją bei skirti daugiau dėmesio pilietinės visuomenės aktyvinimui, valstybė yra priversta skirti dideles lėšas su žalingais įpročiais susijusių pasekmių likvidavimui. Įkurdami Valstybinį visuomenės sveikatos fondą mes imsimės aktyvios prevencijos ir pagerinsime Lietuvos žmonių gyvenimo kokybę“, – kalbėjo D. Mikutienė.

 

Praėjus metams po Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo sukūrimo, šio fondo taryba skelbia prevencinių projektų, socialinės reklamos projektų, mokslo tyrimų projektų finansavimo konkursą ir kviečia dalyvauti teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotas nevyriausybines organizacijas, juridinius asmenis, išskyrus valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, bei mokslo ir studijų institucijas teikti paraiškas Visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšoms gauti.

Šio konkurso tikslas – stiprinti visuomenės sveikatą šiose prioritetinėse srityse: alkoholio vartojimo prevencijos srityje, visuomenės psichikos sveikatos ir savižudybių prevencijos srityje, sveikos gyvensenos ir jos kultūros formavimo srityje.

Bendra konkursui numatoma skirti Fondo lėšų suma: 1 272 100 eurų

Procentinis lėšų paskirstymas tarp veiklų (prevenciniams projektams, socialinės reklamos projektams, mokslinių tyrimų projektams):

  • Prevenciniams projektams  skiriama 65 procentai visų Fondo lėšų, skirtų einamųjų metų projektams įgyvendinti;
  • Socialinės reklamos projektams skiriama 30 procentų visų Fondo lėšų, skirtų einamųjų metų projektams įgyvendinti;
  • Mokslinių tyrimų projektams skiriama  5 procentai visų Fondo lėšų, skirtų einamųjų metų projektams įgyvendinti.

Išsamesnė informacija apie konkursą ir projektų, finansuojamų valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis, konkursų organizavimo ir šių projektų finansavimo sutarčių sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašą rasite: http://sam.lrv.lt/lt/darbo-grupes/valstybinis-visuomenes-sveikatos-stiprinimo-fondas/tab.dokumentai

„Dar 2011 metais Darbo partijos frakcijos narių pasiūlyta idėja pagaliau buvo įgyvendinta. Tenka apgailestauti, kad Finansų ministerija į naujoves, kaip pavyzdžiui į fondų steigimą, žiūri skeptiškai ir ją teko ilgai įtikinėti dėl tokio fondo steigimo būtinumo. Šiam momentui galime pasidžiaugti, kad Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas dirba ir skelbia konkursą, kuris padės stiprinti visuomenės sveikatą prioritetinėse srityse, ko pasekoje bus stiprinama visų Lietuvos žmonių sveikata.“ – teigė LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė Dangutė Mikutienė.

Informaciją parengė

LR Seimo narės padėjėja-sekretorė

Virginija Vainauskaitė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *