MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO ATOTRŪKIS 2015 M.

Parašyta: 2016-07-08 | Kategorija: Lietuva, Naujienos |

Kuo kovo 8 vyrai stebina moterisPER METUS MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO ATOTRŪKIS ŠALIES ŪKYJE PADIDĖJO 0,6 PROCENTINIO PUNKTO

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje 2015 m. sudarė 14,3 proc. ir, palyginti su 2014 m., padidėjo 0,6 procentinio punkto, praneša Lietuvos statistikos departamentas.

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis 2015 m. buvo finansinės ir draudimo veiklos – 38,5 proc., informacijos ir ryšių – 29,5 proc., žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo – 26,3 proc., apdirbamosios gamybos – 25,6 proc., didmeninės ir mažmeninės prekybos; variklinių transporto priemonių ir motociklų remonto – 24,4 proc., bei kitos aptarnavimo veiklos įmonėse ar įstaigose – 23,7 proc.

Darbo užmokesčio atotrūkiui įtakos turėjo socialinio ir ekonominio, o ne teisinio pobūdžio veiksniai – vyrų ir moterų skaičius tam tikroje ekonominėje veikloje, jų profesija, išsilavinimas, amžius, darbo stažas ir kitos priežastys.


PER METUS MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO ATOTRŪKIS
PADIDĖJO VISOSE DARBUOTOJŲ AMŽIAUS GRUPĖSE

 

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą, 2015 m. sudarė 15,6 proc.: valstybės sektoriuje – 16,3 proc., privačiajame sektoriuje – 17,3 proc. Palyginti su 2014 m., moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis šalies ūkyje, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą, padidėjo 0,8 procentinio punkto: valstybės sektoriuje jis buvo 0,7, o privačiajame sektoriuje – 0,9 procentinio punkto didesnis.

Didžiausias moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą, 2015 m. buvo 35–44 metų amžiaus darbuotojų (20,9 proc.) grupėje, o mažiausias – jaunesnių nei 25 metų (12,4 proc.) darbuotojų amžiaus grupėje.

 

DIDŽIAUSIAS MOTERŲ IR VYRŲ DARBO UŽMOKESČIO ATOTRŪKIS ESTIJOJE, MAŽIAUSIAS – SLOVĖNIJOJE

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis1 Europos Sąjungoje (ES) 2014 m. sudarė 16,1 proc.* ir per metus sumažėjo 0,3 procentinio punkto (2013 m. – 16,4 proc.*). 2014 m. mažiausias mo­te­rų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis buvo Slovėnijoje (2,9 proc.), Maltoje (4,5 proc.), Italijoje (6,5 proc.), Lenkijoje (7,7 proc.), Liuksemburge (8,6 proc.*), Belgijoje (9,9 proc.), Rumunijoje (10,1 proc.e) Kroatijoje (10,4 proc.*), o didžiausias – Estijoje (28,3 proc.*), Austrijoje (22,9 proc.*), Čekijoje (22,1 proc.) ir Vokietijoje (21,6 proc.*).

 

1 Pramonės, statybos ir paslaugų įmonėse, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų, išskyrus viešąjį valdymą ir gyny­bą; privalomąjį socia­linį draudi­mą.

2 Graikija – 2010 m. duomenys, Airija – 2012 m. duomenys.

* Išankstiniai duomenys.

e Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato) įvertis.

Sąvokos

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkis – santykinis arba absoliutusis vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas.

Skelbiamas moterų ir vyrų darbo užmokesčio atotrūkio rodiklis išreiškiamas skirtumo tarp vyrų ir moterų vidutinio valandinio bruto darbo užmokesčio, palyginti su vyrų vidutiniu valandiniu bruto darbo užmokesčiu, procentine dalimi (skaičiuojamas įmonėse, įstaigose ir organizacijose, turinčiose 10 ir daugiau darbuotojų, remiantis Eurostato metodiniais reikalavimais).

 

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *