Naujieji mokslo metai pradedami malda prie Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos

Parašyta: 2013-08-30 | Kategorija: Bažnyčia, Kultūra, Naujienos |

 

Kopija iš IMG_5423

Vilniaus šv. Juozapo seminarijos vadovybė Trakų bažnyčioje. Iš kairės: diak. Robertas Moisevič (propedeutinio kurso ugdytojas), kun dr. Kęstutis Dailydė (studijų prefektas), kun. Andžej Šuškevič (vicerektorius ir generalinis sekretorius studijų reikalams), mons. teol. lic. Žydrūnas Vabuolas (rektorius), mons. Vaclav Volodkovič (propedeutinio kurso vadovas), Trakų kleb. dek. Jonas Varaneckas. Roberto Stanevičiaus nuotr.

 

Vilniaus kunigų seminarijos vadovybės vizitas Trakų bažnyčioje

Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija 2018 m. ruošiasi minėti Trakų Dievo Motinos paveikslo 300-ąsias vainikavimo metines. Yra numatytų ir įgyvendinamų įvairiausių renginių ir leidybinių projektų. „Vorutos“ fondas dar šiemet išleis 1645 m. pasirodžiusią kun. Simono Monkevičiaus knygą „Trakų Dievo Motinos stebuklai“. Kleb. dek. Jono Varanecko pastangomis kiekvieno mėnesio 4 dieną, 12 valandą aukojamos Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – mišios, kurios transliuojamos per Marijos radiją. Parapijos bendruomenė siekia atgaivinti Trakų Dievo Motinos garbinimą ir rengia kasmetinius Trakinių atlaidus, į kuriuos suvažiuoja Lietuvos bažnyčios hierarchai, aplinkinių parapijų bendruomenės. Šiemet prieš Trakinių atlaidus mūsų bažnyčią aplankė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybė.

„Trakų žemės“ pokalbis su Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektoriumi mons. teol. lic. Žydrūnu Vabuolu.

 

Kokia intencija atvykote?

Mes, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos vadovybė, atvykome į Trakų šventovę pradėti pasiruošimą naujiems mokslo metams malda prie Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, prašydami jos užtarimo ateinantiems mūsų darbams. Susirinkus klierikams, dar kartą atkeliausime kaip piligrimai į Trakus rugsėjo 7 dieną kartu su Vilniaus arkivyskupijos jaunimu. Prieš tai dar atskirai kaip seminarijos bendruomenė keliausime į kitą šventovę.

Pristatykite Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją. Kaip ji atrodo dabar?

Dabartinė seminarija atkurta tuometinio Vilniaus arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio rūpesčiu 1993 m. Iki 2001 m. klierikų skaičius augo, todėl buvo pastatytas naujas seminarijos pastatas Jeruzalėje, taip pat buvo pakviesti studijuoti kitų dviejų Vilniaus bažnytinės provincijos vyskupijų (Kaišiadorių ir Panevėžio) klierikai. Tačiau, deja, nuo 2001 m. skaičius mažėja. Šiais metais planuojame iš viso turėti 15 klierikų iš trijų vyskupijų 6 kursuose.

Kaip rengiami mūsų būsimieji ganytojai?

Seminarijoje paruošimas vyksta 4 srityse: dvasinėje, pastoracinėje, intelektualinėje ir žmogiškoje. Pagal šias ugdymo sritis sudaryta seminarijos dienotvarkė ir studijų programa. Mokslas trunka 6 metus, prieš juos dar būna parengiamieji arba propedeutiniai metai. Klierikai pirmuosius dvejus metus mokosi daugiausiai filosofijos, vėliau studijuoja teologiją. Taip pat turi psichologijos, sociologijos, giedojimo, liturgijos pradmenis, kurie būtini būsimai kunigiškai tarnystei.

Ką norėtumėte pasakyti tiems, kurie norėtų pasirinkti kunigo kelią?

Linkiu drąsos jį rinktis. O tuos, kurie negalvoja būti kunigais, bet yra katalikai, padrąsinčiau apie tai pagalvoti ir atsakyti sau į klausimą: ar aš esu, ar nesu pašauktas kunigystei? Manau, kad kiekvienas katalikas vyras turėtų pagalvoti apie tokį pašaukimo kelią. Viešpats pašaukia kai kuriuos jaunuolius į kunigystę dėl jų pačių ir Bažnyčios gerovės. Viešpats mums nesiūlo, kas mums per sunku ar nepakeliama. Žinoma, kunigystės kelyje, kaip ir kiekviename kitame, yra savų sunkumų, bet ir savų džiaugsmų. Viešpaties Jėzaus pažadas, kad „tie, kas dėl manęs paliko namus, tėvus, brolius, seseris, vaikus, gaus šimteriopai“, tikrai galioja. Tą jo šimteriopą atlygį kartais ne taip lengva atpažinti, nes šis atlygis neduodamas pinigine išraiška arba materialių gėrybių pobūdžiu, bet jis tikrai yra.

Kur reikėtų kreiptis galvojantiems apie tokį pasirinkimo kelią?

Reiktų kreiptis į Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją. Mūsų adresas Kalvarijų 325, Vilniuje, Jeruzalės mikrorajone. Visi kontaktai yra interneto svetainėje www.seminarija.lt

Dėkojame už pokalbį.

 

Kalbėjosi Simona GUDABSKAITĖ ir Juozas VERCINKEVIČIUS

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *