Pasitinkant naujus mokslo metus: ką svarbu žinoti?

Parašyta: 2020-08-27 | Kategorija: Mokyklos, Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Rugpjūčio 26 dieną Trakų rajono savivaldybėje vykusiame švietimo įstaigų vadovų pasitarime aptarta, kaip šiais mokslo metais bus organizuojamas ugdymo procesas.

Pandemijai pakoregavus nusistovėjusią ugdymo proceso organizavimo tvarką, mokslo metai vis vien bus pradedami įprastu būdu – mokyklų patalpose. Rugsėjo 1 d., kaip ir visoje Lietuvoje, mokslo metų pradžios šventės bendrojo ugdymo mokyklose rengiamos laikantis nustatytų saugumo reikalavimų.

 

Rugpjūčio 26 d. Trakų rajono savivaldybėje vykusiame švietimo įstaigų vadovų pasitarime aptarta, kaip šiais mokslo metais bus organizuojamas ugdymo procesas

Ugdymo procesas mokyklose vyks atsižvelgiant į epidemiologinę situaciją ir Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus reikalavimus. Mokyklose bus maksimaliai laikomasi numatytų saugos priemonių, saugaus atstumo, ribojami mokyklos bendruomenės kontaktai. Kiekviena rajono mokykla rengia individualią tvarką dėl maitinimo, mokinių pavėžėjimo bei kitų ugdymo proceso organizavimo ypatumų.

Pateikiame bendrąsias rekomendacijas, apibrėžiančias kaukių dėvėjimą, planuojamą srautų reguliavimą ir pan. Kilus klausimams dėl ugdymo proceso organizavimo konkrečioje ugdymo įstaigoje, prašome kreiptis į tos mokyklos vadovą.

Kaukių dėvėjimas

Asmenys, atlydintys mokinius, mokyklos darbuotojai, mokytojai bendrose uždarose erdvėse (pvz., koridoriuose, valgyklose, mokytojų kambaryje ar pan.), klasės renginiuose uždarose erdvėse dalyvaujantys suaugusieji, pvz., tėvai, kai tarp dalyvių neišlaikomas 2 metrų atstumas, turės dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kt. Vaikai apsaugines kaukes dėvėti privalo tik važiuojant į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu. Išimtis taikoma mokiniams, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma.

Srautų reguliavimas

Mokyklos pagal galimybes turi užtikrinti srautų judėjimą – jis bus nukreipiamas maksimaliai taip, kad būtų išvengta sankirtų su kitais srautais. Judėjimo krypčių žemėlapio sudarymas – užduotis, tenkanti didesnėms mokykloms. Vyksta paruošiamieji darbai siekiant numatyti ir pažymėti kelis įėjimus, išėjimus ir kelius, kuriais arčiausiai pasiekiama mokymosi vieta.

 

Mokymosi vieta

 

Skirstant mokiniams klases, siekiant kiek įmanoma išvengti skirtingo amžiaus mokinių kontaktų, bus užtikrinama, kad gretutinėse patalpose mokytųsi bendraamžiai. Šiais mokslo metais kiekvienai mokinių klasei bus paskirta konkreti patalpa, t. y. klasė, kurioje vyks pamokos. Specializuotuose dalykų kabinetuose vyks tik tos pamokos, kurios negali vykti klasėse, kurioms būtina laboratorinė įranga.

 

Ugdymo proceso organizavimo ypatumai

 

Ugdymo programoms įgyvendinti mokykla skirs tiek pamokų, kiek numatyta pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendruosiuose planuose. Pagal galimybes įvairių dalykų pamokos bus organizuojamos ir lauke, jeigu tai leidžia dalyko turinio ypatumai ir mokyklos aplinka, oro temperatūros sąlygos. Kiekviena mokykla individualiai numato ir skirtingus pamokų pradžios laikus skirtingų klasių mokiniams, klasių grupėms. Tos mokyklos, kurios savo nuostatuose (įstatuose) įteisino nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdą, gali mokymosi procesą organizuoti ir nuotoliniu būdu.

Mokinių maitinimas

 

Maitinimas bus organizuojamas:

  1. a) klasėse – maistas patiekiamas vienkartiniuose induose (galimybes nustato kiekviena mokykla individualiai); Maistas atsinešamas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba mokyklos valgykloje, pietaujant tos klasės mokiniams;
  2. b) mokyklos valgykloje – skirtos atskiros erdvės skirtingų klasių mokiniams maitinti.

Mokyklos valgykloje bus sudarytos saugios sąlygos pasinaudoti stalo įrankiais, pvz., galimybė pasiimti įrankius nepaliečiant kitų įrankių.

Mokyklos valgykloje bus užtikrintos tinkamos sąlygos darbuotojų ir mokinių rankų higienai.

Pagal rekomendacijas pietų pertraukai planuojama skirti ilgesnį laiką, kad mokiniai ne tik pavalgytų, bet galėtų pasivaikščioti lauke, pailsėti.

Mokinių vežiojimas

Mokiniai mokykliniame autobuse turi sėdėti saugiu atstumu vienas nuo kito ir vairuotojo. Važiuojantys į mokyklą ar iš mokyklos mokykliniu autobusu turi dėvėti kaukes, išskyrus mokinius, kuriems dėl kaukės dėvėjimo gali pablogėti sveikata, arba kurie serga lėtinėmis ligomis, dėl kurių kaukės dėvėti neįmanoma. Mokyklinio autobuso rankenos, kėdžių atlošai ir kiti dažniausiai liečiami paviršiai bus dezinfekuojami kas kartą prieš įlaipinant kitą vežamų mokinių grupę.

Šias rekomendacijas parengusi Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad tuo atveju, jeigu bus peržengti sergamumo rodikliai, bus sprendžiama kaip reguliuoti tiek srautus, tiek vaikų proporcijas klasėje bei bus priimtas sprendimas dėl mokymo būdo.

Svarbu žinoti

Trakų rajono savivaldybės administracija visas švietimo įstaigas ragina įgyvendinti LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bendruosius reikalavimus:

  • laikytis klasių, grupių izoliacijos principo, stebėti mokinių ir darbuotojų sveikatą, t. y. drausti ugdymo procese dalyvauti karščiuojantiems ar turintiems kitų ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių vaikams, tiek mokyklų darbuotojams;

  • nuo rugsėjo pirmosios tėvų susirinkimus organizuoti nuotoliniu būdu ir riboti pašalinių žmonių lankymąsi ugdymo įstaigose, o maitinimą organizuoti tik švietimo įstaigos mokiniams, pedagogams ir kitiems mokyklos darbuotojams.

Primename, kad nuo šių metų rugsėjo 1-os dienos įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinio ugdymo vaikų ir pirmos klasės mokinių nemokamo maitinimo. Mokiniai visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje, įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Dėl nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti reikia kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos seniūnijos specialistą socialiniam darbui arba į Trakų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (Birutės g. 28, Trakai). Prašymus galima pateikti ir el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt.

 

Informacija teikiama – tel. (8 528) 58 316, el. p. soc.parama@trakai.lt.

 

 

Trakų rajono savivaldybės informacija

Sigitos Nemeikaitės nuotr.

 

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *