Patvirtintas Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planas

Parašyta: 2015-04-24 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

imagesTrakų rajono savivaldybės taryba 2015 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. S1-76 patvirtino Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. planą.

Siekiant įgyvendinti Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane 2014–2020 m. numatytas užduotis turėtų būti reformuojama savivaldybės atliekų tvarkymo sistema. Atliekų tvarkymo sistemos reformą tikslinga įvykdyti pasibaigus šiuo metu galiojančiai sutarčiai Nr. T1-193 dėl Trakų rajono savivaldybės viešosios komunalinių atliekų tvarkymo sistemos eksploatavimo ir jos plėtojimo su UAB „Trakų rajono komunalinių įmonių kombinatas“.

Nuo nurodyto laiko savivaldybės teritorijoje turėtų būti įvesta vietinė rinkliava. Tuo tikslu turi būti parengti ir patvirtinti rinkliavos už atliekų tvarkymą nuostatai, rinkliavos už atliekų tvarkymą apskaičiavimo metodika. Rinkliavos administravimui turi būti sudaryta atliekų turėtojų duomenų bazė (registras).

Atitinkamai, atsižvelgiant į rinkliavos įvedimą, o taip pat į kitus atliekų tvarkymo sistemos pokyčius, turi būti iš esmės atnaujintos savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės.

Numatomos įgyvendinti savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos pagrindiniai principai:

– Tos atliekos, kurias galima surinkti atskirai jų susidarymo vietoje, maksimaliai surenkamos ir sutvarkomos arba perduodamos jas tvarkančioms įmonėms. Šios atliekos, priklausomai nuo jų savybių ir susidarančių kiekių, gali būti surenkamos rūšiavimo konteineriais, aikštelėse ar apvažiavimo būdu. Atliekos, už kurių tvarkymą yra atsakingi gamintojai ir importuotojai, turėtų būti surenkamos ir tvarkomos panaudojant gamintojų ir importuotojų lėšas.

– Maisto/virtuvės atliekų atskiro surinkimo ir tvarkymo apimtys ir priemonės turėtų būti nustatytos atlikus pilotinį projektą.

– Likusios komunalinės atliekos tvarkomos mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiuose. Šie įrenginiai yra regioninės atliekų tvarkymo infrastruktūros dalis. Savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo operatoriui už nustatytą mokestį perdavus atliekas į MBA įrenginius, tolimesnis jų tvarkymas yra MBA įrenginių operatoriaus atsakomybė. Tačiau MBA įrenginių operatorių konkurso būdu parenka VAATC, kurio akcininkė yra Trakų rajono savivaldybė.

– Regioniniame sąvartyne šalinamos inertinės ar likusios po rūšiavimo atliekos.

Susipažinti su patvirtintu Trakų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–-2020 m. planu, motyvais, lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, ir su plano įgyvendinimo pasekmių stebėsenos (monitoringo) priemonėmis, parengta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (toliau – vertinimo) subjektų išvadų įvertinimo pažyma bei kaip aplinkos apsaugos klausimai sprendžiami plane, kaip atsižvelgta į vertinimo ataskaitą, vertinimo subjektų išvadas, visuomenės pasiūlymus galima Trakų rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriuje (101 kab.), adresu Vytauto g. 33, Trakai ir Savivaldybės interneto svetainėje http://www.trakai.lt. Kontaktinis asmuo – Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė Inutė Neverovskienė, tel. 8 528 55775, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 08:00 iki 16:45, penktadieniais nuo 08:00 iki 15:30 (pietų pertrauka nuo 12:00 iki 12:45), el. p. inute.neverovskiene@trakai.lt .

Parengė
Inutė  NEVEROVSKIENĖ,
Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *