Pokyčių link

Parašyta: 2020-03-05 | Kategorija: Mokyklos, Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Kovo 2 dieną Trakų rajono savivaldybės posėdžių salėje surengta diskusija ,,Švietimo tolygumas ir kokybė: kelias į kiekvieno vaiko sėkmę“.

Diskusiją „Švietimo tolygumas ir kokybė: kelias į kiekvieno vaiko sėkmę“ moderavo VDU Švietimo akademijos profesorė dr. G. Kvieskienė (kairėje)

Į ją susirinko ir aktyviai dalyvavo Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, mero pavaduotoja Marija Puč, tarybos nariai Nijolė Lisevičienė, Andrius Šatevičius, LR Seimo Pirmininko pavaduotojas Jonas Liesys, jo patarėjos Auksė Petruškevičiūtė ir Ieva Paltanavičiūtė, Savivaldybės administracijos, švietimo įstaigų bendruomenių, Pedagoginės psichologinės tarnybos ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Švietimo akademijos atstovai prof. dr. Giedrė Kvieskienė, doc. dr. Linas Jašinauskas, prof. habil. dr. Algirdas Raslanas, dr. Giedrė Misiūnienė, Alicija Romeiko, Romutė Šainer.

Savivaldybės merė Edita Rudelienė pasveikino diskusijos dalyvius, primindama, kad reikia orientuotis į svarbiausią švietimo rezultatą – aukštesnius mokinių pasiekimus ir mokinių asmeninę pažangą.

Po dalyvių prisistatymo ir susipažinimo buvo diskutuojama apie rajono švietimo būklę, būdus kaip gerinti mokinių pasiekimus, pritraukti į mokyklas švietimo pagalbos specialistus, veiksmingą turimų žmogiškųjų išteklių panaudojimą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą bei kitus aktualius švietimo klausimus.

Diskusiją moderavo VDU Švietimo akademijos profesorė dr. G. Kvieskienė, kuri akcentavo socialinės partnerystės svarbą švietime, sisteminį požiūrį į ugdymą, į mokytojų profesinį tobulėjimą. Profesorė paminėjo, kad pokyčiai pedagogų profesinėje praktikoje susiformuoja, kai mokytojai praktiškai išbando naujus metodus ar ugdymo būdus, aptaria su kolegomis mokymosi patirtis, reflektuoja savo veiklos rezultatus. Apklausų duomenys rodo, kad mokytojų dalykininkų, pradinio ugdymo mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų (psichologų, logopedų, specialiųjų pedagogų, mokytojų padėjėjų) šiuo metu akivaizdžiai trūksta. Dar labiau jų trūks ateityje. Šių specialistų nepakanka ir rajone. Su Trakų rajono švietimo įstaigų vadovais ir su VšĮ Trakų švietimo centro direktore N. Lisevičiene diskutuota apie partnerystę ir bendradarbiavimą pedagogų rengimo ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje.

VDU Švietimo akademijos atstovai atkreipė dėmesį į unikalią Trakų rajono gamtinę aplinką, kurią reikėtų tinkamai išnaudoti ugdymui(si), mokytojų bendradarbiavimą ir lyderystę, komandinį darbą bei pamoką – į jos turinį, struktūrą ir suplanuotas tikslingas veiklas.

Merė E. Rudelienė, apibendrindama įvykusią diskusiją, pastebėjo, kad švietimo srityje klausimų daugiau nei atsakymų, būtent tokios diskusijos sutelkia visus ieškoti sprendimų išsikeltiems tikslams, nes tik dirbant kartu, komunikuojant ir bendradarbiaujant galima įgyvendinti pokyčius.

Laukiame Jūsų visų: įstaigų vadovų, pedagogų, tėvelių, švietimo pagalbos specialistų inovatyvių pasiūlymų, idėjų, kurios kartu su VDU Švietimo akademijos profesionalų įžvalgomis padės numatyti aiškius ir konkrečius žingsnius sprendžiant rajono švietimo klausimus. Tai tik pokyčių pradžia link švietimo kokybės gerinimo, mokytojų profesinio augimo ir švietimo pagalbos teikimo rajono švietimo įstaigose.

 

Dalia DZIGIENĖ,

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja

Sigitos Nemeikaitės nuotr.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *