PRASIDĖJO KONKURSAS „2014 METŲ KRAŠTIETIS“

Parašyta: 2014-11-12 | Kategorija: Istorija, Naujienos, Pramogos, Savivaldybė, Trakai |

 

2009 m., minint Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose tūkstantmetį, Lietuvos Respublikos Seimo narės Dangutės Mikutienės iniciatyva Trakuose įvyko pirmasis  konkursas ,,Tūkstantmečio kraštietis”. Didelio Trakų krašto žmonių susidomėjimo sulaukęs konkursas jau tapo tradiciniu.

Šiemet konkursas vyks jau šeštą kartą ir vėl suteiks progą atversti istorinių leidinių,   enciklopedijų bei interneto žinynų puslapius, domėtis istorija ir geriau pažinti gimtąjį kraštą. 2014 m. konkurso tema – karyba.

Pirmasis konkurso etapas skatina prisiminti istorines lietuvių kovas už laisvę ir nepriklausomybę. Šio etapo metu pateikiame klausimyną, į kurį atsakydami galite naudotis visais informacijos šaltiniais.

Anketas iki š.m. lapkričio 21 d. prašome įmesti į specialiai šiam konkursui skirtas dėžutes, kurios bus pastatytos: Trakų rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje (Vytauto g. 69, Trakai) ir jos filialuose įvairiose rajono gyvenvietėse ir miesteliuose, Trakų rajono gimnazijose, vidurinėse ir pagrindinėse mokyklose.

Anketas taip pat galite atnešti arba atsiųsti paštu adresu: Vytauto g. 19, Trakai, LR Seimo narei D. Mikutienei arba el.p.: dangute@vti.lt

Kontaktai pasiteiravimui: tel. (8 528) 51153, mob.tel. 8 620 30701.

20 konkurso dalyvių, teisingiausiai atsakiusių į pirmojo etapo klausimus, bus pakviesti į antrąjį etapą, kuris vyks š.m. gruodžio 6 d. Trakų rajono viešojoje bibliotekoje.

 Antrojo etapo metu bus pateikti klausimai apie šiandieninę karybą Lietuvoje. Šiame etape per nustatytą laiką reikės atsakyti į naujus testo klausimus, nesinaudojant jokiais informacijos šaltiniais.

 Konkurso metu bus išrinkti ir prizais apdovanoti geriausiai atsakiusieji į konkurso klausimus. Nugalėtojai bus apdovanoti finalinio renginio metu, kuris įvyks 2015 metų sausio 6 dieną.

Šiuo metu vyksta pirmasis konkurso etapas (prašome apibraukti vieną iš siūlomų variantų).

I KONKURSO ETAPAS

1. Žalgirio mūšis įvyko:

A. 1410 m. birželio 2 d.;

B. 1410 m. liepos 15 d.;

C. 1411 m. liepos 18 d.;

D. 1422 m. rugsėjo 1 d.

2. Kas LDK kariuomenei vadovavo Žalgirio mūšio metu?

A. Jogaila;

B. Ulrichas fon Jungingenas;

C. Vytautas;

D. Zindramas iš Maškovicų.

3. Kieno pergale baigėsi Žalgirio mūšis?

A. Lietuvių ir lenkų;

B. Maskvos Didžiosios Kunigaikštystės;

C. Totorių ir samdinių.

D. Vokiečių ir jų pagalbininkų.

4. 1794 m. sukilėlių prieš caro valdžią kariniams daliniams Lietuvoje vadovavo:

A. Jokūbas Jasinskis;

B. Adomas Mickevičius;

C. Laurynas Stuoka-Gucevičius;

D. Vladas Stanevičius.

5. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininku, partizanų generolu buvo:

A. Justinas Lelešius – Grafas;

B. Juozas Lukša – Daumantas;

C. Juozas Vitkus – Kazimieraitis;

D. Jonas Žemaitis – Vytautas.

6. 1920 m. lapkričio 19-21 d. lenkų daliniai buvo sumušti prie:

A. Alytaus ir Varėnos;

B. Širvintų ir Giedraičių;

C. Vievio ir Trakų;

D. Radviliškio ir Šiaulių.

7. Pirmasis karininkas, kritęs Nepriklausomybės kovose dėl Lietuvos laisvės:

A. Povilas Lukšys;

B. Juozas Kalasiūnas;

C. Antanas Sereika;

D. Antanas Juozapavičius.

8. Po 1260 m. vykusio Durbės mūšio:

A. įtvirtinta Lietuvos nepriklausomybė;

B. prasidėjo Didysis prūsų sukilimas;

C. suvienyti Vokiečių ir Livonijos ordinai;

D. Žemaitija atiteko Ordinui.

9. „O lietuviai pasiryžo bet kam, tik neatiduoti pilies ir nepakliūti į priešo nagus, ypač dėl krikščionių tikėjimo, kuriuo taip baisėjosi, jog veikiau norėjo mirti. Pajutę, kad negalės ilgiau laikytis, uždegę didžią ugnį, sumetę į ją visas gėrybes, nugalabiję visas moteris ir vaikus ir sumetę lavonus į ugnį, vienas po kito patys išsižudė.“ Šaltinyje aprašytas:  

A. Durbės mūšis;

B. Prūsų sukilimas;

C. Pilėnų gynyba;

D. Saulės mūšis.

10. Karai su Kryžiuočių Ordinu baigėsi:

A. 1260 m.

B. 1410 m.

C. 1422 m.

D. 1501 m.

11. Kokia taika buvo sudaryta 1411 metais?             

A. Astravos;

B. Melno;

C. Salyno;

D. Torūnės.

12. Kokia sutartimi Žemaitija galutinai priskirta Lietuvai?

A. Krėvos;

B. Horodlės;

C. Torūnės;

D. Melno.

13. Kiek metų praėjo nuo Durpės mūšio iki Žalgirio mūšio?

A. 148 metai;

B. 150 metų;

C. 159 metai;

D. 160 metų.

14. Lietuva ėmė kontroliuoti Kijevą ir priartėjo prie Azovo bei Juodosios jūros:

A. 1363 m. Algirdo kariuomenei sutriuškinus totorius prie Mėlynųjų Vandenų;

B. 1348 m. Kęstučio ir Narimanto kariuomenei sutriuškinus kryžiuočius prie Strėvos;

C. 1370 m. kryžiuočiams nugalėjus lietuvius mūšyje prie Rūdavos;

D. Pasirašius taikos sutartį tarp LDK ir totorių Aukso Ordos.

15. Pirmajame pasauliniame kare Vakarų fronte JAV kariuomenėje savanoriu tarnavo:

A. Steponas Darius;

B. Povilas Plechavičius;

C. Vytautas Putna;

D. Jeronimas Uborevičius.

 

16. XVI a. pabaigos Trakų vaivadijos vėliavos originalas saugomas:

A. Lietuvos nacionaliniame muziejuje Vilniuje;

B. Trakų istorijos muziejuje;

C. Trakų vidurinės mokyklos istorijos muziejuje;

D. Vytauto Didžiojo Karo muziejuje Kaune.

17. Durbės mūšis reikšmingas tuo, kad jis:

A. Išvadavo Lietuvą iš kryžiuočių okupacijos;

B. Pakeitė geopolitinę situaciją visame Pabaltijyje;

C. Paskatino Lietuvos valstybės susikūrimą;

D. Privertė kryžiuočius ir kalavijuočius apsijungti į Livonijos ordiną.

18. Kurioje eilutėje nurodyta Didžiojo prūsų sukilimo reikšmė?

A. Prūsai sulaikė kryžiuočius tuo metu, kai Lietuvoje vyko tarpusavio kovos;

B. Prūsai sutriuškino kalavijuočius ir pašalino juos iš politinės arenos;

C. Pergalinga sukilimo baigtis leido susikurti Prūsijos valstybei;

D. Pralaimėjimas sukilime sutrukdė prūsams priimti krikščionybę.

19. 1348 m. mūšyje prie Strėvos kovėsi:

A. Algirdo kariuomenė su totoriais;

B. Algirdo kariuomenė su kryžiuočiais;

C. Jaunučio kariuomenė su kalavijuočiais;

D. Jogailos kariuomenė su Vytauto kariuomene.

20. 1605 m. Salaspilio (Kircholmo) kautynėse J.K.Chodkevičiaus kariuomenėje rezervo daliniui vadovavo Aukštadvario dvaro savininkas:

A Jokūbas Kuncevičius;

B Teodoras Liackis;

C Bronislovas Malevskis;

D Vladas Mongirdas.

                      Konkurso organizatoriai ir rėmėjai: LR Seimo narė Dangutė Mikutienė, Marijus Velička – Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos viceministras,Trakų istorijos muziejus, Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Trakų krašto moterų veiklos centras.

                      Informaciniai rėmėjai: Trakų rajono laikraštis „Trakų žemė“, Trakų ir Elektrėnų krašto laikraštis „Galvė“, naujienų ir informaciniai portalai: www.traku-zeme.lt, www.galve.lt, www.trakubiblioteka.lt, www.trakietis.lt.

 

 

PRAŠOME PATEIKTI DUOMENIS APIE SAVE:

(informacijos konfidencialumą garantuojame)

VARDAS……………………………………………………………………………………………………………..

PAVARDĖ…………………………………………………………………………………………………………..

AMŽIUS……………….TEL.NR.………………………………………………………………………………

ADRESAS…………………………………………………………………………

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *