Prekybos vietų nuomos Trakų miesto turgavietėje konkursas

Parašyta: 2022-03-31 | Kategorija: Savivaldybė, Skelbimai, Trakai |

Trakų rajono savivaldybės administracija skelbia prekybos vietų nuomos Trakų miesto turgavietėje (Vilniaus Mažoji g. 2B, Trakų m.) konkursą.

Konkursas skelbiamas  prekybos vietai, priskirtai prekybos pramoninėmis prekėmis zonai:, Nr. 17 (paviljono unikalus Nr. 4400-2843-6084, plotas – 10,30 kv. m).

Paraiškas dalyvauti konkurse norintys pareiškėjai teikti užklijuotuose vokuose 2022 m. balandžio 7 d., nuo 8.00–10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: konkurso skelbtas pavadinimas (PREKYBOS VIETOS NR. 17,   ESANČIOS TRAKŲ MIESTO TURGAVIETĖS PAVILJONE, ADRESU: VILNIAUS MAŽOJI G., TRAKAI., UNIKALUS NR. 4400-2843-6084 VIEŠAM NUOMOS KONKURSUI).

Ant voko taip pat turi būti užrašyta:

  1. I) konkurso dalyvio vardas ir pavardė arba pavadinimas;
  2. II) konkurso dalyvio asmens kodas (fizinio asmens) arba juridinio asmens kodas (juridinis asmuo); III) pageidaujama išsinuomoti prekybos vieta;
  3. IV) nuoroda, kokioje prekybos zonoje pageidauja prekiauti ir kokiomis prekėmis ketina prekiauti. Jei teikiama jungtinė paraiška, duomenis ant voko nurodo visi jungtinės paraiškos dalyviai.

Užklijuotame voke turi būti pateikta:

  1. Laisvos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas (jei turi), arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas (buveinė), kontaktinis telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas (jei turi). Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo. Jei teikiama jungtinė paraiška, ją pasirašo visi jungtinės paraiškos dalyviai.
  2. Prekybos vietos vieno mėnesio nuompinigių dydis yra 10,86 Eur už 1 kv. m. Į šią sumą neįskaitytas turgavietės administravimo mokestis, komunaliniai mokesčiai, patalpų draudimo, apsaugos ir kiti mokėjimai, susiję su prekybos vietos aptarnavimu.
  3.  Duomenys apie tai, kokioje prekybos zonoje pageidauja prekiauti konkurso dalyvis pagal turgavietės schemą bei kokiomis prekėmis ketina prekiauti.
  4. Duomenys apie tai, ar konkurso dalyvis iki skelbiamo konkurso pradžios yra sudaręs prekybos vietos turgavietėje nuomos sutartį, bei kiek metų prekiauja turgavietėje (pateikiami rašytinai įrodymai), jei konkurso dalyvis juos išsaugojo. Konkurso dalyvis pateikia mokėjimo pavedimus ar kitus rašytinius įrodymus, patvirtinančius turgavietės rinkliavos sumokėjimą už paskutinius 6 mėnesius, kai rinkliava buvo mokama. Jei teikiama jungtinė paraiška, kiekvienas jungtinės paraiškos dalyvis aukščiau aptariamus duomenis pateikia atskirai.
  5. Kai paraišką dalyvauti teikia konkurso dalyviai, kurie niekada neprekiavo Trakų miesto turgavietėje, konkurso dalyvis privalo pateikti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą.

Prekybos vietos adresas: Vilniaus Mažoji g. 2B, Trakai, Trakų miesto turgavietė. Nuomos trukmė 5 metai.

Paraiškas konkursui teikti adresu: Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistei Laurai Seržintienei, 322 kab., Vytauto g. 33, Trakai.

Papildoma informacija teikiama tel. (8 528 ) 25 048 arba adresu Vytauto g. 33, Trakai, 322 kab.

Komisijos posėdis įvyks 2022 m. balandžio 7 d. 10.30 val., adresu Trakų rajono savivaldybės administracija, 202 kab. (II aukštas),Vytauto g. 33, Trakuose.

Esant dideliam paraiškų kiekiui, komisijos sprendimu posėdis gali būti atidėtas ir laimėtojai skelbiami kitame posėdyje.

Konkurso dalyvis, neatvykęs į nuomotojo organizuojamą posėdį, netenka teisės dalyvauti konkurse.

Su Prekybos vietų, esančių Trakų miesto turgavietės paviljonuose, nuomos taisyklėmis, Prekybos vietos paviljone nuomos sutartimi, konkurso dalyvis (-iai) gali susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje  www.trakai.lt arba adresu Vytauto g. 33, Trakai, 322 kab.

Laura Seržintienė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *