Prekybos vietų nuomos Trakų miesto turgavietėje konkursas

Parašyta: 2022-11-10 | Kategorija: Ekonomika, Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Trakų rajono savivaldybės administracija skelbia prekybos vietų nuomos Trakų miesto turgavietėje (Vilniaus Mažoji g. 2B, Trakų m.) konkursą.

Konkursas skelbiamas prekybos vietos Nr. 2, priskiriama prekybos maisto prekėmis zonai (paviljono unikalus Nr. 4400-2843-6062, plotas – 11,55 kv. m), prekybos vietos Nr. 3, priskiriama prekybos maisto prekėmis zonai (paviljono unikalus Nr. 4400-2843-6062, plotas – 10,25 kv. m), prekybos vietos Nr. 15, priskiriama prekybos pramoninėmis prekėmis zonai (paviljono unikalus Nr. 4400-2843-6084, plotas – 10,43 kv. m), prekybos vietos Nr. 24, priskiriama prekybos pramoninėmis prekėmis zonai (paviljono unikalus Nr. 4400-2843-6095, plotas – 10,47 kv. m).

Paraiškas dalyvauti konkurse norintys pareiškėjai turi pateikti užklijuotuose vokuose 2022 m. lapkričio 22 d., nuo 8.00–10.00 val. Ant voko turi būti užrašyta: (PREKYBOS VIETŲ NR. 2, NR. 3, NR. 15, IR NR. 24, ESANČIŲ TRAKŲ MIESTO TURGAVIETĖS PAVILJONE, ADRESU: VILNIAUS MAŽOJI G., TRAKAI, VIEŠAM NUOMOS KONKURSUI). Ant voko taip pat turi būti užrašyta: (I) konkurso dalyvio vardas ir pavardė arba pavadinimas; (II) pageidaujama išsinuomoti prekybos vieta (t. y. paviljonas), (III) nuoroda, kokioje prekybos zonoje pageidauja prekiauti ir kokiomis prekėmis ketina prekiauti. Jei teikiama jungtinė paraiška, (I), (II),(III) duomenis ant voko nurodo visi jungtinės paraiškos dalyviai. Jei teikiama jungtinė paraiška, duomenis ant voko nurodo visi jungtinės paraiškos dalyviai.

          Užklijuotame voke turi būti pateikta:

 1. Laisvos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo vardas, pavardė ir asmens kodas (fiziniams asmenims), gyvenamoji vieta, kontaktinis telefonas, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas (jei turi), arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, adresas (buveinė), kontaktinis telefono numeris, kredito įstaigos pavadinimas ir adresas, sąskaitos numeris ir kodas (jei turi). Paraiška turi būti pasirašyta konkurso dalyvio ar jo įgalioto atstovo. Jei teikiama jungtinė paraiška, ją pasirašo visi jungtinės paraiškos dalyviai;
 2. pakartotinai nurodoma pageidaujama išsinuomoti konkreti prekybos vietos paskirtis;
 3. prekybos vietai nuompinigių dydį, kurį nustato nuomotojas;
 4. duomenys apie tai, ar konkurso dalyvis iki skelbiamo konkurso pradžios yra vykdęs prekybos veiklą Trakų miesto turgavietėje, veiklos vykdymo laikotarpis (pateikiami rašytiniai įrodymai: nuomos sutartys, pirminiai įrodymai, patvirtinantys nuomos mokesčio mokėjimą už prekybos plotą, leidimai, kvitai, pažymos ir kiti veiklos vietą ir laiką patvirtinantys dokumentai). Jei teikiama jungtinė paraiška, kiekvienas jungtinės paraiškos dalyvis aukščiau aptariamus duomenis pateikia atskirai;
 5. duomenys apie tai, kokioje prekybos zonoje pageidauja prekiauti konkurso dalyvis pagal turgavietės schemą bei kokiomis prekėmis ketina prekiauti;
 6. duomenys apie tai, ar konkurso dalyvis per paskutinius 6 mėnesius laiku (tuo metu kai rinkliava turėjo būti mokama) mokėjo turgavietės rinkliavą nuomotojui (taikoma tik tiems konkurso dalyviams, kurie iki konkurso pradžios yra sudarę nuomos sutartis). Konkurso dalyvis pateikia mokėjimo pavedimus ar kitus rašytinius įrodymus, patvirtinančius turgavietės rinkliavos sumokėjimą už paskutinius 6 mėnesius, kai rinkliava buvo mokama. Jei teikiama jungtinė paraiška, kiekvienas jungtinės paraiškos dalyvis aukščiau aptariamus duomenis pateikia atskirai;
 7. tais atvejais, kai paraišką dalyvauti teikia konkurso dalyviai, kurie niekada neprekiavo Trakų miesto turgavietėje, konkurso dalyvis privalo pateikti pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
 8. kiti duomenys, jei jų skelbime papildomai reikalauja nuomotojas (pavyzdžiui, informaciją apie konkurso dalyvio patikimumą bei jo pajėgumą vykdyti nuomos sąlygas ir kt.);
 9. kai išnuomojamos prekybos vietos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka taikoma leidimų sistema, – sąlygos, susijusios su išnuomojamo turto specialiomis charakteristikomis;
 10. su paraiška privaloma pateikti individualios veiklos pažymos ar verslo liudijimo kopiją, kuri įrodo konkurso dalyvio teisę užsiimti prekybos veikla Trakų rajono savivaldybės teritorijoje;
 11. prie paraiškos, kurią teikia juridinis asmuo, turi būti pateikta juridinio asmens pažymėjimo kopija;
 12. jeigu teikiama jungtinė paraiška, kartu su paraiška turi būti pateikiama jungtinės veiklos sutarties kopija;
 13. su paraiška privaloma pateikti pridedamų dokumentų lydraštį, kuriame nurodomi eilės tvarka pateikiami sunumeruoti dokumentai;

        Prekybos vietos adresas: Vilniaus Mažoji g. 2B, Trakai, Trakų miesto turgavietė. Nuomos trukmė 5 metai.

        Paraiškas konkursui teikti adresu: Trakų rajono savivaldybės administracijos Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistei Laurai Seržintienei, 322 kab., Vytauto g. 33, Trakai.

        Papildoma informacija teikiama tel. (8 528 ) 25 048 arba adresu Vytauto g. 33, Trakai, 322 kab.

        Komisijos posėdis įvyks 2022 m. lapkričio 22 d. 10.15 val., adresu Trakų rajono savivaldybės administracija, 202 kab. (II aukštas),Vytauto g. 33, Trakuose.  

        Esant dideliam paraiškų kiekiui, komisijos sprendimu posėdis gali būti atidėtas ir laimėtojai skelbiami kitame posėdyje.

Su turgavietės schema, Prekybos vietų, esančių Trakų miesto turgavietės paviljonuose, nuomos taisyklėmis, sąlygomis ir Prekybos vietos paviljone nuomos sutartimi konkurso dalyvis (-iai) gali susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje  www.trakai.lt arba adresu Vytauto g. 33, Trakai, 322 kab.

Laura Seržintienė

Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *