Mokinių verslumui skatinti pasirinktos netradicinės ugdymo formos

Parašyta: 2013-11-20 | Kategorija: Lentvaris, Naujienos, Projektai |

logotipai

2013 m. lapkričio 8 d. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) vyko nacionalinė mokslinė praktinė konferencija „Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“, kurios organizacinį komitetą sudarė ir savo ES finansuojamą projektą nacionaliniu lygmeniu pristatė Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija. Konferencija pateisino organizatorių, dalyvių ir svečių lūkesčius – įspūdį paliko ne tik pranešėjai, bet ir scenoje pasirodę gimnazijos moksleiviai.

Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija įgyvendindama ES projektą „11–12 klasių mokinių verslumo ugdymas taikant netradicines ugdymo formas“ (VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-118), kurios viena iš veiklų (viešinimas) buvo įgyvendinta pasirinkus vieną įdomiausių formų – projektas pristatytas kartu su universitetu organizuotos konferencijos metu. Konferencijoje, be Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos bendruomenės atstovų, dalyvavo dar apie 240 technologijų mokytojų iš visos Lietuvos kampelių.

Moksleiviai – sulaukę įvertinimo

20131108_vytenis_pileckas_026

„Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos teatro studija“ ir jų spektaklis „Vieno gyvenimo istorija“ (vadovė S. Stonkutė) – universiteto lygmeniu

Sveikinimo žodžius tarė LEU Rektorius akademikas Algirdas Gaižutis, Lietuvos Respublikos Seimo nariai – Dangutė Mikutienė ir Jaroslav Narkevič, LR Švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė. Trakų rajono savivaldybę atstovavo savivaldybės tarybos narė Edita Rudelienė ir administracijos direktorės pavaduotoja Vitalija Burdienė bei švietimo skyriaus vyr. specialistė Natalija Šidlauskienė, kuruojanti gimnazijos veiklą. Kalbose gimnazijai liaupsių nepagailėta ne tik dėl į projektą įtrauktų technologijų mokytojų iš visos Lietuvos, kurie mokėsi apie mokinių verslumo ugdymą taikant netradicines formas, bet ir ant universiteto scenos užlipusiems gimnazijos moksleiviams. Konferencijos dalyviams ir visai bendruomenei moksleiviai, save vadinantys tiesiog „Lentvario teatro studija“, parodė spektaklį „Vieno gyvenimo istorija“, kurios vadovė – buvusi LEU studentė Silvija Stonkutė. Vienas iš moksleivių, vienuoliktokas, gimnazijos mokinių tarybos narys Eimantas Viatkinas, paklaustas, kokios emocijos apėmė vaidinant, teigė: „Tai buvo mano pirmasis vaidinimas prieš tokią rimtą publiką. Jaučiausi pakankamai ramus, natūralus jaudulys manęs neapleido. Labai palengvėjo, kai auditorijoje ėmiau pastebėti pažįstamus veidus, kurie palaikė mane šypsenomis. Buvo puiku“, – kalbėjo E. Viatkinas. Konferencijos metu įvyko kultūriniai mainai – gimnazija dalyviams padovanojo spektaklį, o tuo tarpu Lietuvoje gerai žinomas LEU choras „Ave Vita“ (vadovas Kastytis Barisas) – dainas.

Bendradarbiavimas – ne tik ant popieriaus

Konferencijos metu kalbėjęs ir projektą pristatęs gimnazijos direktorius Jonas Kietavičius pabrėžė, kad socialinis bendradarbiavimas – vienas iš sėkmės garantų. Projekte dalyvavo Lietuvos gimnazijų (Kauno „Santaros“, Tauragės „Versmės“, Joniškio „Aušros“, Joniškio Mato Slančiausko, Molėtų, Rietavo Lauryno Ivinskio, Šakių „Žiburio“, Alytaus r. Butrimonių, Panevėžio r. Velžio, Skuodo Pranciškaus Žadeikio) vienuoliktų ir dvyliktų klasių mokiniai, technologijų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, administracijos darbuotojai, nevyriausybinių organizacijų atstovai, mokinių tėvai. Visi jie susipažino su mokinių verslumo situacija, buvo mokomasi ugdomojo vadovavimo (angl. coaching) panaudojimo ugdymo praktikoje siekiant ugdyti mokinių verslumą. Pasak direktoriaus, projektas padėjo jaunimui susivokti, ar jį traukia populiarios specialybės, o gal jis norėtų būti batsiuviu?
„Kas gali žinoti?“, – konferencijos dalyvių klausė J. Kietavičius. Pasak direktoriaus, projekte dalyvavusių technologijų mokytojų skaičius viršijo numatytą – į veiklas įsitraukė net šešiasdešimt aštuoni technologijų mokytojai ir 40 švietimo pagalbos specialistų (psichologų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, mokytojų padėjėjų, ugdymo karjerai specialistų ir kt.), tiesiogiai organizuojančių ugdymo procesą.

Sakote tai neįmanoma?

Šis bendradarbiavimas su universitetu, kuris palaipsniui, kaip pasodinta gėlė – buvo laistomas ir prižiūrimas – pradėjo žydėti – direktorius J. Kietavičius ir LEU rektorius akademikas A. Gaižutis aptarė tolimesnį gimnazijos ir LEU bendradarbiavimą technologinio ir meninio ugdymo srityse. Siekiama, kad Motiejaus Šimelionio gimnazija taptų bazine universiteto gimnazija. Tai būtų naudinga tiek gimnazijos mokytojams, tiek universiteto mokslininkams dalinantis ugdymo patirtimi, taikant naujoves ugdymo praktikoje. Bet svarbiausia, kad tai būtų naudinga gimnazijos mokiniams.

Eksperimentas atliktas. Veikia!

20131108_vytenis_pileckas_012

Užmegzti tamprūs tarpinstitucinio bendradarbiavimo ryšiai

Projekto autorė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos technologijų mokytoja Oksana Kietavičienė pristatė projekto rėmuose vykusio eksperimento, kuriame dalyvavo 389 11-12 klasių mokinių, rezultatus. Eksperimento tikslas – taikyti netradicines ugdymo formas siekiant verslumo gebėjimo lygmens pasikeitimo nuo žemesnio iki aukštesnio pagal parengtą metodiką, pasitvirtino. „Eksperimento mokslinių rezultatų analizė rodo, kad mokinių verslumo gebėjimai pasikeitė į gerąją pusę. Eksperimento metu buvo taikomi inovatyvūs ugdymo metodai, kurie skatina jaunimo kūrybiškumą, o tai yra viena iš kertinių sėkmingo verslo prielaidų“, – teigė pranešėja.

Yra už ką ir kam dėkoti

20131108_vytenis_pileckas_037

Universiteto salė konferencijos metu buvo perpildyta

Direktorius taip pat dėkojo LR ŠMM skyrusiai finansavimą projektui, Trakų r. savivaldybės administracijai ir tarybos nariams, skyrusiems lėšų sėkmingam projekto veiklų įgyvendinimui, LEU mokslininkų grupei, ekspertavusiems parengtą metodinę medžiagą ir teikusiems visokeriopą pagalbą konsultacijomis projekto metu – prof. hab. dr. Marijonai Barkauskaitei, Edukologijos katedros vedėjai prof. hab. dr. Palmirai Pečiuliauskienei, Technologijų ir technologinio ugdymo katedros vedėjai doc. dr. Birutei Žygaitienei, Meninio ugdymo katedros vedėjai doc. dr. Jolitai Kudinovienei. Bet labiausiai direktorius J. Kietavičius dėkojo darniai Motiejaus Šimelionio gimnazijos darbuotojų komandai, projekto vadovui Dariui Mechovskiui, pavaduotojai Giedrei Širinskienei ir visiems kitiems gimnazijos darbuotojams aktyviai prisidėjusiems prie sėkmingo projekto įgyvendinimo. Organizatoriai nuoširdžiai dėkojo visiems projekto partneriams. Išskirtinės padėkos nusipelnė projekto veiklas vykdę bei kūrybiškai naujus metodus taikę mokytojai. Dėkojame pagrindiniams projekto dalyviams – mokiniams, kurie nuo pat projekto idėjos gimimo iki pasiektų rezultatų apžvalgos buvo pagrindinė varomoji jėga. Juk ugdomoji veikla, inovatyvių metodų kūrimas, jų taikymas, interpretavimas inicijuojami ne dėl paties ugdymo ir metodikos atnaujinimo, bet dėl išskirtinio švietėjiško tikslo – brandžios, savarankiškam gyvenimui pasiruošusios, kūrybiškos ir imlios asmenybės.

Konferencijos plenarinio posėdžio metu buvo pristatyti ir kiti projekto rezultatai – parengtas metodinis projekto leidinys, kuris netrukus pasieks visas Lietuvos vidurines mokyklas ir gimnazijas, taip pat sukurtas Lietuvos technologijų neformalaus bendradarbiavimo tinklas.

Evelina KISLYCH

Vytenio Paleckio nuotr.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *