RUGSĖJO 1 – 8 D. TRAKŲ DIEVO MOTINOS — LIETUVOS GLOBĖJOS METAI. PAVEIKSLO KARŪNAVIMO 300 METŲ JUBILIEJINIAI ATLAIDAI (Trakinių atlaidai)

Parašyta: 2018-08-14 | Kategorija: Bažnyčia, Naujienos, Trakai |
Rugpjūčio 31 d. (penktadienis).
Atlaidų pradžia

19.00 val. Švč. Mergelės Marijos – Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo (1718 – 2018 m.) iškilmingieji I Mišparai.

Rugsėjo 1 d. (šeštadienis)

MARIJA – DIEVO IR MŪSŲ MOTINA, GLOBOK JAUNIMĄ IR VAIKUS

08:00 val. Jaunimo piligriminis žygis nuo Aušros Vartų į Trakus.

Vilniaus I dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiame Dievo malonės prasidedantiems jubiliejiniams atlaidams.
12.00 val. Meldžiame Marijos globos moksleiviams ir studentams, pradedantiems naujus mokslo metus. 17.00 val. Meldžiamės už mokytojus, dėstytojus ir visus, dirbančius švietimo sistemoje.

Jaunųjų piligrimų vakaras

19.00 val. Meldžiame Marijos globos ir Dievo valios pažinimo Lietuvos jaunimui.
20.00 val. Agapė. Linksmavakaris. Naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki sekmadienio ryto Šv. Mišių

Rugsėjo 2 d. (sekmadienis). Pagrindinė Atlaidų diena

MARIJA – LIETUVOS GLOBĖJA, UŽTARK MŪSŲ TĖVYNĘ IR JOS ŽMONES

10.00 val. Meldžiame Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, užtarimo mūsų Tėvynei, švenčiančiai nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį.
12.00 val. Meldžiame Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, užtarimo mūsų Tėvynei, švenčiančiai nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį.

11.15 – 11.55, 13.30 – 15.00 val. Spalvotųjų šypsenų šventė.

17.00 val. Meldžiamės už Bažnyčią Lietuvoje ir parapijų atsinaujinimą.
19.00 val. Meldžiamės, kad Popiežiaus žinia apie Kristaus viltį pasiektų kiekvieną.

Rugsėjo 3 d. (pirmadienis)

MARIJA – TAIKOS KARALIENE, GLOBOK NESANTAIKOS KAMUOJAMĄ PASAULĮ

VARĖNOS dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už persekiojamus ir gundomus krikščionis.
12.00 val. Meldžiame Dievo Motinos globos taikos išsiilgusiam pasauliui.

Grigiškių piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už taiką mūsų namuose ir mūsų širdyse.
19.00 val. Meldžiamės už kariuomenę ir visus, ginančius Tėvynę.

Rugsėjo 4 d. (antradienis)

MARIJA – VILTIES MOTINA, IR SUNKUMŲ AKIMIRKOMIS GLOBOK MŪSŲ ŽINGSNIUS

ŠVENČIONIŲ, IGNALINOS dekanatų piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už piligrimus, kurie šimtmečiais ėjo į Trakų šventovę pagerbti Dievo Motiną.
12.00 val. Meldžiame už visus parapijiečius, kurie gyvu tikėjimu liudijo meilę ir pamaldumą Švč. Mergelei Marijai.

Vaidotų ir Juodšilių piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už kunigus, pašvęstojo gyvenimo asmenis, bei tuos, kurie per amžius vedė tikinčiuosius pas Mariją.
19.00 val. Meldžiamės už fundatorius ir visus geradarius, kurie per amžius rūpinosi Trakų Dievo Motinos šventove.

Rugsėjo 5 d. (trečiadienis)

MARIJA – BAŽNYČIOS MOTINA, GLOBOK SAVO KUNIGUS IR BAŽNYČIĄ

NAUJOSIOS VILNIOS, ŠALČININKŲ dekanatų piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už kunigus, praradusius pašaukimo džiaugsmą.
12.00 val. Meldžiame Marijos, Bažnyčios Motinos, užtarimo kunigams ir seminaristams.

Rūdiškių, Senųjų Trakų piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės prisikėlusio Kristaus džiaugsmo Jo neatradusiems.
19.00 val. Meldžiamės už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą.

Rugsėjo 6 d. (ketvirtadienis)

MARIJA – EVANGELIZACIJOS ŽVAIGŽDE, GLOBOK NUTOLUSIUS IR PARVESK JUOS Į ASMENINĮ SUSITIKIMĄ SU KRISTUMI

KALVARIJŲ dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiame gailestingumo malonės sąmoningai atmetantiems Kristaus mokymą.
12.00 val. Meldžiame Marijos, Evangelizacijos žvaigždės, užtarimo visiems Gerosios Naujienos skelbėjams.

Lentvario piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiamės už misionierius ir misijų kraštus.
19.00 val. Meldžiame atsivertimo malonės nutolusiems nuo Dievo ir Bažnyčios.

Rugsėjo 7 d. (penktadienis)

MARIJA – NULIŪDUSIŲJŲ PAGUODA, GLOBOK LIGONIUS IR ATSTUMTUOSIUS

VILNIAUS II dekanato piligrimystės diena

10.00 val. Meldžiamės už vienišus ir apleistus senjorus.
12.00 val. Meldžiamės už ligonius, slaugytojus ir kitus sveikatos priežiūros darbuotojus.

Parudaminio piligrimų vakaras

17.00 val. Meldžiame Dievo Motinos globos apleistiems vaikams.
19.00 val. Meldžiamės už pabėgėlius ir išnaudojamus žmones.

Nuo 20.00 val. – naktinė Švenčiausiojo Sakramento adoracija iki 8 d. ryto Šv. Mišių.

Rugsėjo 8 d. (šeštadienis), Švč. Mergelės Marijos Gimimas

MARIJA – DIEVIŠKOSIOS MEILĖS MOTINA, GLOBOK SUŽADĖTINIUS IR ŠEIMAS

10.00 val. Meldžiame Dievo Motinos globos našlaičiams ir nepatiriantiems tėvų meilės.
12.00 val. Meldžiame Dieviškosios Meilės Motinos globos Lietuvos šeimoms.
17.00 val. Meldžiamės už sužadėtinius ir visus besiruošiančius santuokai.
19.00 val. Meldžiamės, kad atlaiduose patirtos malonės sustiprintų mūsų kasdieniniame gyvenime.

Rugsėjo 8 d. 19.00 val. ATLAIDŲ IŠKILMINGA UŽBAIGA. Švč. Mergelės Marijos – Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo (1718 – 2018 m.) istorinės iškilmingosios Šv. Mišios (Missa Solemnis).

PAMALDOS KIEKVIENĄ ATLAIDŲ DIENĄ

ŠV. MIŠIOS

10.00 ir 17.00 val. – lenkų kalba.
12.00 ir 19.00 val. – lietuvių kalba.

KATECHEZĖS

9.45 ir 16.45 val. – lenkų kalba.
11.45 ir 18.45 val. – lietuvių kalba.

ROŽINIO MALDA

9.20 val. – lenkų kalba.
11.20 val. – lietuvių kalba.

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA

Kasdien 20.00 – 22.00 val.
Iš rugsėjo 1 į 2 d. – naktinė Adoracija
Iš rugsėjo 7 į 8 d. – naktinė Adoracija

* dienų temos parinktos pagal Popiežiaus Pranciškaus išsakytas mintis.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *