Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2020 m. balandžio 30 d.

Parašyta: 2020-04-23 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2020 m. balandžio 30 d. 9.00 val. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

Trakų rajono savivaldybė

Siūloma Tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės administracijos ir administracijos direktoriaus 2019 metų veiklos ataskaitos.

Teikia Darius Kvedaravičius, Savivaldybės administracijos direktorius

2. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

3. Dėl Trakų rajono priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos 2019 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

4. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

5. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. S1-6 ,,Dėl Trakų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos narių skaičiaus ir nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Anželika Geiciūnienė, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja

6. Dėl UAB ,,Trakų energija“ metinio investicinio plano tvirtinimo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

7. Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

8. Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinių kelių (gatvių) priežiūros ir plėtros programos finansavimo 2020 metais papildomo objektų sąrašo patvirtinimo.

Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė

9. Dėl atleidimo nuo savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos mokesčio.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

10. Dėl viešame aukcione parduodamo Trakų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo patvirtinimo.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

11. Dėl nekilnojamojo turto panaudos sutarties pakeitimo.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

12. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn.

Teikia Irena Zaleckaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

13. Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patikslinimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

14. Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių pakeitimo tvirtinimo.

Teikia Birutė Cvirkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

16. Dėl Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių skaičiaus bei vaikų ir mokinių skaičiaus jose 2020–2021 mokslo metais nustatymo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

17. Dėl pritarimo Trakų rajono ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

18. Dėl pritarimo Trakų rajono Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos strateginiam planui.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

19. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės gimnazijų, Trakų meno, Trakų rajono Rūdiškių muzikos mokyklų 2019 metų veiklos ataskaitoms.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

20. Dėl maksimalių mokinių skaičiaus nustatymo Trakų meno, Trakų rajono  Rūdiškių muzikos mokyklų ir jų skyrių klasėse ir grupėse 2020– 2021 mokslo metais.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

21. Dėl Trakų rajono Aukštadvario gimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2018–2020 metų atestacijos programos pakeitimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

22. Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2018– 2020 metų atestacijos programų pakeitimo.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

23. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės gimnazijų, pagrindinių mokyklų, Trakų suaugusiųjų mokymo centro ir Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos 2019 metų veiklos ataskaitoms.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

24. Dėl viešosios įstaigos Trakų turizmo ir informacijos centro 2019 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

Teikia Ana Baltutienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė

25. Dėl Trakų rajono savivaldybės garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo.

Teikia Greta Pavlovskaja, Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė

26. Dėl pritarimo projektui ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo kūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

27. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės biudžetinių socialinių paslaugų įstaigų 2019 metų veiklos ataskaitoms.

 Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

28. Dėl vienkartinių pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

29. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

30. Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo 2020 metams.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja

31. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2020 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.

Teikia Anželika Vunš, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja

32. Dėl šeimos stiprinimo Trakų rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo.

Teikia Ramunė Zarembienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė

33. Dėl Trakų rajono savivaldybės Narkomanijos prevencijos 2018– 2020 m. programos įgyvendinimo priemonių plano 2020 metams patvirtinimo.

Teikia Ramunė Zarembienė, Socialinės paramos skyriaus Socialinių paslaugų poskyrio vyriausioji specialistė

34. Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

35. Dėl Trakų rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2019 metų metinių veiklos ataskaitų su finansinių ataskaitų rinkiniais patvirtinimo.

Teikia Jonas Kriaučiūnas, Savivaldybės gydytojas (vyriausiasis specialistas)

36. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo.

Teikia Dalia Daudaitė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė

37. Paklausimai. Informacija.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas Komiteto posėdžio vieta ir data Komiteto posėdžio laikas
Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas 2020-04-27

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.
Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas 2020-04-27

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

        Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *