Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2021 m. rugsėjo 30 d. 9.00 val.

Parašyta: 2021-09-27 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis 2021 m. rugsėjo 30 d. 9.00 val. Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

Trakų rajono savivaldybė

Siūloma Tarybai svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl fiksuoto pajamų mokesčio dydžio gyventojams už veiklos rūšis, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, ir lengvatų, taikomų gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus vykdomai veiklai, dydžių 2022 metais nustatymo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

2. Dėl pritarimo projektui „Gyvenamųjų būstų prijungimas prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų Trakų–Lentvario aglomeracijoje“.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

3. Dėl narių delegavimo į Trakų krašto vietos veiklos grupės 2021–2023 metų kadencijos valdybą.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

4. Dėl strateginio planavimo organizavimo Trakų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja

5. Dėl Trakų rajono savivaldybės būsto pardavimo.

Teikia Onutė Repečkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė

6. Dėl 2021 m. vasario 25 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. S1E-25 ,,Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų pareigybių skaičiaus ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų patvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

7. Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių bei klasių komplektų ir mokinių skaičiaus 2021–2022 mokslo metais Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

8. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimo Nr. S1E-133 ,,Dėl nešiojamųjų kompiuterių HP PROBOOK 450 G7 perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise‘‘ naujos redakcijos.

Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

9. Paklausimai. Informacija.

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas Komiteto posėdžio vieta ir data Komiteto posėdžio laikas
Bendras Biudžeto ir finansų bei Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas 2021-09-27

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

9.00 val.
Bendras Ūkio, turizmo ir investicijų bei Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas 2021-09-27

Posėdis vyks nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninėmis ryšių priemonėmis.

13.00 val.

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *