Skelbiamas 2021 m. Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos finansavimo konkursas

Parašyta: 2021-03-12 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Kviečiame dalyvauti Trakų rajono savivaldybės sporto projektinės veiklos finansavimo konkurse.

 

Projektų paraiškos priimamos  iki 2021 m. kovo 19 d.

Paraiškos (1 egz.) priimamos ir su lydimuoju raštu registruojamos Trakų rajono savivaldybės administracijos priimamajame iki kovo 19 d. 15.45 val., o užpildyta paraiškos forma Word formatu su priedais yra siunčiama Kultūros ir turizmo skyriaus specialistei Brigitai Abucevičiūtei  el. p. brigita.abuceviciute@trakai.lt. Taip pat Paraiškas galima teikti  ir el. p.: brigita.abuceviciute@trakai.lt ir dokumentai@trakai.lt (siųsti reikia į abu paštus).

Sporto projektinės veiklos finansavimo konkurso tvarka nurodyta Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatuose, patvirtintuose Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. S1E-60 „Dėl Trakų rajono savivaldybės sporto projektų rėmimo iš savivaldybės biudžeto lėšų nuostatų patvirtinimo“.

Konkurse gali dalyvauti Trakų rajono savivaldybėje vykdantys veiklą juridiniai asmenys, išskyrus: organizacijos, kurių steigėja yra savivaldybė (bendrojo lavinimo mokyklos, vaikų lopšeliai-darželiai, savivaldybės biudžetinės įstaigos), nacionalinio lygio sporto įstaigos (sporto šakų federacijos/sąjungos) bei pelno siekiančios organizacijos.

Finansuojamos veiklos prioritetai:

  1. rajono seniūnijų, nevyriausybinių organizacijų, sporto klubų sporto renginiai;
  2. olimpinių sporto šakų plėtojimas;
  3. sveikatingumo skatinimo renginiai;
  4. moksleivių ir jaunimo užimtumas.

Viena organizacija sporto projektų konkursui gali pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką atskiroms projekto priemonėms:

  1. organizuoti sporto ir sveikatingumo skatinimo renginius, akcijas, užimtumo stovyklas;
  2. rajono tradiciniams sporto renginiams;
  3. tarptautiniams sporto renginiams rajone;
  4. sporto klubų atstovavimui rajonui šalies ir tarptautiniuose sporto renginiuose.

SVARBU! PIRMUMO TEISĖ SUTEIKIAMA PAREIŠKĖJAMS, TURINTIEMS PAPILDOMUS FINANSAVIMO ŠALTINIUS, PAGRĮSTUS TAI PATVIRTINANČIAIS DOKUMENTAIS.

Dokumentai:

Konkurso nuostatai

Paraiškos forma

Projekto vertinimo forma

Sutarties forma

B-1 sutarties priedas

Projekto ataskaitos forma

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos forma

Faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų suvestinės forma

Informacija pasiteirauti: tel. (8 528) 55 557 arba el. paštu brigita.abuceviciute@trakai.lt , Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė Brigita Abucevičiūtė.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *