Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Žolinės) atlaidai Pivašiūnuose 2014 m. rugpjūčio 14–22 d.

Parašyta: 2014-08-01 | Kategorija: Bažnyčia, Kultūra, Skelbimai |

Plakatas  pivasiunai  2014 (1)

Pivašiūnai – svarbiausia Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vieta. Švč. Mergelė Marija Nuliūdusiųjų Paguoda traukia maldininkus į Pivašiūnus, kur jie patiria Dievo malonių. Nuo senų laikų čia garsus Dievo Motinos su kūdikiu paveikslas, skleidžiantis meilę ir ramybę bei guodžiantis tikinčiųjų širdis. 1988 m. paveikslas vainikuotas popiežiaus Jono Pauliaus II palaimintomis karūnomis, jam suteiktas „Nuliūdusiųjų paguodos“ titulas. Didžiųjų atlaidų pagrindinė diena kasmet švenčiama rugpjūčio 15 d., atlaidai šioje šventovėje trunka visą savaitę iki rugpjūčio 22 d. – Švč. M. Marijos Karalienės šventės.
Plačiau internete:
www.pivasiunai.lt

Žolinės aštuondienio atlaidų tvarka ir laikas:
Rugpjūčio 14 d., ketvirtadienis, 18 val. atlaidų atidarymas.
Rugpjūčio 15 d., penktadienis – ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO Į DANGŲ IŠKILMĖ  (ŽOLINĖ) ŠEIMŲ ŠVENTĖ.  (Alytaus, Birštono, Elektrėnų, Kaišiadorių ir Merkinės dekanatų diena);
12 val. Iškilmingos Šv. Mišios Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje.
Giedos Kaišiadorių vyskupijos parapijų jungtinis choras.
Gros Didžiosios kunigaikštienės Birutės bataliono orkestras.
12 val. Šv. Mišias tiesiogiai transliuos Marijos Radijas.
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis – Jaunimo diena (Alytaus dekanato diena).
Rugpjūčio 17 d., sekmadienis – Caritas diena  (Kaišiadorių dekanato diena).
Rugpjūčio 18 d., pirmadienis – Tikybos mokytojų, katechetų ir visų pedagogų diena   (Širvintų dekanato diena).
Rugpjūčio 19 d., antradienis – Ligonių, slaugytojų ir medicinos darbuotojų diena (Molėtų dekanato diena).
Rugpjūčio 20 d., trečiadienis – Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio minėjimas. Kunigų ir vienuolių diena (Merkinės dekanato diena).
Rugpjūčio 21 d., ketvirtadienis – Žemdirbių ir bendruomenių diena (Birštono dekanato diena).
Rugpjūčio 22 d., penktadienis  – ŠVČ. M. MARIJOS KARALIENĖS MINĖJIMAS; Gyvojo rožinio ir kitų maldos grupių diena (Elektrėnų dekanato diena).
Pamaldų laikas:
Šv. Mišios – 10, 12 ir 18 val.
Švč. Sakramento adoracija nuo 11.20 iki 11.50 val.
Rožinio malda – 9.30 ir 17.30 val.
Išpažinčių klausoma nuo 9 iki 19 val.
Atlaidų tvarkaraštyje galimi pakeitimai ir papildymai
Kviečiame kuo gausiau dalyvauti ir visiems drauge maldos vienybėje išgyventi tikėjimo bendrystę ir padėkoti Dievui už visas jo teikiamas malones.
Atlaidų dienomis Pivašiūnų bažnyčioje tikintieji, išpildę būtinas sąlygas, pamaldžiai dalyvaudami pamaldose, gauna visuotinius atlaidus. Atlaidams gauti lankant šią šventovę reikia:
– būti malonės stovyje arba atlikti išpažintį,
– dalyvaujant Šv. Mišiose priimti Šv. Komuniją,
– pasimelsti Šv. Tėvo intencija,
– sužadinti pasiryžimą vengti kiekvienos, net lengvos nuodėmės.
(plg. Paenitentiaria Apostolica, Prot. Nr. 67/07/I)

Mons. Vincas Baublys , Pivašiūnų parapijos klebonas, tel. (315) 29344, mob. tel. 8 699 12696


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *