Tai tik pradžia, mūsų dar laukia dideli darbai!

Parašyta: 2013-11-08 | Kategorija: Bažnyčia, Kultūra, Naujienos |
IMG_0904

Kryžiaus pašventinimo iškilmių dalyviai. Juozo Vercinkevičiaus nuotr.

Mirusiųjų paminėjimo dienai Jungtinės kaimų bendruomenės „Bražuoliečiai“ jaunimo bendraminčių klubo „Svajokliai“ nariai suorganizavo Vėlinių žygį. Jaunimas susirinko Bražuolės pilkapyne, uždegė žvakučių liepsneles piliakalnyje ir ant apleistų kapų Bražuolės kapinaitėse, kad jų ugnelė sušildytų atmintį kadaise gyvenusių, mylėjusių, dirbusių mūsų protėvių.

Pagerbėme tuos, kurie rado Bražuolės pilkapiuose amžinojo poilsio vietą tolimoje senovėje, nes būtent šiuose pilkapiuose palaidota daug gražių svajonių, kilniausių sumanymų, didžiausių pasiryžimų. Greta gyvenimo vargų iškankinto senelio ilsisi neužbaigęs savo darbų jaunuolis, nepatyręs gyvenimo džiaugsmo vaikelis. Kiekvienas žemės kauburėlis nekart ašaromis laistytas, o medžių lapai virpa nuo sunkių atodūsių…

Jungtinės kaimų bendruomenės „Bražuoliečiai“ jaunimo bendraminčių klubo „Svajokliai“ nariai patys ieškojo informacijos apie Bražuolės kaimą ir sužinojo, kad Bražuolės gamtos turtai ir kraštovaizdžio įvairovė, savitos jos formos sudarė palankias sąlygas žmonėms čia įsikurti I tūkst. prieš Kr. – XIV a. natūralioje, sunkiai prieinamoje teritorijoje. Ten buvo įsikūrusi ir medinė Bražuolės pilis. Nuo XIII a. iki XIV a. ji buvo viena didžiausių ir stambiausių žemės centrų, kuriame rezidavo didysis Lietuvos kunigaikštis, o nuo 1386 m. Lietuvos ir Lenkijos karalius Jogaila. Istorijos šaltiniuose minima, kad šioje pilyje 1382 m. liepos 6 d. Jogaila ir Kryžiuočių ordinas pasirašė trumpalaikę sutartį, pavadintą Bražuolės sutartimi, pagal kurią abi susitarusios šalys pasižadėjo iki 1382 m. rugsėjo 8 d. nepuldinėti viena kitos sričių.

Bražuolės pilkapynas yra 200 m. į šiaurę nuo Bražuolės piliakalnio. Išlikę du apardyti pilkapiai, nes 1953 metais ant piliakalnio yra stovėjusi valstiečio sodyba ir aikštelė buvo ariama. Pilkapiuose iškastos duobės, kyšo stambių akmenų viršūnės. Į pietryčius nuo piliakalnio yra rastos senovės gyvenvietės liekanos. Ši teritorija mažai tiriama, mums teko ilgai ieškoti istorijos šaltinių tam, kad galėtume daugiau sužinoti apie savo gimtojo krašto praeitį. Tyrinėtoja V. Kiaugaitė 1999 m. ištyrė du suardytus pilkapius. 1950 m. archeologas A. Tautavičius aptiko vieno pilkapio liekanas, bet išsamiai šią vietovę taip niekas daugiau ir netyrė. Archeologai spėja, kad aplink didingą Bražuolės piliakalnį gausu laidojimo paminklų, kadangi Bražuolės piliakalnyje ir jo apylinkėse nuolatos gyventa jau nuo I tūkst. pr. Kr.

Senoliai pasakoja, kad toje vietoje, kur dabar yra pagrindinio kelio ruožas, privažiuojant prie Bražuolės kaimo iš Trakų, anksčiau buvo senos kapinės. Jie tvirtina, kad todėl iki dabar šioje kelio atkarpoje vyksta daug nelaimių, žūsta žmonės, nes kelias sunaikino kapus, o vėlės pyksta.

Bražuolės piliakalnis – tai protėvių palikimas, išreiškiantis tautos dvasios ir krašto tapatybę, mūsų atmintis ir išmintis, todėl mes, šių turtų paveldėtojai, turime būti atsakingi už šio paveldo įprasminimą, privalome išsaugoti jį ateities kartoms. Tikimės, kad įžiebtos žvakelių liepsnelės pilkapyne ne tik sušildys mirusiųjų vėles, bet ir uždegs visuomenės sąmoningumą, pilietiškumą, nes be visuomenės paramos, valstybės institucijos nepajėgia užtikrinti kultūrinio paveldo vertybių apsaugos ir priežiūros.

Pasistatę „vėlių vartelius“, uždegę žvakutes, prisiminę senolius, susibūrėme Bražuolės kaimo kapinaitėse, kur buvo šventinamas naujasis kryžius (finansavimas gautas pagal vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programos lėšų vietos bendruomenių sprendimams įgyvendinti Trakų rajono savivaldybėje projektą).

Vykdant šį projektą pagalvojome, tikrai apmaudu ir gaila, kad daugelis rajono paveldo objektų apiplėšti metalo rinkėjų, pavogtos metalinės paminklinės lentos, nedorėlių, vandalų darkomi archeologijos objektai, griūva neprižiūrimi vertingi pastatai, per mažai prižiūrimos ir tvarkomos senosios kapinės. Dėl sąmoningumo, pilietiškumo stokos ar siekiant asmeninės naudos naikinami senoliai medžiai, šventkalniai, niekinami senkapiai, skaldomi pėduotieji akmenys, sausinami šaltiniai, plečiant miestus, tiesinant upes ir kelius, istorinis šalies kraštovaizdis nyksta. Turime susitelkti, kad patys išsaugotumėme augančiam jaunimui tai, ką globojo ir puoselėjo mūsų senoliai, o, kad tai galime padaryti ir kokie galime būti vieningi, įrodė naujojo kryžiaus pastatymas.

Kryžiaus, kuris nuo šiol stovės Bražuolės kapinaitėse autorius Algirdas Judickas. Tai nuostabus tautodailininkas, tapytojas, medžio drožėjas. Menininkas, kuris daro kryžius, antkapinius paminklus, kuria skulptūrinius horeljefus, drožia skulptūrėles. Jo darbai jau džiugina ne vieno miesto, kaimo ar miestelio žmones. Labai džiaugiamės ir dėkojame, kad šio menininko nuostabus kūrinys papuošė ir Bražuolės kaimo kapinaites, į kurias lapkričio 3 d. susirinkę Bražuolės kaimo žmonės santūriai, bet su viltimi stebėjo ir vienas kitam tyliai šnabždėjo, kad tuo pradėti darbai gal nesibaigs, nes dar daug norėtųsi padaryti, kad Bražuolės kaimas būtų tvarkingesnis, patrauklesnis tiek turistams, tiek ir patiems gyventojams.

Bendrai maldai visus sutelkė ir kryžių pašventino vikaras-kunigas Rimas Kalmatavičius. Būtent maldos akimirką supratome, kokie mes galime būti vieningi ir padaryti tikrai daug, kai susitelkiame, kai esame ne tiesiog Jungtinė kaimų bendruomenė „Bražuoliečiai“, o viena didelė Šeima, kuri turi bendrus siekius, tikslus, o svarbiausia – vienybę.

Už pagalbą ir paramą dėkojame Trakų rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos Seimo narei Dangutei Mikutienei, Trakų rajono seniūnui Kęstučiui Vilkauskui, Bražuolės seniūnaitijos seniūnaičiui Aleksandrui Plotnikovui, kryžiaus autoriui Algirdui Judickui, UAB „Erita“ vadovui Linui Kairiui, kuris vykdė kryžiaus parvežimo, pastatymo darbus, Jungtinės kaimų bendruomenės „Bražuoliečiai“ valdybos narėms: Renatai Urbanavičienei, Kristinai Slavinskienei, Irenai Eikšto ir Bražuolės jaunimo bendraminčių klubui „Svajokliai“.

Informaciniams rėmėjams: Trakų rajono laikraščiui „Trakų žemė“, informaciniam internetiniam portalui www.trakietis.lt. ir visiems prisidėjusiems prie šio tauraus darbo Jungtinės kaimų bendruomenės „Bražuoliečiai“ nariams ir Bražuolės kaimo gyventojams.

Tai tik pradžia, mūsų dar laukia dideli darbai…!

 

Virginija VAINAUSKAITĖ,

Jungtinės kaimų bendruomenės „Bražuoliečiai“ pirmininkė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *