Tęskime tai, ką pradėjome, ir tegul Tautiška giesmė skamba aplink pasaulį!

Parašyta: 2014-07-04 | Kategorija: Skelbimai |

liepos 6 trakai copyLiepos 6 dieną, lygiai devintą valandą vakaro, lietuviai visame pasaulyje gieda „Tautišką giesmę“. Esame vienintelė tauta, kurios himnas vieną dieną metuose apskrieja Žemės rutulį.

Idėja visiems kartu vienu metu giedoti savo šalies himną gimė prieš penkerius metus. Tada garsiai ir išdidžiai pasakėme: Lietuvos vardui – tūkstantis metų. Toks Lietuvos himno giedojimas – tai laisvės gestas,  įgavęs didelę prasmę. Himnas giedamas po vieną neskamba. Skamba plačiai, giliai ir garsiai, kai mūsų daug. Liepos 6 d., lygiai 21 val., kur bebūtum, ką bedarytum, giedok „Tautišką giesmę“! Pagarsink Lietuvą!

Kviečiame prisijungti kiekvieną – suburkime savo bendruomenę, šeimą, giminę, draugus ar miesto gyventojus ir giedokime. Giedokime drauge su viso pasaulio lietuviais. Tegul visi pamato, kad esame kartu.

Lie­pos 6-oji – pirmą kartą skel­bia­ma Tau­ti­nio kos­tiu­mo die­na. Tikėtina, kad tai dar vienos  gražios tradicijos pradžia. Lietuvių tautinis kostiumas – iškilmingas ir universalus, jį vilkėti galima įvairiomis aplinkybėmis, o giedant Lietuvos himną – jis tobulas!

,,Kos­tiu­mą no­ri­me nu­kel­ti nuo sce­nos ir grą­žin­ti į gy­ve­ni­mą. Kvie­si­me vi­sus tą die­ną į gat­ves iš­ei­ti pa­si­puo­šus tau­ti­niu kos­tiu­mu. Siek­si­me tau­ti­nį kos­tiu­mą dar la­biau po­pu­lia­rin­ti. Kas ne­drįs reng­tis to­kiais rūbais,  ga­li­ pa­si­rink­ti vien at­ski­ras de­ta­les, tar­kime, iš aus­ti­nio, tau­ti­niais raš­tais puo­što au­di­nio pa­siū­tas var­li­kes, kak­la­raiš­čius, ša­li­kė­lius,  siu­vi­nė­tus krep­še­lius, sa­vo­tiš­kus liau­diš­kus ran­ki­nu­kus,  rie­ši­nes, mo­bi­li­nes (mobiliųjų telefonų laikykles). La­bai gra­žu, kai į šiuo­lai­ki­nę ap­ran­gą at­ei­na tau­ti­nės de­ta­lės, ak­se­sua­rai.“

Minėdami Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną, džiaugdamiesi Dainų švente, raginame liepos 6-ąją pasipuošti tautiniu kostiumu ar jo detale ir drauge su  lietuviais visame pasaulyje kartu giedoti šalies himną.

 

Parengė Vilija BABARSKIENĖ,

Laikinoji Trakų kultūros rūmų direktorė

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *