Tėvai užsienyje, o kur vaikas?

Parašyta: 2016-03-04 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Kas ir kaip turėtų pasirūpinti vaiku, kurio abu tėvai arba vienintelis iš turimų tėvų laikinai išvyksta dirbti  į užsienio valstybę?  Nekyla problemų, kai  į užsienio valstybę išvyksta vienas iš tėvų, o kitas iš tėvų lieka auginti vaiką, rūpinasi juo, gina ir atstovauja jo interesams, vaikas ir toliau gyvena jam įprastoje aplinkoje.

Tačiau, kai į užsienio valstybę išvyksta abu tėvai arba vienintelis iš turimų tėvų (vienas iš tėvų miręs arba tas tėvas, su kuriuo vaikas gyvena daugiausia, ar su kuriuo teismo sprendimu yra nustatyta vaiko gyvenamoji vieta), tėvams reikia nuspręsti, kokiam fiziniam asmeniui bus patikėta laikina vaiko priežiūra. Dažniausiai vaikai paliekami senelių, pilnamečių brolių ir seserų, dėdžių ir tetų, t. y. artimųjų giminaičių, priežiūrai.Tačiau teisiškai neįformintas toks tėvų sprendimas neturi jokios teisinės galios, t.y. kilus būtinybei, artimieji, kurių priežiūrai paliktas vaikas, negali atstovauti vaiko interesams nei mokykloje, nei gydymo įstaigoje.

Siekiant užtikrinti vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą, kurių tėvai ar vienintelis iš turimų tėvų, planuoja išvykti į užsienio valstybę, o vaikas lieka Lietuvoje, teisės aktai numato galimybę nustatyti vaikui laikinąją globą tėvų prašymu.Todėl tėvai prieš 30 kalendorinių dienų iki išvykimo į užsienio valstybę turi kreiptis į Vaiko teisių apsaugos skyrių su prašymu vaikui nustatyti laikinąją globą tėvų prašymu. Prie prašymo pateikiama: vaiko gimimo liudijimo kopija, tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos; siūlomo fizinio asmens sveikatos pažymėjimas (forma Nr.046a), kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai. Vaiko teisių apsaugos skyrius, gavęs šiuos dokumentus, teisės aktų nustatyta tvarka, gauna pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos dėl siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką ir jo sutuoktinio(-ės) teistumo, o iš teritorinės policijos įstaigos pažymą apie administracinius teisės pažeidimus; ištiria siūlomo fizinio asmens buities ir gyvenimo sąlygas ir surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą. Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu vaikui nustatoma laikinoji globa  tėvų prašymu. Šiuo atveju neskiriama vaiko globos išmoka. Išlaikymą vaikui turi teikti tėvai arba vienintelis iš turimų tėvų.

Kilus klausimams, kam ir kaip palikti vaiką Lietuvoje norint išvykti laikinai į užsienį, kreipkitės į Vaiko teisių apsaugos skyrių, Vytauto g. 33, Trakuose, arba skambinkite tel. (8 528) 58 318

Trakų rajono savivaldybės administracijos Vaiko apsaugos skyriaus informacija


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *