Trakų krašto vietos veiklos grupė

Parašyta: 2018-01-05 | Kategorija: Naujienos, Projektai, Seniūnijos |

„Trakų žemės“ pokalbis su Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininke ALVYDA KAZAKEVIČIŪTE-STANIUNAITIENE.

2015–2023 m. vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimo komanda: (iš kairės) Viktorija Narkevičienė, VPS administratorė, Karolis Mikučionis, VPS atstovas viešiesiems ryšiams, Lilija Petrovskaja, VPS finansininkė, Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė, VPS vadovė

Pirmiausia norėtume išgirsti, kas yra Vietos veiklos grupė (VVG) ir kada ji atsirado Trakų rajone?
Vietos veiklos grupės (toliau – VVG) yra viešieji juridiniai asmenys ir steigėsi visose Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse prieš kelis dešimtmečius, kai buvo pradėta įgyvendinti programa „Leader“, skatinanti kaimo gyventojus aktyviai dalyvauti kaimo plėtros procesuose. Lietuvoje VVG buvo pradėtos kurti nuo 2004 metų. Mūsų VVG yra viena iš 49 kaimiškųjų, esančių Lietuvoje. Nuo 2014-ųjų pradėjo steigtis ir miestų VVG.
Trakų krašto VVG oficialiai įregistruota 2007 m. birželio 8 d., nors jos veikla prasidėjo nuo 2004 m. 2007 m. sausio 20 d. Jadvyga Dzencevičienė, Alvyda Kazakevičiūtė, Edita Rudelienė ir Julija Seliava pasirašė steigimo sutartį. VVG steigti kaip juridinį vienetą paskatino jau anksčiau Lietuvoje įsisteigusių vietos veiklos grupių pasiekti rezultatai, kitų ES valstybių gerieji pavyzdžiai pagal Kaimo plėtros programos priemonę „Leader“ ir vis didėjančios galimybės patiems dalyvauti įvairiose ES programose.

Kas sudaro Trakų krašto VVG grupę, jos struktūrą?
VVG yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, jungianti tris sektorius: nevyriausybinį, verslo ir savivaldos. VVG nariai – tai bendraminčiai savanoriai asmenys ar organizacijų atstovai, siekiantys gerinti gyvenimo kokybę kaime. Šiuo metu mūsų organizacijoje yra 38 nariai: 1 savivaldos, 19 NVO, 12 verslo ir 7 fiziniai asmenys. Fiziniai asmenys į valdybą, pagal Įstatus, negali būti renkami.  Siekiant gauti paramą, VVG valdyba turėjo atitikti ES teisės aktų keliamus reikalavimus. Kolegialų valdymo organą – valdybą – nuo pat Asociacijos įsteigimo sudaro 17 narių. Valdyba priima sprendimus ir dėl vietos projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (toliau – KPP) priemonę „Leader“. 2015–2018 m. kadencijos valdyba buvo išrinkta 2015 m. birželio 11 d. visuotiniame susirinkime. Jos sudėtį sudaro 47,06 proc. pilietinės visuomenės atstovų, 29,41 proc. – verslo ir 23,53 proc. – vietos valdžios. Valdyboje išlaikyta lyčių proporcija. Moterys sudaro 52,94 proc. valdybos narių, vyrai – 47,06 proc. Jaunų žmonių (iki 40 metų) valdyboje yra 7, t. y. 41,18 proc. visų valdybos narių. Iš 17 valdybos narių, 15 yra dalyvavę mokymuose apie „Leader“ programą ir yra išklausę mokymo kursus pagal atitinkamus kodus.
Valdybos pirmininkas šiuo metu išrinktas aukštadvarietis Edvardas Makšeckas.
VVG gali priimti darbuotojus projektams administruoti, jeigu juose numatytos administravimo išlaidos. Dažnai NVO sektorius skriaudžiamas, kai nei projektų administravimui, nei viešinimui nebūna skirta išlaidų. Tenka dirbti visuomeniniais pagrindais. Tačiau Vietos plėtros strategijos (toliau – VPS) įgyvendinimui iki 2023 metų yra finansuojami 3 etatai. Taigi šiuo metu dirba 4 žmonės, 2 visu etatu, du po pusę.

2017 m. birželio 8 d. VVG nariai visuotiniame susirinkime, kur ir pasitvirtino renginių planą paminėti asociacijos veiklos 10-metį

Ką konkrečiai 2017 m. veikė Trakų rajono VVG? Kokie buvo atlikti darbai, projektai ir t. t.
Svarbiausias darbas – „Trakų krašto vietos veiklos grupės teritorijos 2015–2023 m. vietos plėtros strategijos“ įgyvendinimas. Visus metus vyko viešinimo renginiai (konferencijos, susitikimai, mokymai, konsultacijos) VVG teritorijos gyventojams apie galimybę gauti paramą verslo pradžiai ir plėtrai, tradicinių renginių organizavimui. Ypač daug dėmesio skirta aiškinimuisi dėl socialinio verslo: organizuoti atskiri susitikimai, mokymai, vykta į kitas vietas gerosios patirties pasisemti. Vietos projektams rengiamos taisyklės ir derinamos su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos, pagal kurias pareiškėjai teiks vietos projektus. Ir šiuo metu paskelbtas kvietimas iki sausio 20 d. teikti „minkštus“ projektus nevyriausybinėms organizacijoms. Organizuoti tradiciniai renginiai. Visa mūsų veikla paviešinta internetinėje svetainėje www.trakuvvg.lt ir socialiniame tinkle „Facebook“.

Baigėsi vieni metai, prasideda kiti. Kokie Jūsų planai 2018-aisiais?
Kaip ir pernai, svarbiausias mūsų darbas „Leader“ programos įgyvendinimas: iki 2023 metų sėkmingai įgyvendinti strategiją ir pasiekti numatytų rezultatų: kartu su kaimo teritorijoje veikiančiais pareiškėjais įgyvendinti 61 vietos projektą, sukurti 28 darbo vietas. Tai šiais metais sieksime įsisavinti mažiausiai 30 proc. gautų paramai lėšų. Bus organizuojami viešinimo renginiai: konferencijos, konsultacijos, susitikimai, mokymai. Vyks projektų vertinimai vietoje, teks VVG valdybai dažnai rinktis.
Pagal tą pačią programą šiais metais planuojame teikti paraišką su Prienų rajono, Alytaus rajono ir Dzūkijos vietos veiklos grupėmis teritorinio projekto įgyvendinimui. Planuojame antrą pusmetį rengti paraišą ir tarptautiniam projektui.
Na, ir tęsime jau tradicijomis tapusias veiklas: savo narių veiklų pažinimas, verslų lankymas VVG teritorijoje, jaunimui stovyklos ir dviejų dienų mokymų vasarą organizavimas, dalyvavimas Kalėdų renginių cikle „Supakuok Kalėdas“. Dalyvaujame ir skelbiamuose konkursuose, akcijose. Vasario pradžioje pasitvirtinsime veiklos planą, kuriam iki sausio pabaigos nariai teikia pasiūlymus.

Kaip VVG bendradarbiauja su Trakų rajono valdžios institucijomis?
Trakų rajono savivaldybė yra VVG narė, kuriai atstovauja 5 asmenys, 4 Savivaldybės tarybos deleguoti atstovai (merė Edita Rudelienė, merės patarėjas Tomas Romaška, administracijos direktoriaus pavaduotoja Karolina Narkevič, Onuškio seniūnijos seniūnė Zita Aniulienė) yra VVG valdybos sudėtyje ir aktyviai dalyvauja visose veiklose. Kitų VVG sektorių nariai patys aktyviai dalyvauja savivaldybės institucijų organizuojamuose viešuose renginiuose, yra kviečiami į komisijų ar darbo grupių sudėtį.

Kokios problemos, sunkumai yra Jūsų darbe?
Aš manau, kad nei sunkumų, nei problemų nėra, jeigu galima priimti vieną ar kitą sprendimą. Juk sena liaudies patarlė byloja, kad „nėra padėties be išeities“.
Jeigu kyla klausimų, ar reikia priimti sprendimą, tuomet kviečiamas visuotinis susirinkimas arba valdyba. Diskutuojama, kol randamas sprendimo būdas arba prieinama bendros išvados, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju. Jeigu būtina, atskirai renkasi savivaldos, NVO, ar Verslo sektorių nariai ir dirba. Jeigu per vieną susitikimą nepriimamas sprendimas, geranoriškai renkamasi tiek kartų, kiek būtina išspręsti kilusiems klausimams. Vieną kartą būna aktyvesni vieni, kitą kartą kiti, tačiau kvorumas visada susirenka. Sugalvotoms veikloms ar iškeltoms idėjoms įgyvendinti sudaromos darbo grupės, ir idėjos ar veiklos iniciatorius tampa grupės vadovu. Tiesiog reikia dirbti, o ne tik norėti dirbti.

Dėkojame už pokalbį.

Kalbėjosi
Jolanta Zakarevičiūtė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *