TRAKŲ KRAŠTO VVG VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINTŲ PAGAL „VIETOS PLĖTROS 2009–2014 M. STRATEGIJĄ“, LANKYMO MARŠRUTAI

Parašyta: 2015-06-29 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Seniūnijos, Trakai |

yt

I MARŠRUTAS

AUKŠTADVARIO SENIŪNIJOS TERITORIJA (Lydintis asmuo strategijos koordinatorė D. Dubauskaitė)

OBJEKTAI: 13

SUSTOJIMAI: 6

NUVAŽIUOTA KM (PRELIMINARIAI): ~ 85 km.

Pietūs Aukštadvaryje, vaikų l.d „Gandriukas“

II MARŠRUTAS

RŪDIŠKIŲ–GRENDAVĖS–ONUŠKIO SENIŪNIJOS TERITORIJA (Lydintis asmuo strategijos specialistė-konsultantė Jadvyga Savickaitė-Mikailienė)

OBJEKTAI: 16

SUSTOJIMAI: 5

NUVAŽIUOTA KM (PRELIMINARIAI): 100 km.

Pietūs Tiltų kaimo bendruomenės namuose

III MARŠRUTAS

SENŲJŲ TRAKŲ–PALUKNIO SENIŪNIJOS TERITORIJA (Lydintis asmuo strategijos vadovė Alvyda Kazakevičiūtė-Staniunaitienė)

OBJEKTAI: 18

SUSTOJIMAI: 6

NUVAŽIUOTA KM (PRELIMINARIAI): 65 km.

Pietūs: Paluknio mokykloje.

Laikas

Maršrutas

Paraiškos registracijos Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Projekto pavadinimas

 

I MARŠRUTAS

 

TRAKŲ–LENTVARIO–AUKŠTADVARIO SENIŪNIJOS TERITORIJA

 

Sustojimai

8.30–9.30

Išvykstame iš Trakų

8.30–9.00

Trakai–Bijūnai (30 min-23 km.)

LEADER-11-TRAKAI-03-004

Trakų r. Bijūnų pagrindinė mokykla

Trakų r. Bijūnų pagrindinės mokyklos pirmo aukšto patalpų remontas siekiant gerinti mokyklos bendruomenės veiklą

1

1

LEADER-11-TRAKAI-03-020

Trakų rajono savivaldybės administracija

Trakų r. Bijūnų pagrindinės mokyklos pastato nuotekų sistemos įrengimas

1

LEADER-12-TRAKAI-04-006

Asociacija Bijūnų bendruomenė

Bijūnų pagrindinės mokyklos pastato (unikalus Nr. 4400-0425-2688) patalpų remontas ir pritaikymas nevyriausybinių organizacijų veiklai

1

9.45–10.15

Bijūnai–Aukštadvaris (16 min – 8 km)

Po Aukštadvarį 10 km.

LEADER-11-TRAKAI-03-010

Aukštadvario Kristaus atsimainymo parapija

Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0930-1399) sutvarkymas ir  pritaikymas visuomenės  poreikiams”

1

2

10.30–11.00

Pietūs 11.00-11.40

LEADER-12-TRAKAI-04-011 LEADER-11-TRAKAI-03-003

Trakų rajono Aukštadvario mokykla – darželis „Gandriukas“

Aukštadvario mokyklos- darželio „Gandriukas“ patalpų remontas siekiant pagerinti mokyklos-daželio bendruomenės veiklą Aukštadvario mokyklos-darželio ,,Gandriukas” vaikų žaidimų aikštelės įrengimas

2

3

12.05–12.35

LEADER-11-TRAKAI-02-002 LEADER-12- TRAKAI-05-004

Aukštadvario bendruomenė

Pastato-mokyklos ( unikalus Nr. 4400-0233-0896) remontas ir patalpų pritaikymas Aukštadvario bendruomenės poreikiams,

Pastato Aukštadvaryje (unikalus Nr.4400-0233-0896) atnaujinimas

2

4

LEADER-11-TRAKAI-03-011

Trakų rajono savivaldybės administracija

Žemės sklypo (unikalus Nr.4400-2133-4834) sutvarkymas ir jo pritaikymas Aukštadvario seniūnijos gyventojų poreikiams

1

12.50–13.20

LEADER-11-TRAKAI-03-017 LEADER-12-TRAKAI-04-016 LEADER-12- TRAKAI-05-003

Aukštadvario žemės ūkio mokykla

Aukštadvario žemės ūkio mokyklos pastato (unikalus Nr. 7996-4017-1011)-aktų salės remontas, siekiant aktyviau tenkinti Aukštadvario mokyklų bei bendruomenių kultūrinius poreikius

Aukštadvario žemės ūkio mokyklos patalpų (unikalus Nr. 7998-3020-1013) remontas ir pritaikymas tradicinių amatų veiklai

Aukštadvario žemės ūkio mokyklos pastato (unikalus Nr. 7996-4017-1011) aktų sales eksploatavimo galimybių gerinimas

3

5

14.00–14.30

Aukštadvaris–Čižiūnai (5 km-5 min.)

LEADER-12-TRAKAI-04-017

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Čižiūnų socialinių paslaugų centras

Čižiūnų socialinių paslaugų centro žemės sklypo (unikalus Nr. 7924-0002-0022) sutvarkymas ir jo pritaikymas bendruomenės sociokultūriniams poreikiams

1

6

14.30–15.00

Čižiūnai (34 km. – 30 min.) – Trakai

13

6

II MARŠRUTAS

RŪDIŠKIŲ–GRENDAVĖS–ONUŠKIO SENIŪNIJOS TERITORIJA

Pravažiuojant 8.45

Išvykstame iš Trakų

8.30

Trakai – Rūdiškės, Rūdiškių sen. (15 km-15 min.)

LEADER-12-TRAKAI-04-014

Trakų rajono savivaldybės administracija

„Patrauklios aplinkos kūrimas sutvarkant Rūdiškių seniūnijos viešąją erdvę“

1

1

9.00–9.30

LEADER-12-TRAKAI-04-004 LEADER-11-TRAKAI-03-001

LEADER-12-TRAKAI-05-002

Trakų r. Rūdiškių vaikų lopšelis-darželis “Pasaka“

Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ veikų žaidimo aikštelės įrengimas

Rūdiškių vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ patalpų remontas siekiant pagerinti darželio bendruomenės veiklą

„Rūdiškių lopšelio-darželio „Pasaka“ patalpų remontas“

2

9.30–10.00

LEADER-11-TRAKAI-03-007 LEADER- 12-TRAKAI-05-005

Trakų r. Rūdiškių gimnazija

Trakų r. Rūdiškių gimnazija

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos krepšinio aikštelės įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Trakų r. Rūdiškių gimnazijos skaityklų remontas ir pritaikymas vietos jaunimo poreikiams

2

10.10–10.40

Rūdiškės, Rūdiškių sen. – Jelščiznos k., Rūdiškių sen. ( 1 km -5 min.)

LEADER-11-TRAKAI-04-012

VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“

Dirbtuvių pastato, unikalus Nr. 7999-3002-0032, rekonstrukcija ir pritaikymas tradicinių amatų plėtrai.

1

2

11.00–12.30

Pietūs 12.30-13.00

Jelščiznos k., Rūdiškių sen. – Tiltų k.Rūdiškių sen. (17 km. – 22 min.)

LEADER-12-TRAKAI-04-013

Asociacija Trakų rajono Tiltų kaimo bendruomenė

Tiltų kultūros namų pastato (unikalus Nr.4400-1808-5817) rekonstravimas, pritaikant jį Tiltų bendruomenės poreikiams

2

3

13.30–14.15

Tiltų k.Rūdiškių sen. – Onuškis, Onuškio sen. (33 km. – 30 min.)

LEADER-11-TRAKAI-03-014 LEADER- 12-TRAKAI-05-008

Trakų r. Onuškio vidurinė mokykla

Onuškio vidurinės mokyklos sporto salės remontas ir pritaikymas jaunimo poreikiams“

Onuškio vidurinės mokyklos patalpų remontas siekiant gerinti mokyklos bendruomenės veiklą

1

4

LEADER-12-TRAKAI-04-003

Trakų r. Onuškio vaikų darželis

Onuškio vaikų darželio teritorijos infrastruktūros sutvarkymas

2

14.30–15.00

LEADER-11-TRAKAI-04-018

VO „Onuškio bendruomenė“

Onuškio parapijos namų pritaikymas bendruomenės poreikiams

1

Nr. LEADER-13-TRAKAI-06-003

Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo parapija

Pastato (unikalus Nr. 7994-0152-6006) nuotekų sistemos ir vandens gręžinio įrengimas

1

15.15–15.45

LEADER-11-TRAKAI-03-018

Viešoji įstaiga Trakų rajono kultūros rūmai

Žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-1997-8864) sutvarkymas ir jo pritaikymas Onuškio seniūnijos gyventojų kultūriniams poreikiams

1

5

LEADER- 12-TRAKAI-05-009

Trakų rajono savivaldybės administracija

Onuškio seniūnijos administracinio pastato vidaus remontas

1

LEADER-12-TRAKAI-04-008

Trakų rajono savivaldybės administracija

Pastato (unikalus Nr. 7998-8026-7016) patalpų remontas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

1

15.45–16.15

Onuškis, Onuškio sen.  – Trakai (30 km.-30 min.)

 

 

 

16

5

III MARŠRUTAS

 

SENŲJŲ TRAKŲ–PALUKNIO SENIŪNIJOS TERITORIJA

Pravažiuojant

Išvykstame iš Trakų 8.30

Trakai – Senieji Trakai (6 km. – 5 min.)

Po Senuosius Trakus  10 km.

Nr. LEADER-13-TRAKAI-06-004

Senųjų Trakų kaimo tėvų bendruomenė

„Vytauto Didžiojo kelio“ koplytstulpių ir jų aplinkos sutvarkymas

1

1

8.45–9.15

LEADER-12-TRAKAI-04-002 LEADER-11-TRAKAI-03-013

Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinė mokykla

Pastato (unikalus Nr.7989-0001-0010) patalpų remontas ir pritaikymas Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos ir Senųjų Trakų bendruomenės poreikiams,

Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos vaikų judriųjų žaidimų aikštelės įrengimas

2

9.30–10.00

LEADER-12-TRAKAI-04-005

Senųjų Trakų Viešpaties Apsireiškimo Švč. M. Marijai ir Šv. Benedikto parapija

Senųjų Trakų bažnyčios aplinkos sutvarkymas

1

2

LEADER-11-TRAKAI-03-016

Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija

Senųjų Trakų kaimo piliavietės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

1

10.10–11.00

LEADER-12-TRAKAI-04-001 LEADER-11-TRAKAI-03-012 Nr. LEADER-13-TRAKAI-06-005

Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelis-darželis“

Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio patalpų remontas siekiant pagerinti darželio bendruomenės veiklą,

Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio žaidimo aikštelių įrengimas,

Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio aplinkos sutvarkymas

3

3

LEADER-12-TRAKAI-04-010 LEADER- 12-TRAKAI-05-006

Trakų rajono Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla

Trakų rajono Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos sporto aikštyno įrengimas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams

Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos sporto salės grindų ir stogo remontas“

2

11.15–12.00

LEADER-11-TRAKAI-03-015

Trakų rajono savivaldybės administracija

Pastato-mokyklos (unikalus Nr. 4400-1233-0679), esančio Senojo Tarpupio kaime, Senųjų Trakų seniūnijoje, remontas ir pritaikymas nevyriausybinių organizacijų poreikiams

1

4

Senieji Trakai – Tarpupis, Senųjų Trakų sen. (10 km. -10 min.)

LEADER-11-TRAKAI-04-015

Trakų rajono savivaldybės administracija

Pastato-mokyklos (Unikalus Nr. 4400-1233-0679), esančio Senojo Tarpupio kaime. Senųjų Trakų seniūnijoje, vandens gręžinio ir nuotekų sistemos įrengimas

1

Pietūs 12.15–13.00

13.00–13.30

LEADER-11-TRAKAI-03-005

Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinė mokykla

Trakų r. Paluknio „Medeinos“ vidurinės mokyklos bibliotekos ir informacinių technologijų kabinetų remontas siekiant gerinti mokyklos bendruomenės veiklą

1

5

LEADER-11-TRAKAI-03-009

Trakų rajono savivaldybės administracija

Trakų rajono Paluknio kaimo sporto aikštelės bei stadiono atnaujinimas ir sukūrimas

1

13.40-14.10

Tarpupis, S. Trakų sen. – Paluknys, Paluknio sen. (10 min. – 10 km.)

LEADER-11-TRAKAI-03-002 Nr. LEADER-13-TRAKAI-06-001

Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Paluknio bibliotekos pastato (unikalus Nr. 7995-0027-6015) fasado remontas

„Paluknio bibliotekos teritorijos sutvarkymas, sukūrimas, kultūrinio kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir atnaujinimas“

2

6

14.20-14.50

LEADER-11-TRAKAI-03-008 LEADER-11-TRAKAI-04-020

Trakų r. Paluknio vaikų darželis-lopšelis

,,Paluknio vaikų lopšelio-darželio vaikų žaidimų aikštelės įrengimas“

Paluknio vaikų lopšelio-darželio pastato (Unikalus Nr. 4400-1139-4451) patalpų remontas

2

15.00 – 15.30

Paluknys, Paluknio sen. –  Trakai ( 30 km. -23 min.)

18

6

Informacijos sklaida yra efektyvus būdas skatinti žmones būti veikliems visuomenėje. Gryna, tikra patirtis lengviau įtikina žmones.

Kviečiame registruotis.

Strategijos koordinatorė Dominyka Dubauskaitė, tel. +37069827197

 

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *