Trakų poliklinikos pacientai ilgai laukę dar palauks

Parašyta: 2015-11-09 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Žemiau spausdiname redakcijoje gautą mūsų skaitytojos laišką ir susirašinėjimą su Trakų rajono institucijomis. Gavusi šį laišką redakcija jo nuorašą nusiuntė Trakų rajono savivaldybei. Nuo to viskas ir prasidėjo. Esame gavę tokių institucijų atsakymus: Všį Pirminės sveikatos priežiūros centras, vyr. gydytoja Tamara Avsiukevič; Trakų r. savivaldybė, gydytoja (vyr. specialistė) Virginija Liepinytė-Medeikė. Ką jie mums atsakė, Jūs galite čia perskaityti.

 

Laiškas redakcijai

Kiekvieną darbo dienos rytą jau nuo 5.30 prie Trakų poliklinikos spiečiasi pacientų pulkas. Daugiausiai laukiančiųjų tikisi patekti pas odontologą. Tačiau ir talonėliai pas kitus gydytojus yra pasiskirstomi nuo anksčiausiai atėjusiojo. Šiandien pas odontologą norėjo patekti daugiau kaip 10 pacientų. Tačiau esant tik 6 talonėliams net registratūros darbuotojos supranta situacijos absurdiškumą, bet tai ne jų jėgoms ką nors pakeisti. Dalis pacientų anksti kėlęsi vis tiek privalo grįžti namo taip ir nepatekę pas gydytoją. Rugpjūtis sunkus dar ir dėl to, kad visiems vaikams prieš mokyklą būtina medicininė patikra, į kurią įeina odontologo konsultacija.
Tarp laukiančiųjų optimizmo nedaug, daug skundų.
Vieną kartą gavus talonėlį ir tęsiantis ligos gydimui, sekantis apsilankymas pas gydytoją reikalauja vėl iš pat ryto, dar neatsidarius poliklinikai, jau laukti talonėlio, nes gydytojai nepaskiria ligoniui sekančio susitikimo, o palieka jį likimo valiai gauti talonėlį savo jėgomis.
Yra daug nepatenkintų pacientų, kurių skundus privalo išklausyti registratūros darbuotojos. Tik ne jų jėgoms ką nors pakeisti.
Ta pati situacija ir vaikų registratūroje, nors darbuotojai stengiasi būti sąžiningi, bet ne jų kaltė, kad sistema neleidžia užsiregistruoti pas odontologą slenkančiam laikui. Profilaktinė patikra galima tik tą pačią dieną, atėjus iš pat ryto ir atstovėjus eilę gauti talonėlį. Kodėl nėra išankstinės registracijos?
Kaime gyvenančiam žmogui, atvažiavus iš pat ryto, negavus talonėlio tenka grįžti namo tam, kad kitą dieną vėl mėginti laimę iš naujo.
Nė vienoje kitoje poliklinikoje negirdėjau tokios tvarkos. O iš patirties žinau keliolika atvejų, kai žmonės iš Trakų poliklinikos persirašo į Vilnių, pavyzdžiui, į Karoliniškių polikliniką.
Labai prašau atsižvelgti į esamą situaciją ir atlikti reikiamus pakeitimus.
Pagarbiai
Ramunė VINIKAITĖ,
Jovariškių k., Trakų r.
2015-08-18

Reta akimirka, kai registratūroje yra tik keli lankytojai, nes visi talonai pas visus gydytojus jau seniai išdalyti

Reta akimirka, kai registratūroje yra tik keli lankytojai, nes visi talonai pas visus gydytojus jau seniai išdalyti

 

Dėl VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centro darbo

Trakų poliklinikos laiptus mina tūkstančiai pacientų

Trakų poliklinikos laiptus mina tūkstančiai pacientų

Odontologinės pagalbos poreikis yra daug didesnis nei specialistų santykis su prirašytų gyventojų skaičiumi:
VšĮ Trakų PSPC prirašytų gyventojų skaičius 13 115 , gydytojo odontologo, dirbančio vienu etatu aptarnaujamo gyventojų skaičiaus normatyvas 4500 gyventojų. Įstaigai priklauso 2,9 etato gydytojų odontologų.
Vienas gydytojas odontologas pagal vieno etato normatyvus, per dieną turėtų priimti 14 pacientų (gydytojas odontologas per darbo valandą turi priimti 2 pacientus) Dėl didelio odontologinių paslaugų poreikio, vienam gydytojui odontologui tenka 18-20 pacientų per dieną.
Planine tvarka atvykusių pacientų poreikius patenkinti tą pačią dieną, ne visada turime galimybę.
Odontologinių paslaugų prieinamumas ribotas dėl patvirtintų normatyvų, o ne dėl įstaigos vidinės struktūros ar administravimo trūkumų.
2015 m. rugsėjo mėnesį, atlikti organizaciniai pakeitimai pacientų registravimosi patogumui. Nepavykus užsiregistruoti internetu, ar negavus talono vizitui atvykus į įstaigą, medicinos registratūros darbuotojai, pasiūlys pacientui artimiausią datą ir laiką, įrašymui į apsilankymų pas gydytoją odontologą sąrašą.
Iškilus klausimams, ar operatyvaus sprendimo būtinumui, pacientus prašome kreiptis į įstaigos vadovą ar jį pavaduojantį asmenį.

Tamara AVSIUKEVIČ,
Vyriausioji gydytoja

Trakų r. sav. gydytojos Virginijos Liepinytės-Medeikės atsakymas redakcijai

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (Žin., 2011-07-16, Nr. 89-4286) 8 punktu, vienam gydytojui odontologui taikomas 4500 aptarnaujamų gyventojų skaičiaus normatyvas ir maksimalus aptarnaujamų gyventojų skaičius.
2015 m spalio 27 d. duomenimis, VšĮ Trakų pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Trakų PSPC) buvo prisirašę 13104 gyventojai. Vadovaujantis aukščiau minėtu Sveikatos apsaugos ministro įsakymu, įstaigai pagal prisirašiusių gyventojų skaičių priklauso 2,9 etato, o gydytojai odontologai VšĮ Trakų PSPC dirba 3,25 etatu. Nuo 2015 m. lapkričio 2 d. VšĮ Trakų PSPC, pradėjus dirbti dar vienam gydytojui odontologui, bus dirbama 3,5 etatu (1 gydytojui teks 3745 pacientai).
Gydytojas odontologas pagal vieno etato normatyvus per dieną turėtų priimti 14 pacientų (per vieną darbo valandą turi priimti du pacientus). Dėl didelio odontologinių paslaugų poreikio, visi gydytojai įstaigoje dirba maksimaliu krūviu – vienam gydytojui odontologui tenka 18-20 pacientų per dieną. Poreikis odontologinei pagalbai yra labai didelis ir skiriamų etatų nepakanka, todėl tikimasi, kad įdarbinus dar vieną gydytoją odontologą, pacientai pas gydytojus pateks greičiau.
Atkreipiame dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti aptarnaujamų pacientų skaičiaus normatyvai neatitinka realaus odontologinių paslaugų poreikio ir tai ypač pastebima registruojant pas gydytojus odontologus.
VšĮ Trakų PSPC yra patvirtinta odontologinių pacientų registravimo tvarka (2014-10-10, Nr.54). Pagal šią tvarką talonai pas gydytojus odontologus išduodami:
45 proc. talonų skirta planine tvarka, tą pačią dieną, pacientams atvykusiems į gydymo įstaigą ar skambinusiems telefonu į registratūrą;
23 proc. – iš anksto pas gydytoją užsiregistravus telefonu, internetu ar atvykus į gydymo įstaigą;
30 proc. – gydytojai odontologai paskiria pakartotinį laiką pacientui dėl to paties epizodo, tęsiant pradėtą gydymą (talonas išduodamas gydytojo odontologo kabinete).
Papildomi talonai skiriami profilaktiniam vaikų dantų patikrinimui lankantiems mokyklą ar ikimokyklinę įstaigą; po vieną taloną per dieną skiriama 6-14 m. vaikų dantų silantavimui ir būtinajai pagalbai, esant intensyviam skausmui. Taip pat gydytojai odontologai, esant reikalui, konsultuoja hospitalizuotus ligonius.
Pacientų patogumui, 2015 m. rugsėjo mėn. įstaigoje buvo atlikti registracijos pas gydytojus odontologus organizaciniai pakeitimai. Įvertinus tai, kad pacientai dažniau renkasi registraciją telefonu ar atvykus į gydymo įstaigą, daugiau talonų skirta šiuo būdu besiregistruojantiems nei internetinei registracijai. Pastebėta, kad paskelbus registraciją internetu pas gydytojus odontologus visi laisvi talonai išsidalijami greičiau nei per pusę valandos. Nepavykus pas gydytoją odontologą užsiregistruoti internetu ar planine tvarka į gydymo įstaigą atvykusiam ir talono vizitui pas gydytoją negavusiam pacientui, medicinos registratūros darbuotojai pasiūlys artimiausią datą ir laiką, įsirašymui į apsilankymų pas gydytoją odontologą sąrašą.
Pacientų srautai pas gydytojus odontologus VšĮ Trakų PSPC dideli visus metus, tačiau ypač išauga vasaros pabaigoje ir rugsėjo mėn. pradžioje, kai į gydytojus specialistus, tame tarpe ir odontologus, tėvai kreipiasi dėl vaikų profilaktinių patikrinimų. VšĮ Trakų PSPC darbuotojai, pagal galimybes, kviečia tėvus su vaikais profilaktiniams patikrinimams pas gydytojus odontologus atvykti ankščiau, o ne prieš prasidedant naujiems mokslo metams.
Vilniaus teritorinės ligonių kasos internetiniame puslapyje http://www.vilniaustlk.lt/, skiltyje Pacientų eilės APSĮ pateikiama informacija gyventojams apie laukimo eiles pas gydytojus pagal asmens sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus duomenis. Šiandien VšĮ Trakų PSPC trumpiausia laukimo trukmė dienomis pas gydytoją odontologą yra 6-14 dienų. Ta pati problema egzistuoja daugelyje valstybinių ir privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų: norint patekti pas gydytojus odontologus tenka registruotis iš anksto ir laukti eilėje ne vieną dieną.

 

Virginija  LIEPINYTĖ-MEDEIKĖ

 

 

Nuo redakcijos

 

Skaitytojai gali patys pasidaryti išvadas apie mūsų valdininkų dėmesį rajono gyventojų sveikatai. Visos rajono politinės partijos rinkimuose į vietos savivaldą žada gerinti sveikatos apsaugą, tačiau rinkimams pasibaigus, atsakymai yra tokie, kokius Jūs matome ir galite perskaityti. Nieko naujo. Nes „ta pati problema egzistuoja daugelyje valstybinių ir privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų: norint patekti pas gydytojus odontologus tenka registruotis iš anksto ir laukti eilėje ne vieną dieną“. Valdininkai net nesiteikia ką nors daryti, kad pagerėtų rajono gyventojų sveikatos apsaugos būklė, kad sumažėtų eilės. Rajone visų dalykų tvarkytoja yra rajono taryba. Išrinkti tarybos nariai ne šiaip sau trina kėdes savivaldybės apvalioje salėje, bet gauna atlyginimą, tačiau, matyt, per mažą, nes gyventojų interesai jiems mažai rūpi arba iš vis nerūpi.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *