Trakų rajono savivaldybės abiturientų brandos egzaminų rezultatai

Parašyta: 2016-07-14 | Kategorija: Aukštadvaris, Dusmenys, Lentvaris, Naujienos, Onuškis, Paluknys, Rūdiškės, Senieji Trakai, Tiltai, Trakai |

  gimnaziBaigėsi 2016 metų valstybinio ir mokyklinių brandos egzaminų pagrindinė ir pakartotinė sesijos. Šiais metais Trakų rajono mokyklas baigė 424 abiturientai (2015 m. – 456). Jie pasirinko ir laikė 242 mokyklinius ir 777 valstybinius brandos egzaminus. Pirmieji pagrindinės sesijos paskelbti užsienio (anglų, rusų, vokiečių) kalbų valstybinių ir lietuvių kalbos ir literatūros, gimtųjų (lenkų, rusų) kalbų, technologijų, menų mokyklinių brandos egzaminų rezultatai birželio mėnesį.Vėliau liepos 4 d. paskelbti lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, fizikos ir geografijos, liepos 8 d. – visų kitų: istorijos, chemijos, biologijos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų rezultatai.

Išanalizavus rezultatus pastebėta, kad savivaldybės abiturientams geriausiai sekėsi laikyti užsienio anglų ir rusų kalbų valstybinius brandos egzaminus, nes keturių savivaldybės mokyklų mokinių darbai įvertinti 100 balų. Neišlaikė egzaminų šeši mokiniai. Anglų kalbos valstybinio brandos egzamino 100 balų gavo 3 abiturientai 3 mokyklų: Neringa Mackevičiūtė, Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos (mokytoja Neringa Šakinienė), Rokas Jankauskas, Rūdiškių gimnazijos (mokytoja Loreta Kumparskienė) ir Diana Kalvaitytė, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos (mokytoja Irina Knelsienė). Rusų (užsienio) kalbos valstybinio brandos egzamino 100 balų įvertintas Dorotos Oleškevič, Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos dvyliktokės, darbas (mokytoja Janina Kazarina).

Savivaldybės mokinių didesnis procentas nei šalies išlaikė anglų ir rusų kalbų valstybinius brandos egzaminus pagrindiniu (36–85 balais) bei aukštesniuoju lygiu (86–100 balų). Geriausiai anglų kalbos brandos egzaminą išlaikė Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos abiturientai, kurių laikė 87 procentai, tik 1 neišlaikė egzamino (1,49%) ir 18 (26,86%) išlaikė 86–100 balais. Rusų (užsienio) kalbos valstybinį brandos egzaminą geriausiai išlaikė Rūdiškių, Lentvario Henriko Senkevičiaus, Trakų gimnazijų abiturientai, kurie visi išlaikė ir kurių 30 ir daugiau procentų pasiekė aukštesnįjį lygį.

Trakų rajono savivaldybės abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatai pagal dalykus (16–35 balai – patenkinamas lygis, 36–85 balai –pagrindinis lygis, 86 –100 balų aukštesnysis lygis):

Dalykas Kand. sk. Neišlaikė Nevertinti 16–35 b. 36–85 b. 86–99 b. 100 b.
Lietuvių kalba ir literatūra (Lietuvos) 18834 1884
10%
1
0.01%
8175
43.41%
6732
35.74%
1880
9.98%
162
0.86%
Lietuvių kalba ir literatūra (Trakų rajono) 180 20
11.11%
0 81
45%
62
34.44%
17
9.44%
0
 

Anglų kalba (Lietuvos)

20086 401
2%
4
0.02%
4265
21.23%
10619
52.87%
3981
19.82%
777
3.87%
Anglų kalba (Trakų rajono) 165 5
3.03%
0 28
16.97%
101
61.21%
28
16.97%
3
1.82%
Rusų (užsienio) kalba (Lietuvos) 1532 8
0.52%
0 72
4.7%
681
44.45%
606
39.56%
159
10.38%
Rusų (užsienio) kalba (Trakų rajono) 52 1
1.92%
0 6
11.54%
29
55.77%
15
28.85%
1
1.92%
Matematika (Lietuvos) 17337 1825
10.53%
0 8044
46.4%
5953
34.34%
1134
6.54%
381
2.2%
Matematika (Trakų rajono) 138 18
13.04%
0 72
52.17%
44
31.88%
4
2.9%
0
Fizika (Lietuvos) 2634 46
1.75%
0 755
28.66%
1492
56.64%
284
10.78%
57
2.16%
Fizika (Trakų rajono) 10 0 0 4
40%
6
60%
0 0
Geografija (Lietuvos) 4211 54
1.28%
0 1509
35.83%
2501
59.39%
135
3.21%
12
0.28%
Geografija (Trakų rajono) 49 0 0 9
18.37%
39
79.59%
1
2.04%
0
Istorija (Lietuvos) 9934 162
1.63%
0 4664
46.95%
4742
47.74%
359
3.61%
7
0.07%
Istorija (Trakų rajono) 116 0 0 53

45,69

59

50,86%

4

3,45%

0
Chemija (Lietuvos) 1854 27
1.46%
0 342
18.45%
1138
61.38%
326
17.58%
21
1.13%
Chemija (Trakų rajono) 5 0 0 1
20%
4
80%
0 0
Biologija (Lietuvos) 6580 294
4.47%
1
0.02%
2501
38.01%
3157
47.98%
608
9.24%
19
0.29%
Biologija (Trakų rajono) 49 3
6.12%
0 14
28.57%
28
57.14%
4
8.16%
0
Informacinės technologijos (Lietuvos) 2203 144
6.54%
0 699
31.73%
649
29.46%
469
21.29%
242
10.99%
Informacinės technologijos (Trakų rajono) 13 2
15.38%
0 6
46.15%
3
23.08%
2
15.38%
0
Vokiečių kalba (Lietuvos) 93 0 0 16
17.2%
56
60.22%
19
20.43%
2
2.15%
Vokiečių kalba (Trakų rajono) 2 0 0 0 2
100%
0 0

Lyginant Lietuvos ir Trakų rajono abiturientų valstybinių brandos egzaminų rezultatus pažymėtina, kad didžiausias procentas savivaldybės ir šalies abiturientų pasiekė pagrindinį lygį. Aukštesniojo lygio nepasiekė nė vienas savivaldybės mokyklų mokinys, laikęs fizikos, chemijos ir vokiečių kalbos valstybinių brandos egzaminus. Šešių mokomųjų dalykų: lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, rusų kalbos, matematikos, biologijos ir informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminų neišlaikė didesnis savivaldybės mokinių procentas nei šalies. Informacinių technologijų valstybinį brandos egzaminą laikė 6 mokyklų 13 kandidatų, iš jų neišlaikė tik 2. Tačiau tai didžiausia neišlaikiusiųjų egzamino procentinė (15,38%) išraiška mūsų rajone. Daugumos valstybinių brandos egzaminų, išlaikytų savivaldybės mokinių aukštesniuoju lygiu, procentas yra mažesnis už šalies.

Savivaldybės mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino 17 kandidatų (9,44%) darbai įvertinti aukštesniuoju lygiu: Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos 2, Lentvario Motiejaus Šimelionio 3, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 9 ir po 1 Aukštadvario, Onuškio Donato Malinausko, Rūdiškių gimnazijų. Tačiau 45 procentai mokinių išlaikė patenkinamu lygiu ir gavo 16–35 balų įvertinimus. Trakų rajono didesnis procentas mokinių neišlaikė šio egzamino ir 1,4 procento mokinių mažiau pasiekė aukštesnįjį lygį nei šalies. Pažymėtina, kad mokinių, neišlaikiusiųjų ir išlaikiusių patenkinamu lygiu, procentas didesnis nei pasiekusių aukštesnįjį ir pagrindinį lygį. Savivaldybės neišlaikiusiųjų mokinių 11,11 procentą viršijo Paluknio vidurinės mokyklos (33,33%), Lentvario Motiejaus Šimelionio (17,14%), Onuškio Donato Malinausko (14,29%) ir Trakų Vytauto Didžiojo (12,86%) gimnazijų abiturientai. Minėtų gimnazijų mokinių, neišlaikiusių lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino, didesnį procentą galimai įtakojo didesnis abiturientų procentinis pasirinkimas laikyti valstybinį, o ne mokyklinį egzaminą. Valstybinį egzaminą pasirinko ir laikė: Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 64,81%, Onuškio Donato Malinausko 82,4%, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 90,9%, o Lentvario „Versmės“ gimnazijos iš 7 abiturientų nepasirinko nė vienas abiturientas. Trakų suaugusiųjų mokymo centro laikė valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą tik 0,74%, Paluknio vidurinės mokyklos 42,86%, Paluknio „Medeinos“ gimnazijos – 30%, Aukštadvario gimnazijos – 50% mokinių.

Trakų rajono 13,04% mokinių neišlaikė matematikos valstybinio brandos egzamino (iš 138 laikiusiųjų neišlaikė 18). Matematikos valstybinio brandos egzamino tik 4 (2,9 %) mokinių darbai įvertinti 86–99 balais: Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 1, Rūdiškių gimnazijos 2 ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 1. Šalies mokyklų taip pat nedidelis procentas (8,74 %) mokinių išlaikė aukštesniuoju (86–99 balų) lygiu.

Savivaldybės abiturientų, pasirinkusių ir laikiusių vokiečių kalbos, fizikos ir chemijos valstybinius brandos egzaminus, buvo mažai. Nors šiuos egzaminus išlaikė visi mokiniai, tačiau nė vienam nepasisekė pasiekti aukštesniojo lygio.

Istorijos ir geografijos valstybinius brandos egzaminus išlaikė visi mokiniai, tačiau aukštesnįjį lygį pasiekė maža dalis abiturientų. Istorijos 86–99 balus gavo 4 mokiniai: Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijos 1 ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos 3. Geografijos egzaminą sekėsi geriau laikyti Lentvario Motiejaus Šimelionio ir Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijų mokiniams, nes dalis jų gavo 86–99 balų įvertinimus ir per  80 procentų mokinių pasiekė pagrindinį lygį (gavo 36–85 balus).

Pakartotinės sesijos metu savivaldybės mokyklų 43 mokiniai laikė lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinį brandos egzaminą. Jiems suteikta galimybė išlaikyti privalomą egzaminą, kurio nepasisekė išlaikyti pagrindinės sesijos metu. Tačiau šia galimybe pasinaudojo ne visi, nes į pakartotinės sesijos egzaminą neatvyko 6 abiturientai, kurie galimai praras teisę gauti brandos atestatus. Nors mokiniai, dalyvavę egzamine, išlaikė visi, tačiau 10 ir 9 balų įvertinimų negavo nė vienas.

Šių metų brandos egzaminų rezultatai nėra labai džiuginantys. Viešose erdvėse daug diskutuojama ir svarstoma, kodėl mokiniams sunkiai sekėsi spręsti matematines užduotis ar atskleisti suformuluotas lietuvių kalbos ir literatūros temas. Manau, kad bus apie ką pagalvoti, analizuoti ir pamąstyti mums kitais mokslo metais.

Prisimindama seną posakį „Jei nori, ieškai galimybių, o kai nenori – matai priežastis“ norėčiau palinkėti visiems mokytojams, kurių mokinių rezultatai nenudžiugino, dažniau pamąstyti apie tai, kad mes patys kuriame savo profesijos įvaizdį. Jei kažkas blogai, turėtume patys imtis iniciatyvos ką nors keisti.

Baigėsi svarbus 2016 metų etapas ne tik abiturientams, bet ir juos mokiusiems mokytojams. Nuoširdžiai dėkoju visų savivaldybės mokyklų direktoriams, direktorių pavaduotojams ugdymui, mokytojams, kitiems mokyklų darbuotojams už brandos egzaminų organizavimą, vykdymą, administravimą, už sutelktas jėgas ir atsakingą darbą egzaminų dienomis. Dėkoju visiems kandidatams, laikiusiems brandos egzaminus, už atsakingą požiūrį, gerą elgesį ir pareigingumą. Sėkmės Jums visiems, užbaigusiems mokyklinio gyvenimo etapą ir verčiantiems naują savo gyvenimo puslapį.

Regina ŽUKIENĖ,

Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *