Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitos santrauka

Parašyta: 2021-11-05 | Kategorija: Savivaldybė, Trakai |

2020 metų Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaita parengta vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos  nuostatais ir 2020 metų veiklos planu.

Kiekvienais metais darbas vykdomas pagal patvirtintą veiklos planą, kuris derinamas su Trakų rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komitetu. Tarnybos 2020 metų veikla buvo planuojama ir vykdoma taip, kad užtikrintų prioritetinių užduočių – Išvadų dėl pateiktų tvirtinti  2019 metų Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių  ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ir Išvados dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio  turto ataskaitos – parengimą ir pateikimą Rajono savivaldybės tarybai.

Siekiant nedubliuoti finansinio audito metu atliekamų procedūrų Savivaldybės administracijoje ir Savivaldybės įstaigose, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės iniciatyva yra aptariamos su Savivaldybių kontrolieriais planuojamos atlikti audito procedūros.

2020 metais buvo :

  • Baigti atlikti Trakų rajono savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų bei Savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ataskaitų auditai. Audito ataskaita ir Išvados pateiktos Trakų rajono savivaldybės tarybai, Trakų rajono savivaldybės merui, Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui;
  • Parengta ir pateikta Trakų rajono savivaldybės tarybai Savivaldybės kontrolieriaus 2019 metų veiklos ataskaita;
  • Parengtas Kontrolės ir audito tarnybos veiklos planas 2021 metams ir nustatyta tvarka suderintas bei patvirtintas;
  • Baigtas vykdyti Savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo auditas;
  • Pradėtas vykdyti 2021 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių auditas;
  • Pagal Savivaldybės kontrolieriaus kompetenciją buvo nagrinėti paklausimai, gyventojų skundai, prašymai, pranešimai, teikti atsakymai ir išvados.

Su atliktų auditų ataskaitomis ir auditų išvadomis galima susipažinti Trakų rajono savivaldybės interneto svetainėje www.trakai.lt, pasirenkant nuorodą → Savivaldybė → Kontrolės ir audito tarnyba.

  • Teikta išvada dėl Trakų rajono savivaldybės 1 800 000,00 eurų trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (2020-03-31 Nr. R4-7).
  • Teikta išvada dėl garantijos suteikimo, imant UAB ,,Trakų vandenys“ 450 000,00 eurų banko paskolą  ( 2020-06-15 Nr. R4-14).
  • Teikta išvada dėl Trakų rajono savivaldybės galimybės imti 1 200 000,00 eurų ilgalaikę paskolą (2020-10-08 Nr. R4-24).

Be tiesioginių pareigų, susijusių su auditų vykdymu, Savivaldybės kontrolierė dalyvavo Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose, pagal savo kompetenciją vykdė įstaigos vidaus administravimo funkcijas.

2020 m. visų seminarų ir mokymų metu įgytomis žiniomis pasidalijame su įstaigų vadovais ir buhalteriais, juos konsultuodamos, padėdamos išspręsti jiems iškilusias problemas. Taip pat Savivaldybės kontrolierius priima gyventojus bei juos konsultuoja.

Savivaldybės administracijos vadovybė ir Savivaldybės administracijos Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus darbuotojai  ir toliau tobulina aukščiausiojo lygio kontrolę, skiriant ir panaudojant lėšas asignavimų valdytojams. Aukščiausio lygio kontrolė vykdoma įdiegtų  naujų apskaitos kompiuterinių programų pagalba.

Tarnybai priskirtų funkcijų vykdymui žmogiškieji ištekliai yra minimalūs.

Tarnyba nuolat siekė su audituojamaisiais subjektais abipusio suinteresuotumo ir pasitikėjimu pagrįstų santykių.

            Dėkoju audituojamų įstaigų vadovams, buhalteriams ir kitiems specialistams už geranorišką bendradarbiavimą su Tarnybos darbuotojais.

            Jeigu turite informacijos apie netinkamą lėšų ir turto naudojimą, prašau mane informuoti telefonu 8 687 55361, arba el. p. danute.juskeviciene@trakai.lt

Danutė Juškevičienė

Savivaldybės kontrolierė

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *