Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas š. m. gruodžio 30 d.

Parašyta: 2014-12-22 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

 

image descriptionTrakų rajono savivaldybės mero  2014 m. gruodžio 12 d. potvarkiu Nr. P1-108 rajono savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2014 m. gruodžio 30 d. 9.00 val. Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakuose, 201 kab.

Tarybai siūloma svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio mokestinių nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo.

Teikia Danė Rudelienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo.

Teikia Danė Rudelienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

3. Dėl leidimų važiuoti Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešaisiais keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo tvarkos pakeitimo.

Teikia Agata Jokubovskienė, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vyr. specialistė.

4. Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Trakų r. savivaldybės merui.

Teikia Antanas Česlauskas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas

5. Dėl žemės mokesčio sumažinimo žemės sklypams, patenkantiems į naujas Trakų miesto administracines ribas.

Teikia Antanas Česlauskas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas

6. Dėl bendradarbiavimo susitarimo tarp Trakų r. savivaldybės (Lietuvos Respublika) ir Avolos savivaldybės (Italijos Respublika) patvirtinimo.

Teikia Ana Gornova, Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė

7. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. S1- 259

„Dėl mokyklų transporto naudojimo tvarkos ir nuomos įkainių“ pakeitimo.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

8. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 5 d. sprendimo Nr. S1-163

„Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. S1-12 patvirtinto Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų pareigybių skaičiaus ir tarnybinių atlyginimų koeficiento patvirtinimo sąrašo pakeitimo“ pakeitimo.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

9. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. S1-299

„Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. S1-12 patvirtinto Trakų rajono švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų pareigybių skaičiaus ir tarnybinių atlyginimų koeficiento patvirtinimo sąrašo pakeitimo ir papildymo“ pakeitimo.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

10. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. S1-89

„Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų direktorių darbo apmokėjimo“ pakeitimo.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

11. Dėl pritarimo Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio pagrindinės mokyklos 2015­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­–2017 metų strateginio veiklos plano projektui.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

12. Dėl ilgalaikio turto perdavimo iš Trakų rajono savivaldybės administracijos balanso.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

13. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. S1-21 patvirtintų  ir  2013 m. spalio 3 d. sprendimu Nr. S1-261 pakeistų Trakų r. Lentvario  Motiejaus Šimelionio gimnazijos nuostatų pakeitimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

14. Dėl Trakų r. Onuškio Donato Malinausko vidurinės mokyklos tipo pakeitimo, struktūros pertvarkymo ir Trakų r. Onuškio Donato Malinausko gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

15. Dėl Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro 2015 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Daiva Meilutė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė

16. Dėl renginių organizavimo Trakų rajono savivaldybės viešosiose vietose naujos redakcijos taisyklių patvirtinimo.

Teikia Daiva Meilutė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė

17. Dėl leidimo privatizuoti savivaldybės gyvenamąsias patalpas, esančias Ismonių g. 9-1, Rūdiškių m., Trakų r. sav.

Teikia Onutė Repečkienė, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė

18. Dėl 2004 m. lapkričio 26 d. savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutarties  Nr. 2004/LN-163 pratęsimo.

Teikia Jadvyga Savickaitė-Mikailienė, Strateginio planavimo, ūkio ir investicijų skyriaus vyr. specialistė

19. Dėl valstybės finansinės paramos teikimo.

Teikia Teresa Charukevič, Socialinių išmokų poskyrio vedėja

20. Dėl turto perdavimo Trakų lopšeliui-darželiui „Ežerėlis“.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

21. Dėl turto perdavimo Trakų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

22. Dėl turto perdavimo Trakų rajono Rykantų universaliam daugiafunkciam centrui.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

23. Dėl turto perdavimo panaudos teise Trakų rajono viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms.

Teikia Dileta Audronė Marcinkevičienė, Socialinių paslaugų ir sveikatos poskyrio vyr. specialistė

24. Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo 2015 metams.

Teikia Irina Markevičienė, Socialinių paslaugų ir sveikatos poskyrio vedėja

25. Dėl laikino apnakvindinimo ir (ar) trumpalaikės socialinės globos paslaugų Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Irina Markevičienė, Socialinių paslaugų ir sveikatos poskyrio vedėja

26. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo.

Teikia Irina Markevičienė, Socialinių paslaugų ir sveikatos poskyrio vedėja

27. Dėl žemės sklypo(-ų) padalijimo būdų formuojamų atskirų žemės ūkio paskirties žemės sklypų minimalaus ploto nustatymo.

Teikia Povilas Montvila, Trakų rajono savivaldybės vyriausiasis architektas, skyriaus vedėjas

28. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2014 metų veiklos ataskaitos.

Teikia Teresa Solovjova, Tarybos narė, Tarybos kontrolės komiteto pirmininkė

29. Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Trakų rajono savivaldybės taryba, dalininko įnašo padalijimo.

Teikia Jadvyga Savickaitė-Mikailienė, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė

30. Dėl UAB „Trakų vandenys“ 2014–2018 metų veiklos ir plėtros plano tvirtinimo.

Teikia Povilas Ramanauskas, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistas

31. Dėl turto perdavimo iš Trakų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Trakų globos ir  socialinių paslaugų centro balanso į Trakų rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Trakų rajono paramos šeimai ir vaikams centro balansą.

Teikia Jadvyga Savickaitė-Mikailienė, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė

32. Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.

Teikia Jadvyga Savickaitė-Mikailienė, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė

33. Dėl įgaliojimų Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriui suteikimo, skiriant daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administratorių.

Teikia Jelena Jočionienė, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus

vyr. specialistė

34. Paklausimai. Informacija.


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *