Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas š. m. gruodžio 4 d.

Parašyta: 2014-12-01 | Kategorija: Lentvaris, Naujienos, Onuškis, Rūdiškės, Savivaldybė, Trakai |

image description

Trakų rajono savivaldybės mero 2014 m. lapkričio 24 d. potvarkiu Nr. P1-101 rajono savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2014 m. gruodžio 4 d. 9.00 val. Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakuose, 201 kab.

Tarybai siūloma svarstyti šiuos klausimus:

1. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2015 metų veiklos programos.

Teikia Teresa Solovjova, savivaldybės tarybos narė, savivaldybės Kontrolės komiteto pirmininkė; Danutė Juškevičienė, Kontrolės ir audito tarnybos vedėja

2. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2014–2016 metų strateginio veiklos plano atnaujinimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vedėja

3. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2014 metų biudžeto patikslinimo.

Teikia Danė Rudelienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

4. Dėl žemės nuomos mokesčio ŽŪB „Žaizdras“.

Teikia Danė Rudelienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

5. Dėl žemės nuomos mokesčio UAB „Kempingas slėnyje“.

Teikia Danė Rudelienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

6. Dėl 2013 m. gegužės 8 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. S1-108 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi  Trakų miesto kurortinės teritorijos viešąja infrastruktūra“ pakeitimo“.

Teikia Danė Rudelienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

7. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. S1-386 patvirtinto mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą Trakų meno ir Rūdiškių muzikos mokyklose tvarkos aprašo pakeitimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

8. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. S1-113 „Dėl UAB „Trakų autobusai” tarifų už važiavimą vietiniais (priemiestiniais) maršrutais nustatymo“  pakeitimo.

Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vedėja

9. Dėl apmokėjimo už Trakų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos vykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo.

Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

10. Dėl ūkininko ūkio dokumentų išdavimo įkainių patvirtinimo.

Teikia Arūnas Dzigas, Žemės ūkio administravimo skyriaus vedėjas

11. Dėl 2009 m. lapkričio 26 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. S1-370 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo“ dalinio pakeitimo.

Teikia Jelena Jočionienė, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė

12. Dėl daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimo ir namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros maksimalių tarifų nustatymo.

Teikia Jelena Jočionienė, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė

13. Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti nuostatų patvirtinimo.

Teikia Antanas Česlauskas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas

14. Dėl teritorijos suformavimo bendram (viešam) naudojimui, Onuškio mstl. kapinių žemės sklypui praplėsti.

Teikia Šarūnas Žukauskas, Architektūros skyriaus vyr. specialistas

15. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. S1-34 ,,Dėl papildomų paslaugų teikimo Trakų lopšelyje-darželyje ,,Obelėlė“ dalinio pakeitimo.

Teikia Alina Jakonis, Kultūros ir turizmo skyriaus l. e. vedėjos pareigas

16. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. S1- 45  ,,Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo.

Teikia Alina Jakonis, Kultūros ir turizmo skyriaus l .e. vedėjos pareigas

17. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvių geografinių charakteristikų keitimo.

Teikia Dalia Daudaitė, Architektūros skyriaus vyr. specialistė

18. Dėl prekyviečių Trakų ir Lentvario miestų turgavietėse mokesčių patvirtinimo.

Teikia Antanas Česlauskas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas

19. Dėl savivaldybės institucijų sprendimų išnuomojant savivaldybės ilgalaikį materialųjį turtą panaikinimo.

Teikia Antanas Česlauskas, Juridinio ir personalo administravimo skyriaus vedėjas

20. Dėl Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos 2015 m. veiklos plano patvirtinimo.

Teikia Daiva Meilutė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistė

               21. Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo   neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu apmokėjimo tvarkos.

Teikia Dileta Marcinkevičienė, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vyr. specialistė

22. Dėl Trakų rajono švietimo įstaigoms patikėjimo teise perduotų patalpų trumpalaikės nuomos įkainių patvirtinimo.

Teikia Jadvyga Savickaitė-Mikailienė, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė

23. Dėl nuomininko viešosios įstaigos vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ atliktų investicijų (turto pagerinimo išlaidų) į nuomojamą pastatą, esantį Vilties g. 4, Čižiūnų k., Trakų r. sav., įskaitymo į nuomos mokestį.

Teikia Jadvyga Savickaitė-Mikailienė, Strateginio planavimo, investicijų ir ūkio plėtros skyriaus vyr. specialistė

24. Dėl pritarimo Trakų meno mokyklos 2015–2017 metų strateginio plano projektui.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

25. Dėl Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus vidurinės mokyklos tipo pakeitimo, struktūros pertvarkymo ir Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazijos nuostatų patvirtinimo.

Teikia Natalija Šidlauskienė, Švietimo skyriaus vyr. specialistė

26. Dėl Trakų rajono savivaldybės socialinių paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo 2015 metams.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

27. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo.

Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriaus vedėja

  28. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų sąrašo patvirtinimo.

Teikia Audra Kurdzikauskienė, Apskaitos skyriaus vedėja

29. Dėl pritarimo Trakų miesto administracinių ribų keitimo specialiajam planui.

Teikia Bronė Fedorovič, Architektūros skyriaus vyr. specialistė

30. Dėl pritarimo Trakų miesto ribų keitimo planui.

Teikia Bronė Fedorovič, Architektūros skyriaus vyr. specialistė

31. Dėl Arakalnio (vadinamo Rėkalniu), unikalus kodas Nr. 3493, Trakų mieste pritaikymo rekreacijai, poilsiui ir masiniams renginiams, detaliojo plano tvirtinimo.

Teikia Bronė Fedorovič, Architektūros skyriaus vyr. specialistė

32. Dėl žemės sklypo, Trakų r. Sav., Lentvario sen., Užukampio k., kadastrinis Nr. 7970/0002:127, detaliojo plano tvirtinimo.

Teikia Bronė Fedorovič, Architektūros skyriaus vyr. specialistė

33. Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Trakų sen., Užugirio k.: kadastrinis Nr. 7901/0003:187, kadastrinis Nr. 7901/0003:281, kadastrinis Nr. 7901/0003:326, kadastrinis Nr. 7901/0003:469, kadastrinis Nr. 7901/0003:680, kadastrinis Nr. 7901/0003:681, kadastrinis Nr. 7901/0003:678, kadastrinis Nr. 7901/0003:679, kadastrinis Nr. 7901/0003:710, kadastrinis nr. 7901/0003:711, kadastrinis Nr. 7901/0003:712, ir Bražuolės k., kadastrinis Nr. 7901/0003:252, detaliojo plano tvirtinimo.

Teikia Bronė Fedorovič, Architektūros skyriaus vyr. specialistė

34. Dėl žemės sklypų, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Odesos vs., kadastrinis Nr. 7938/0010:271, Trakų r. sav., Rūdiškių sen., Odesos vs., kadastrinis Nr. 7938/0010:267, detaliojo plano tvirtinimo.

Teikia Bronė Fedorovič, Architektūros skyriaus vyr. specialistė

35. Paklausimai. Informacija.

 

INFORMACIJA APIE TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ POSĖDŽIŲ LAIKĄ IR DARBOTVARKES

Komiteto pavadinimas Komiteto posėdžio vieta ir data Komiteto posėdžio laikas
Biudžeto, finansų, ūkio ir investicijų 2014-12-02

Mažoji posėdžių salė

(202 kab.)

10.00 val.
Švietimo, kultūros, turizmo, sveikatos ir socialinių reikalų 2014-12-02

Mažoji posėdžių salė

(202 kab.)

13.00 val.

 

Sigita NEMEIKAITĖ,

Trakų rajono savivaldybės

viešųjų ryšių specialistė


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *