Trakų rajono savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos veiklos gairės 2015–2019 metams

Parašyta: 2015-07-23 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

mereMes, Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijų Trakų skyrių nariai bei tiesioginių rinkimų metu išrinkta merė Edita Rudelienė, kartu dirbę nuo 2014 metų rugpjūčio mėnesio valdančioje daugumoje, esame gerai susipažinę su bendruomenių lūkesčiais ir problemomis, todėl, vertindami Jūsų išreikštą pasitikėjimą, tęsime pradėtus darbus, užtikrindami stabilumą ir spręsdami rajono gyventojams svarbius klausimus – aplinkosaugos ir kultūros, socialinius ir švietimo, vaiko teisių apsaugos ir viešosios tvarkos, savivaldybės teritorijų planavimo ir miestų, gyvenviečių bei kaimų infrastruktūros, gerbūvio(aplinkos) tvarkymo.

 Dirbdami kartu sieksime:

Ekonomika, efektyvus ūkio tvarkymas

● užtikrinti ūkišką, racionalų ir skaidrų savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą.

● pritraukti ir efektyviai panaudoti ES ir kitų fondų lėšas gyventojų gyvenimo kokybei gerinti, kuriant modernią rajono infrastruktūrą.

●efektyviai valdyti savivaldybei priklausantį turtą.

● gerinti rajono gyventojams verslo sąlygas, sudarant tinkamas sąlygas verslo plėtrai ir darbo vietų kūrimuisi.

● atnaujinti daugiabučių namų šilumos punktus, sustiprinti jų priežiūrą bei intensyvinti pradėtos pastatų renovacijos darbus.

● skatinti nepriklausomų šilumos tiekėjų atsiradimą, alternatyvių šildymo šaltinių panaudojimą ir konkurenciją šilumos gamyboje, kuri mažintų šilumos kainas.

●  kad visuomeninio transporto sistemos pakeitimai būtų  atliekami tik tenkinant gyventojų poreikius.

● gerinti rajoninių kelių ir gatvių būklę bei jų apšvietimą. Aktyviai dalyvausime tolimesniuose Lentvario geležinkelio pervažos – tunelio projekto įgyvendinimo etapuose, aplinkkelio įrengimo darbuose.

● užtikrinti paramą ūkininkams, kartu skatinant jaunus ūkininkus imtis žemės ūkio veiklos.

● motyvuoti gyventojus rūšiuoti atliekas, taikant skirtingas rinkliavas bei plečiant atliekų rinkimo aikštelių tinklą.

Subalansuota teritorinė plėtra

● didžiausiam miestui – Lentvariui, skirti reikiamą dėmesį ir lėšas infrastruktūros tvarkymui.

● kad ir toliau būtų kuriami visavertiški miestelių centrai, išryškinantys savo unikalumą bei teikiantys reikalingas paslaugas gyventojams. Skatinsime turizmo plėtrą, palaipsniui gerindami infrastruktūrą, sieksime Trakams kurortinio miesto statuso.

● reikiamą dėmesį skirti kultūros paveldo ir istorinių vertybių išsaugojimui bei jų atkūrimui.

Švietimas 

● darželių vietų trūkumą spręsti sudarant bendrą eilę savivaldybėje ir steigiant papildomas grupes.

● įdiegti neformaliojo ugdymo finansavimo modelį „pinigai paskui vaiką“.

● leisti tėvams ir vaikams laisvai pasirinkti jų norimą ugdymo įstaigą, atsisakant griežto darželių ir mokyklų paskirstymo pagal teritorijas.

● tęsti švietimo įstaigų renovacijos  darbus, pirmenybę teikiant Lentvario Motiejaus  Šimelionio, „Versmės“ gimnazijų ir Aukštadvario vidurinės mokyklos, Rūdiškių l/d „Pasaka“ pastatų renovacijai.

● sudaryti sąlygas suaugusiųjų formaliam ir neformaliam švietimui bei specialiųjų (tarp jų gabiųjų) poreikių turinčių moksleivių ugdymui.

● sudaryti tinkamas ir visavertes sąlygas tautinių mažumų kultūrai ir kalboms puoselėti. Užtikrinsime kokybišką vaikų ugdymą gimtąja kalba.

●  jaunimą įtraukti į visuomeninį rajono gyvenimą, remti jų iniciatyvas ir sudaryti sąlygas laisvalaikiui, sportui, užimtumui bei savirealizacijai.

Kultūra

● į kultūros politikos formavimą ir lėšų paskirstymą įtraukti bendruomenes, nevyriausybines organizacijas. Užtikrinsime efektyvų kultūros įstaigų valdymą, o jų finansavimą siesime ne tik su įstaigų išlaikymo poreikiais, bet ir su veiklos rodikliais.

● gerinti Lentvario, Trakų ir kitų kultūros įstaigų, tarp jų bibliotekų, infrastruktūrą.

Sportas ir sveikata

● kad sveikatos paslaugų prioritetu taptų ne tik ligų gydymas bet ir sveikata, jos išsaugojimas ir stiprinimas.

● gerinti sveikatos priežiūros įstaigų valdymą, vykdyti jų modernizavimą, tobulinti pacientų aptarnavimą.

● efektyviai išnaudoti savivaldybėms priklausančius sporto objektus bei skatinti privačias investicijas į sporto infrastruktūrą, atnaujinti Trakų bei pastatyti Lentvario stadioną, rengti viešas erdves su sporto įrenginiais, skirtais vaikams, jaunimui, senjorams.

● populiarinti fizinį aktyvumą, organizuoti masinius sporto renginius ir kurti programas „sportas visiems“, plėtoti sveikos gyvensenos ugdymo programas.

Socialinės paslaugos

● teikti reikalingas socialines paslaugas (vaikams, neįgaliesiems, senjorams, daugiavaikėms šeimoms, socialinės rizikos asmenims), pasitelkiant tam nevyriausybinį sektorių, privačias įstaigas ir labdaros organizacijas bei skatinant pačių bendruomenių tradicijas.

● plėtoti socialinės pagalbos teikimo į namus paslaugas, didinti dienos socialinių globos paslaugų teikimo apimtis.

● skatinti globėjus, siekiant, kad kuo mažiau vaikų augtų globos įstaigose.

● nuosekliai mažinti išlaidas socialinėms pašalpoms ir sudaryti galimybes užsidirbti. Užtikrinti, kad reikiama parama pasiektų silpniausius ir labiausiai pažeidžiamus visuomenės narius.

Bendruomeniškumas, atskaitomybė ir saugi kaimynystė 

● kad priimant sprendimus būtų atsižvelgta į vietos bendruomenių poreikius, suteikiant joms didesnę atsakomybę ir įtaką.

 ● rengti susitikimus su seniūnijų gyventojais, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, o už programos įsipareigojimų vykdymą kasmet viešai atsiskaitysime.

● remti saugios kaimynystės iniciatyvas gyvenvietėse ir miestuose, skatinti policijos pareigūnų ir bendruomenių atstovų bendradarbiavimą. Tęsti stebėjimo kamerų įrengimo darbus miestuose ir gyvenvietėse.

● bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis.

● inicijuoti gyventojų apklausas, remtis jų nuomone

Valdymas, viešumas ir skaidrumas

● užtikrinti savivaldybės administracijos ir pavaldžių įstaigų viešųjų pirkimų skaidrumą ir korupcijos prevenciją.

● valdininkų atsakomybės, reikiamų kompetencijų užimamai pareigybei, viešumo priimamiems sprendimams, iniciatyvumo sprendžiant žmonių problemas.

●palaipsniui didinti seniūnijų savarankiškumą.

● įsteigti viešosios tvarkos skyrių, besirūpinantį viešąja tvarka ir saugumu.

Kasmet viešam visuomenės svarstymui pateiksime detalų priemonių planą, kuriame visi numatyti darbai ir priemonės bus konkretizuoti.

Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *