Vasario 21 d. šaukiamas Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis

Parašyta: 2019-02-15 | Kategorija: Naujienos, Savivaldybė, Trakai |

Trakų rajono savivaldybės tarybos posėdis šaukiamas 2019 m. vasario 21 d. 09:00 val. Trakų rajono savivaldybėje, Vytauto g. 33, Trakai (Didžioji posėdžių salė (201 kab.).

 

Tarybai svarstyti siūlomi šie klausimai:
1. Dėl pritarimo Trakų rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2018 metais ataskaitai.
Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
2. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
3. Dėl Trakų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo.
Teikia Danė Rudelienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
4. Dėl pritarimo 2018 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.
Teikia Danė Rudelienė, Ekonominės analizės, finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
5. Dėl pritarimo projektui ,,Lentvario miesto nuotekų valymo įrenginių dumblo saugojimo aikštelių oro taršos mažinimo priemonių diegimas“.
Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
6. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. S1E-157 „Dėl pritarimo projektui „Ekologiško viešojo transporto įsigijimas Trakų rajone“.
Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
7. Dėl nekilnojamojo turto įsigijimo Trakų rajono savivaldybės nuosavybėn.
Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
8. Dėl pritarimo projektui ,,Daugiafunkcės laisvalaikio zonos Lentvario m. prie Bevardžio ežero įrengimas, kartu rekonstruojant į teritoriją vedančius privažiavimus“.
Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
9. Dėl 2018 m. gruodžio 20 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. S1E-226 ,,Dėl pritarimo projektui ,,Dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtra Aukštadvario ir Gedimino gatvėse Trakų mieste“ naujos redakcijos.
Teikia Svetlana Žilionienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja
10. Dėl valstybinės žemės sklypo perdavimo pagal panaudos sutartį Dvarčių ežero bendruomenei.
Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
11. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento dalinio pakeitimo.
Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
12. Dėl Trakų globos ir socialinių paslaugų centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
13. Dėl Trakų rajono savivaldybės biudžetinių (išskyrus švietimo) ir viešųjų (išskyrus sveikatos) įstaigų direktorių 2018 metų veiklos vertinimo.
Teikia Antanas Česlauskas, Teisės, personalo administravimo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
14. Dėl leidimo sudaryti panaudos sutartį.
Teikia Irena Demčenkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė
15. Dėl leidimo registruoti asociacijos ,,Tiltų kelias“ buveinę.
Teikia Irena Demčenkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė
16. Dėl nekilnojamojo turto patalpų, esančių Lauko g. 20, Lentvaryje, Trakų r. sav., perdavimo pagal panaudos sutartį.
Teikia Irena Demčenkienė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus specialistė
17. Dėl Trakų rajono savivaldybės susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų statybos, rekonstravimo, remonto darbų bei projektavimo paslaugų, dalyvaujant fiziniams ir/ar juridiniams asmenims, tvarkos aprašo naujos redakcijos tvirtinimo.
Teikia Dovilė Daudaitė, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė
18. Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) tiesimo ir remonto prioritetų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Teikia Aidas Rakauskas, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
19. Dėl Trakų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo naujos redakcijos patvirtinimo.
Teikia Aidas Rakauskas, Statybos, ūkio plėtros ir turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas
20. Dėl projekto ,,Kultūrinio turizmo Trakų ir Vilniaus rajonų savivaldybėse sklaida e-rinkodaros priemonėmis“ nematerialaus turto perdavimo.
Teikia Agata Mankeliūnienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja
21. Dėl Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro strateginio 2019–2024 m. plano patvirtinimo.
Teikia Agata Mankeliūnienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja
22. Dėl Rūdiškių kultūros centro, Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Kūno kultūros ir sporto centro ir Trakų rajono Rykantų universalaus daugiafunkcio centro 2018 m. veik­los ataskaitų ir 2019 m. veiklos planų patvirtinimo.
Teikia Agata Mankeliūnienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja
23. Dėl viešųjų įstaigų Lentvario kultūros rūmų ir Trakų kultūros rūmų 2018 m. veiklos ataskaitų ir 2019 m. veiklos planų bei viešosios įstaigos Trakų turizmo informacijos centro 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.
Teikia Agata Mankeliūnienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja
24. Dėl viešųjų įstaigų Lent­vario kultūros rūmų, Trakų kultūros rūmų ir Trakų turizmo informacijos centro vadovų veiklos vertinimo rodiklių 2019 metams patvirtinimo.
Teikia Agata Mankeliūnienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja
25. Dėl 2018 m. rugsėjo 13 d. Trakų rajono savivaldybės tarybos sprendimo Nr. S1E-167 ,,Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų direktorių pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų ir jų didinimo procentais nustatymo“ pakeitimo.
Teikia Dalia Dzigienė, Švietimo skyriaus vedėja
26. Dėl pritarimo Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelio-darželio strateginiam planui.
Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
27. Dėl ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir Aukštadvario mokyklos-darželio ,,Gandriukas“ direktorių 2018 metų veiklos ataskaitų vertinimo ir pareiginių algų kintamosios dalies nustatymo.
Teikia Alina Jakonis, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
28. Dėl pradinių, pagrindinių, Bijūnų mokyklos-daugiafunkcio centro, Rūdiškių muzikos ir Trakų meno mokyklų direktorių 2018 metų veiklos ataskaitų vertinimo ir pareiginių algų kintamosios dalies nustatymo.
Teikia Rasa Bliujūtė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
29. Dėl gimnazijų, Trakų suaugusiųjų mokymo centro ir Trakų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorių 2018 metų veiklos ataskaitų vertinimo ir pareiginių algų kintamosios dalies nustatymo.
Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
30. Dėl Trakų rajono švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) 2018­­­–2020 metų atestacijos programų pakeitimo.
Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė
31. Dėl Trakų suaugusiųjų mokymo centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo.
Teikia Regina Žukienė, Švietimo skyriaus vyriausioji specia­listė
32. Dėl Trakų rajono savivaldybės užimtumo didinimo 2019 metų programos tvirtinimo.
Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja
33. Dėl maksimalių socialinės globos išlaidų finansavimo dydžių nustatymo.
Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja
34. Dėl leidimo įsigyti tarnybinį automobilį.
Teikia Danutė Zalieckienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja
35. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2018 metų veiklos ataskaitos.
Teikia Albinas Zaleckas, Kontrolės komiteto pirmininkas
36. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto 2019 metų veiklos programos.
Teikia Albinas Zaleckas, Kontrolės komiteto pirmininkas
37. Dėl Trakų rajono savivaldybės tarybos 2012 metų vasario 23 d. sprendimo Nr. S1-32 „Dėl Trakų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos nuostatų tvirtinimo“ naujos redakcijos.
Teikia Vygandas Kieras, Jaunimo reikalų koordinatorius
38. Dėl Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro 2018 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
Teikia Vygandas Kieras, Jaunimo reikalų koordinatorius
39. Dėl Trakų rajono jaunimo turizmo ir laisvalaikio centro 2019 m. veiklos plano patvirtinimo.
Teikia Vygandas Kieras, Jaunimo reikalų koordinatorius
40. Dėl Trakų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų ataskaitos patvirtinimo.
Teikia Inutė Neverovskienė, Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė
41. Dėl pavadinimų gatvėms suteikimo ir gatvės geografinių charakteristikų keitimo.
Teikia Dalia Daudaitė, Architektūros skyriaus vyriausioji specialistė
42. Paklausimai. Informacija.

 

Informacija apie Trakų rajono savivaldybės tarybos komitetų posėdžių laiką ir darbotvarkes

 

 

Komiteto pavadinimas Komiteto posėdžio vieta ir data Komiteto posėdžio laikas
Biudžeto ir finansų komitetas 2019-02-18

Mažoji posėdžių salė

(202 kab.)

09:00 val.
Sveikatos ir socialinių reikalų komitetas

 

2019-02-18

Mažoji posėdžių salė

(202 kab.)

13:00 val.
Ūkio, turizmo ir investicijų komitetas

 

2019-02-19

Mažoji posėdžių salė

(202 kab.)

09:00 val.
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas 2019-02-19

Mažoji posėdžių salė

(202 kab.)

13:00 val.

 

Komitetų posėdžių darbotvarkės:

  1. Trakų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. posėdžio darbotvarkės klausimų svarstymas.
  2. Informacija ir paklausimai.

 

Trakų rajono savivaldybės informacija

 


Komentarai

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *